'
;
© UNHCR / S.Rich

Om oss

I over 65 år har FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ivaretatt flyktningers rettigheter og interesser over hele verden.

Vi arbeider for å sikre alle mennesker retten til å søke asyl og tilflukt hvis de må flykte fra vold, forfølgelse, krig eller katastrofe i hjemlandet.

Siden 1950 har vi stått ovenfor mange kriser på flere kontinenter, og vi har gitt livsnødvendig hjelp til flyktningerasylsøkereinternt fordrevne og statsløse. Mange av dem har ikke hatt noen andre å søke hjelp hos.

Vi bidrar til å redde liv og skape en bedre framtid for millioner av mennesker som er fordrevet fra hjemmene sine.

 

OM UNHCR I NORD-EUROPA

UNHCRs virksomhet i Nord-Europa er for tiden dekket av UNHCRs representasjon for Nord-Europa som ligger i Stockholm, Sverige, i tillegg til UNHCRs nasjonale liaison-kontor i Vilnius, Litauen og UNHCRs nasjonale liaison-kontor i København, Danmark.

UNHCRs tilstedeværelse i Nord-Europa ble først etablert da kontoret for de nordiske landene, i Stockholm, Sverige, ble åpnet i 1985. Kontoret var i utgangspunktet ansvarlig for UNHCRs virksomhet i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og ble senere utvidet til å omfatte aktiviteter i Estland, Latvia og Litauen.

De viktigste rollene til UNHCRs representasjon for Nord-Europa er:

  • Å støtte stater i implementering av europeiske og internasjonale rettslige instrumenter knyttet til asyl og statsløshet
  • Å overvåke om asylsøkere har tilgang til land i regionen og muligheten til å søke om beskyttelse
  • Å støtte de nasjonale asylmyndighetene til å utvikle rettferdige og effektive asylprosedyrer med høy kvalitet
  • Å gi råd til myndigheter, partnere og organisajsoner om måter flyktninger kan hjelpes og integreres i landene i regionen
  • Å støtte regjeringer til å finne en løsning på situasjonen for statsløse personer innenfor sine landegrenser
  • Å sikre at alle personer som er berørt av UNHCRs mandat har mulighet til å nyte rettigheter, ved å ta hensyn til alder, kjønn og mangfold, og for at myndigheter, partnere og organisasjoner i regionen oppmuntrer og legger til rette for aktiv deltakelse av personer som omfattes av UNHCRs mandat
  • Å drive opinionsbygning om situasjonen for millioner av flyktninger over hele verden og plassere flyktning- og asylspørsmål på dagsordem
  • Å mobilisere økonomisk og annen støtte for arbeidet som gjøres av UNHCR over hele verden