Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Stovyklų alternatyvos

Vos išgirdę apie pabėgėlius, daugelis įsivaizduoja ilgas palapinių ar kitokių stoginių eiles stovyklose ir nuo paramos priklausomus jų gyventojus. Tačiau mūsų įsitikinimu, stovyklos turėtų būti išimtinis atvejis ir tik laikina priemonė sprendžiant su priverstiniu perkėlimu susijusias problemas.

Gali būti įvairių alternatyvų: jos priklauso nuo tokių veiksnių kaip kultūra, galiojantys įstatymai, valstybės politika. Pabėgėliai gali neoficialiai nuomotis ar įsigyti būstą, žemės arba įsikurti jiems surastose apgyvendinimo vietose. Paprastai tokie pasirinkimo variantai suteikia pabėgėliams galimybę naudotis savo teisėmis ir laisvėmis, priimti gyvenime reikšmingus sprendimus, prisidėti prie bendruomenės, gyventi oriau ir laisviau.

Bet jei stovyklų išvengti neįmanoma, reikia pasirūpinti, kad jų gyventojai galėtų palaikyti ryšius su priimančiosiomis bendruomenėmis, įsitraukti į vietos ekonomiką, naudotis infrastruktūra ir paslaugų sistema. Tuomet jiems reikėtų tik nedidelės humanitarinės pagalbos.

UNHCR biuras pripažįsta, kad suteikiant pabėgėliams galimybę teisėtai, taikiai ir be persekiojimų gyventi miestų ir kaimų vietovėse palaikomas jų sugebėjimas prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir bendruomenę. Pabėgėlių asmeniniai įgūdžiai ir turtas gali būti naudingi juos apgyvendinusiai bendruomenei. Maža to, jie pasižymi ištvermingumu, lankstumu ir gebėjimu prisitaikyti. Nepriklausomybės dvasią išsaugoję pabėgėliai, kurie naudojasi savo įgūdžiais ir perkėlimo metu susikuria tvarius pajamų šaltinius, ateityje bus atsparesni ir lengviau įveiks laukiančius iššūkius.

Susiję dokumentai