Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Global Compact on Refugees

En historisk överenskommelse för flyktingar

År 2018 enades världen om en ny väg framåt för flyktingar och värdländer. Överenskommelsen, som är känd som den globala flyktingpakten, syftar till att förbättra den internationella responsen inför nya och pågående flyktingsituationer och till att säkerställa att både flyktingar och värdländer får det stöd de behöver.

Länderna i Norden och Baltikum har från början gett ett starkt och engagerat stöd till den globala flyktingpakten. Vid de två första globala flyktingforumen under 2019 och 2023 gjorde de nordiska och baltiska länderna flera viktiga åtaganden och bidrog med betydelsefulla initiativ, partnerskap och ekonomiskt stöd. De visade att de har för avsikt att förverkliga målen i den globala flyktingpakten.

Vad är den globala flyktingpakten (Global Compact on Refugees)?

Den globala flyktingpakten, som FN:s generalförsamling beslutade om 2018, är ett ramverk för en mer förutsägbar och rättvis ansvarsfördelning. Pakten menar att en hållbar lösning på flyktingsituationer enbart kan uppnås genom internationellt samarbete. Den förser regeringar, internationella organisationer och andra aktörer med en plan för att säkerställa att värdsamhällen får det stöd de behöver och att flyktingar kan leva produktiva liv. Den innebär även ett unikt tillfälle att förändra hur världen agerar inför flyktingsituationer, på ett sätt som gagnar både flyktingarna och deras värdsamhällen.

De fyra huvudmålen för den globala flyktingpakten är:

  • Minska trycket på mottagarländerna;
  • Öka flyktingars självständighet;
  • Öka tillgången till lösningar i ett säkert tredje land;
  • Främja förhållandena i ursprungsländerna för att möjliggöra ett säkert och värdigt återvändande.

Den globala flyktingpakten uppstod ur New York-deklarationen om flyktingar och migranter 2016 – en milstolpe där en vision för en mer omfattande och rättvis respons gentemot flyktingkriser presenterades.

Läs mer om den globala flyktingpakten

Digital platform

På den digitala plattformen för den globala flyktingpakten hittar du en översikt över åtaganden och kan följa utvecklingen och utforska god praxis.

UNHCR:s Quick guide

Lär dig grunderna i den globala flyktingpakten genom dessa frågor och svar från UNHCR.

Global Compact on Refugees Booklet

I den här broschyren kan du läsa hela den globala flyktingpakten.

Globala flyktingforumet (Global Refugee Forum)

Vart fjärde år arrangeras Globala flyktingforumet, som möjliggör för stater och andra aktörer att mötas för att dela med sig av arbetssätt samt att bidra med finansiellt stöd, teknisk expertis, och policyförändringar för att kunna nå de mål som sattes upp i den globala flyktingpakten. Det första globala flyktingforumet gick av stapeln i december 2019 och markerade en milstolpe vad gäller att bygga solidaritet med världens flyktingar samt deras värdländer och värdsamhällen. Mer information finns i rapporten ”Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Det andra globala flyktingforumet ägde rum i Genève, Schweitz. Över 4200 deltagare från 168 länder närvarade vid forumet 2023, inklusive över 300 flyktingdelegater. Under forumet gjordes över 1600 åtaganden för att stötta flyktingar och deras värdsamhällen. Uppskattningsvis tillkännagavs nya finansiella åtaganden på 2.2 miljarder USD från stater och andra aktörer, inklusive cirka 250 miljoner USD som utlovades av den privata sektorn. Detta resultat utgör en källa till hopp för de över 36 miljoner flyktingar som är fördrivna världen över.

Klicka här för att läsa mer om flyktingforumet 2023.

 

Switzerland. Stakeholders announce new pledges on day two of the Global Refugee Forum 2023

Globala flyktingforumet 2023.

Switzerland. Opening plenary session of the Global Refugee Forum 2023

Globala flyktingforumet 2023.

Switzerland. Final plenary and closing ceremony on day three of the Global Refugee Forum 2023

Globala flyktingforumet 2023.

Switzerland. Journalism mentee leads conversations at Global Refugee Forum

Globala flyktingforumet 2023.

Nyheter om den globala flyktingpakten och det globala flyktingforumet