Hvem vi hjælper

UNHCR’s primære formål er at beskytte og varetage flygtninge og fordrevnes rettigheder og trivsel. Vi samarbejder med partnere såsom statslige myndigheder, NGO’er og civilsamfundet for at sikre, at alle har ret til at søge asyl og finde tryghed i et andet land. Vi arbejder også på at sikre varige løsninger.

I løbet af mange årtier har UNHCR hjulpet millioner af mennesker med at genopbygge deres liv. Disse tæller flygtninge, hjemvendte, statsløse mennesker, internt fordrevne og asylansøgere. Vores hjælp i form af beskyttelse, husly, sundhed og uddannelse har været afgørende for at hele ødelagte liv og skabe en bedre fremtid for mange.

Flygtninge

Flygtninge er mennesker, der er flygtet fra krig, konflikt, vold, forfølgelse eller brud på menneskerettighederne og befinder sig uden for deres hjemland. De er defineret og beskyttet af Folkeretten og må ikke udvises eller returneres til situationer, hvor deres liv og frihed er i fare.

Beskyttelsen af flygtninge inkluderer sikkerhed mod at blive sendt tilbage til et sted, hvor ens liv og levned kan være i fare; adgang til en retfærdig og fair asylproces; og tiltag som sikrer, at grundlæggende menneskerettigheder varetages, indtil der kan findes en langsigtet og holdbar løsning. 

Asylansøgere

En asylansøger er en person, hvis ansøgning om international beskyttelse stadig er under behandling.

De nationale asylsystemer er etableret for at afgøre, hvem der har ret til international beskyttelse og dermed bliver anerkendt som flygtninge. Når mange mennesker flygter samtidig – som regel som konsekvens af konflikt og vold – er det ikke altid muligt eller nødvendigt at foretage individuelle interviews med hver asylansøger, der krydser en landegrænse. Disse grupper betegnes ofte som ”prima facie”-flygtninge.

Det er aldrig er kriminelt at søge om asyl – dette er derimod en grundlæggende menneskerettighed.

Internt fordrevne

Internt fordrevne mennesker er også blevet tvunget på flugt fra hjem på grund af vold, konflikt og forfølgelse. Til forskel fra flygtninge er de imidlertid på flugt i deres eget hjemland og har ikke krydset en landegrænse for at finde sikkerhed.

Internt fordrevne mennesker er fortsat under beskyttelsen af myndighederne i deres eget land, til trods for at de samme myndigheder kan være årsagen til, at de er tvunget på flugt. De flygter ofte til områder, hvor det kan være vanskeligt at få nødhjælp og assistance frem – de er derfor blandt de mest sårbare mennesker i verden. 

Statsløse

Statsløse mennesker har ingen nationalitet og anerkendes ikke som statsborgere i noget land. Dette indebærer, at de ofte kan opleve, at deres grundlæggende menneskerettigheder ikke respekteres, eller at de må kæmpe for at få adgang til basale sociale services. 

Mens nogle mennesker bliver født som statsløse, bliver andre statsløse i løbet af deres levetid. Uanset årsagen, så bliver statsløse mennesker ofte marginaliserede og eksluderet. Læs mere om statsløshed her.