Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Global Compact on Refugees

En historisk avtale for flyktninger

I år 2018 ble verden enige om en vei videre for flyktninger og vertsland. Avtalen er kjent som den globale avtalen om flyktninger (Global Compact on Refugees) og tar sikte på å bedre den globale responsen på eksisterende og nye flyktningsituasjoner. Avtalen skal også å sikre at flyktninger og vertsland får den støtten de trenger.

Helt fra begynnelsen har de nordiske og baltiske landene vært sterke og engasjerte støttespillere for den globale avtalen for flyktninger. Ved de to første utgavene av Global Refugee Forum, i 2019 og 2023, inngikk de nordiske og baltiske landene en rekke viktige forpliktelser. De bidro med viktige initiativer, partneravtaler og økonomisk støtte, samt viste engasjement for å få realisert målene i den globale avtalen for flyktninger.

Hva er den globale avtalen om flyktninger (Global Compact on Refugees)?

Den globale avtalen om flyktninger – som ble skapt av FNs general forsamling – er et rammeverk for en mer forutsigbar og rettferdig ansvarsfordeling. Den anerkjenner at internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å få på plass en bærekraftig løsning på flyktningsituasjoner. Den gir myndigheter, internasjonale organisasjoner og andre aktører en plan for å sikre at vertslandene får den støtten de trenger, og at flyktningene kan leve produktive liv. Den utgjør en unik mulighet for å transformere måten verden responderer på flyktningsituasjoner – ved å etablere en måte som gagner både flyktninger og vertsamfunn.

De fire viktigste målene for den globale avtalen for flyktninger er:

  • Lette trykket på vertsland;
  • Forbedre flyktningers selvstendighet;
  • Utvide tilgang til tredjelandsløsninger;
  • Gi støtte til å forbedre forholdene i opphavsland, slik at flyktninger har muligheten til å reise hjem på en trygg og verdig måte.

Den globale avtalen om flyktninger oppstod under New York-erklæringen for flyktninger og migranter i 2016 – en visjon for en mer rettferdig og omfattende respons på flyktningkriser.

Les mer om den globale avtalen om flyktninger 

Digital plattform

På den digitale plattformen for den globale avtalen om flyktninger kan du finne en oversikt over forpliktelser, følge utviklingen og utforske gode praksiser.

Hurtig veiledning av UNHCR

Lær det mest grunnleggende om den globale avtalen om flyktninger gjennom spørsmål og svar fra UNHCR.

Hefte om den globale avtalen om flyktninger

I dette heftet kan du lese alt om den globale avtalen om flyktninger.

Det Globale flyktningforumet

Hvert fjerde år arrangeres det globale flyktningforumet hvor stater og andre aktører kan dele og diskutere vellykkede tiltak samt bidra med finansiell støtte, teknisk ekspertise og politiske endringer for å nå målene i den globale avtalen. Det første globale flyktningforumet fant sted i 2019 og var en milepæl i arbeidet for solidaritet for verdens flykninger, deres land og vertslandene. Finn mer informasjon i rapporten. Finn mer informasjon i rapporten “Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Det andre globale flyktningforumet ble holdt i Genève, Sveits. Over 4200 deltakere fra 168 land deltok på forumet i 2023, inkludert over 300 flyktningdelegater. Forumet førte til at over 1600 forpliktelser ble gitt for å støtte flyktninger lokalsamfunnene de lever i. Anslagsvis 2,2 milliarder dollar i nye økonomiske forpliktelser fra stater og andre aktører ble annonsert, inkludert rundt 250 millioner dollar fra privat sektor. Disse resultatene gir en kilde til håp for de mer enn 36 millioner flyktningene som er på flukt verden over.

Klikk her for å lese mer om flyktningforumet i 2023.

 

Switzerland. Stakeholders announce new pledges on day two of the Global Refugee Forum 2023

.

Switzerland. Opening plenary session of the Global Refugee Forum 2023

Switzerland. Final plenary and closing ceremony on day three of the Global Refugee Forum 2023

Switzerland. Journalism mentee leads conversations at Global Refugee Forum

Nyheter om den globale avtalen om flyktninger og det globale flyktningforumet