Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Global Compact on Refugees

En historisk avtale for flyktninger

I år 2018 ble verden enige om en vei videre for flyktninger og vertsland. Avtalen er kjent som den globale avtalen om flyktninger (Global Compact on Refugees) og tar sikte på å bedre den globale responsen på eksisterende og nye flyktningsituasjoner. Avtalen skal også å sikre at flyktninger og vertsland får den støtten de trenger.

Helt fra begynnelsen har de nordiske og baltiske landene vært sterke og engasjerte støttespillere for den globale avtalen for flyktninger. På det første globale flyktningforumet i 2019, inngikk de nordiske og baltiske landene en rekke viktige forpliktelser. De bidro med viktige initiativer, partneravtaler og økonomisk støtte, samt viste engasjement for å få realisert målene i den globale avtalen for flyktninger.

Global Compact on Refugees (Den globale avtalen om flyktninger)

Den 17. desember 2018 vedtok FNs generalforsamling den globale avtalen om flyktninger etter to år med omfattende diskusjoner – ledet av UNHCR – med medlemsstater, internasjonale organisasjoner, flyktninger, sivilsamfunn, industri og eksperter.

Den globale avtalen om flyktninger er et rammeverk for en mer forutsigbar og rettferdig ansvarsfordeling. Den anerkjenner at internasjonalt samarbeid er en forutsetning for å få på plass en bærekraftig løsning på flyktningsituasjoner. Den gir myndigheter, internasjonale organisasjoner og andre aktører en plan for å sikre at vertslandene får den støtten de trenger, og at flyktningene kan leve produktive liv. Den utgjør en unik mulighet for å transformere måten verden responderer på flyktningsituasjoner – ved å etablere en måte som gagner både flyktninger og vertsamfunn.

De fire viktigste målene for den globale avtalen for flyktninger er:

  • Lette trykket på vertsland;
  • Forbedre flyktningers selvstendighet;
  • Utvide tilgang til tredjelandsløsninger;
  • Gi støtte til å forbedre forholdene i opphavsland, slik at flyktninger har muligheten til å reise hjem på en trygg og verdig måte.

Den globale avtalen om flyktninger oppstod under New York-erklæringen for flyktninger og migranter i 2016 – en visjon for en mer rettferdig og omfattende respons på flyktningkriser.

Les mer om den globale avtalen om flyktninger 

Digital plattform

På den digitale plattformen for den globale avtalen om flyktninger kan du finne en oversikt over forpliktelser, følge utviklingen og utforske gode praksiser.

Hurtig veiledning av UNHCR

Lær det mest grunnleggende om den globale avtalen om flyktninger gjennom spørsmål og svar fra UNHCR.

Hefte om den globale avtalen om flyktninger

I dette heftet kan du lese alt om den globale avtalen om flyktninger.

Det Globale flyktningforumet

I desember 2019 samlet myndigheter, sivilsamfunn, internasjonale organisasjoner, privat sektor, akademikere, flyktninger og en rekke andre interessegrupper til det første og historiske globale flyktningforumet.

Formålet med dette toppmøtet var å mobilisere tiltak og konkrete forpliktelser om å støtte opp under ett forbedret respons for flyktninger – og å transformere målene i den globale avtalen om flyktninger for å oppnå reelle resultater for flyktninger og vertsamfunn. 

Resultatet var over 1400 forpliktelser om solidaritet og inkludering – inkludert økonomiske, tekniske, politiske og innovative forpliktelser til nye samarbeid, initiativer og praksiser. Totalt 107 forpliktelser kom fra myndigheter og andre interessegrupper i de nordiske og baltiske landene. 

Selv om koronapandemien bød på begrensninger og utfordringer, er arbeidet med å oppfylle forpliktelsene allerede i gang. I desember 2021 vil UNHCR være vert for et toppmøte for å vurdere, identifisere mangler og fremme ytterligere fremgang.

Finn mer informasjon i rapporten “Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Nyheter om den globale avtalen om flyktninger og det globale flyktningforumet