Hvem vi hjelper

UNHCRs primære formål er å ivareta rettigheter og velferd til mennesker som har blitt tvunget på flukt. Vi samarbeider med partnere som myndigheter, mellom-statlige organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og lokalsamfunn, for å sikre at alle har rett til å søke asyl og finne trygg tilflukt i et annet land. Vi arbeider også for å sikre varige løsninger.

I løpet av flere tiår har UNHCR hjulpet millioner av mennesker med å starte livet på nytt.  Disse inkluderer flyktninger, hjemvendte, statsløse mennesker, internt fordrevne og asylsøkere. Vår hjelp i form av beskyttelse, vern, helse og utdanning har vært viktig i å lege ødelagt fortid og skape en bedre framtid for veldig mange.

Flyktninger

Flyktninger er mennesker som flykter fra krig, konflikt, vold, forfølgelse eller brudd på menneskerettighetene. De er definert og beskyttet gjennom folkeretten, og kan ikke utvises eller returneres til situasjoner der deres liv eller frihet står i fare.

Beskyttelse av flyktninger inkluderer sikkerhet mot å bli returnert til fare, tilgang til rettferdige og effektive asylprosesser og tiltak som sikrer at deres grunnleggende menneskerettigheter ivaretas mens de finner seg en langsiktig løsning.

Asylsøkere

En asylsøker er en person som har søkt om internasjonal beskyttelse, og som enda ikke har fått søknaden sin behandlet.

Nasjonale asylsystemer er etablert for å avgjøre hvem som kvalifiseres for internasjonal beskyttelse samt blir anerkjent som en flyktning. Når flere mennesker flykter som et resultat av konflikt eller vold, er det ikke alltid like enkelt eller nødvendig å utføre individuelle intervjuer med de det gjelder. Disse gruppene blir ofte betegnet som “prima facie”-flyktninger.

Det er viktig å understreke at det aldri er kriminelt å søke om asyl da dette er en grunnleggende menneskerettighet.

Internt fordrevne

Internt fordrevne har også blitt tvunget på flukt fra hjemmene sine på grunn av vold, konflikt og forfølgelse. Til forskjell fra flyktninger, er disse på flukt i sitt eget land og har ikke krysset en grense for å komme seg i sikkerhet.

Internt fordrevne mennesker forblir under beskyttelsen til myndighetene i deres eget land, til tross for at de samme myndighetene kan være årsaken til at de er fordrevne. De forflytter seg stadig til områder hvor det er vanskelig å bistå med humanitær assistanse. Internt fordrevne mennesker er dermed blant de mest sårbare i verden.

Statsløse personer

Statsløse mennesker er ikke anerkjent som statsborgere i noe land. Dette innebærer at de kan oppleve problemer med å få tilgang til grunnleggende menneskerettigheter og tjenester. Noen mennesker er født som statsløse, mens andre blir det. Uansett hva årsak måtte være, blir statsløse mennesker ofte utsatt for marginalisering og ekskludering. Les mer om statsløshet her.