Global Compact on Refugees & Global Refugee Forum

Historiallinen sopimus pakolaisille

Vuonna 2018 maailma sopi uusista toimintatavoista pakolaisten ja heidän isäntämaidensa suhteen. Tämä globaalina pakolaiskompaktina tunnettu sopimus tähtää kansainvälisen reaktion tehostamiseen uusissa ja vallitsevissa pakolaistilanteissa sekä pyrkii varmistamaan, että pakolaiset ja heitä majoittavat tahot saavat kaipaamansa tuen.

Pohjoismaat ja Baltian maat ovat olleet pakolaiskompaktin vahvoja ja sitoutuneita tukijoita alusta lähtien. Maailman ensimmäisessä Maailman pakolaisfoorumissa vuonna 2019 alueen maat antoivat useita tärkeitä lupauksia osallistumisesta keskeisiin aloitteisiin, yhteistyöhön ja taloudelliseen tukeen osoittaen sitoutuvansa pakolaiskompaktin päämäärien tavoittamiseen.

Globaali pakolaiskompakti

YK:n yleiskokous vahvisti globaalin pakolaiskompaktin kahden vuoden laajojen neuvottelujen jälkeen 17. joulukuuta 2018. Neuvotteluja johti UNHCR ja sen jäsenvaltiot, kansainväliset organisaatiot, pakolaiset, kansalaisyhteiskunta, yksityinen sektori ja asiantuntijat.

Globaali pakolaiskompakti on kehys entistä ennustettavammalle ja tasapuolisemmalle vastuunjaolle samalla tiedostaen, että pakolaistilanteille ei löydy kestävää ratkaisua ilman kansainvälistä yhteistyötä. Se antaa toimintakehyksen valtioille, kansainvälisille toimijoille ja muille sidosryhmille, jotta isäntäyhteisöille saadaan taattua tarvittava tuki ja jotta pakolaisille annetaan mahdollisuus elää antoisaa elämää. Se on ainutlaatuinen tilaisuus muuttaa tapaa, jolla maailma vastaa pakolaistilanteisiin hyödyttäen niin pakolaisia kuin yhteisöjä, joihin heitä sijoitetaan.

Globaalin pakolaiskompaktin neljä päätavoitetta ovat:

  • Lievittää isäntämaihin kohdistuvia paineita,
  • edistää pakolaisten itsenäisyyttä,
  • laajentaa kolmansien maiden ratkaisujen saatavuutta ja
  • tukea lähtömaiden oloja mahdollistaen paluu turvallisesti ja ihmisarvoisesti.

Globaali pakolaiskompakti sai alkunsa keskeisestä vuoden 2016 New Yorkin julistuksesta pakolaisista ja siirtolaisista. Siinä visioidaan kattavampi ja oikeudenmukaisempi tapa pakolaiskriiseihin vastaamiselle.

Lue lisää Globaalista pakolaissopimuksesta

Digitaalinen alusta

Digitaaliselta Globaali pakolaissopimus -alustalta voit nähdä yhteenvedon sitoumuksista, seurata asioiden edistymistä sekä tutustua hyviin käytäntöihin.

 

UNHCR:n pikaopas

Opettele perustiedot globaalista pakolaiskompaktista tästä UNHCR:n kysymysten ja vastausten listasta.

Globaali pakolaiskompakti -tiedote

Tästä tiedotteesta voit lukea globaalin pakolaiskompaktin kokonaisuudessaan.

Maailmanlaajuinen pakolaisfoorumi

Joulukuussa 2019 hallitusten ministerit, kansalaisyhteiskunta, kansainväliset toimijat, yksityinen sektori, akateemikot, pakolaiset ja useat muut sidosryhmät kokoontuivat yhteen ensimmäisessä historiallisessa maailmanlaajuisessa pakolaisfoorumissa.

Tämän korkeatasoisen kokoontumisen tavoitteena oli saada aikaan toimia ja sitoutumista konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla tuetaan maailmanlaajuista vastausta pakolaisuuteen sekä muunnetaan globaalin pakolaiskompaktin tavoitteet oikeiksi tuloksiksi pakolaisille ja isäntäyhteisöille. 

Tuloksena syntyi yli 1 400 sitoutumaa solidaarisuuteen ja inkluusioon – taloudellisia, teknisiä, poliittisia sekä innovatiivisia sitoutumisia uusiin yhteistyömuotoihin, alotteisiin sekä toimintatapoihin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden hallitukset ja sidosryhmät antoivat yhteensä 107 lupausta. 

Koronapandemian aiheuttamista rajoituksista ja haasteista huolimatta useiden lupausten toteuttaminen on jo käynnistetty ja joulukuussa 2021 UNHCR järjestää korkean tason viranomaistapaamisen luodakseen tilannearvion, tunnistaakseen ongelmakohdat ja edistääkseen tilannetta.

Lisää tietoa löydät raportista “Outcomes of the Global Refugee Forum 2019”.

Uutisia globaalista pakolaiskompaktista ja maailman pakolaisfoorumista

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.