Disse hjelper vi

UNHCRs primære formål er å ivareta rettigheter og velferd for mennesker som har blitt drevet på flukt.

Sammen med partnere og lokalsamfunn jobber vi for å sikre at alle har rett til å søke asyl samt å finne trygg tilflukt i et annet land. Vi streber også for å sikre varige løsninger.

I over et halvt århundre har UNHCR hjulpet millioner av mennesker med å starte sine liv på nytt. Dette inkluderer flyktninger, tilbakevendte, statsløse personer, internt fordrevne og asylsøkere. Vår hjelp i form av beskyttelse, husly, helsetjenester og utdanning har vært avgjørende for å lege en ødelagt fortid og bygge en lysere framtid.