Om UNHCR

FNs høykommissær for flykninger (UNHCR), har beskyttet flyktningers liv og rettigheter siden 1950.

UNHCR er en global organisasjon som arbeider for å redde liv, ivareta rettigheter, og bygge en bedre fremtid for flyktninger, tvangsforflyttede samfunn og statsløse mennesker.

Vi arbeider for å sikre at alle mennesker har rettigheten til å søke asyl og finne trygg tilflukt når de er på flukt fra vold, forfølgelse, krig eller kriser i hjemlandet.

Vi har siden 1950 stått ovenfor mange kriser på flere kontinenter, og vi har gitt nødvendig bistand til flyktninger, asylsøkere, internasjonalt fordrevne og statsløse mennesker. Vi samarbeider med rekke partnere for å finne løsninger som sikrer at folk har et trygt sted de kan kalle hjemme og skape en bedre framtid.