JT agentūrų ir partnerių teigimu, dėl lėšų trūkumo Sirijos pabėgėliai ir priimančiosios valstybės negauna būtinos paramos

25 June 2015, by Renata Kules, UNHCR Vilniuje

Daugiau nei 200 Regioninio pabėgėlių ir atsparumo didinimo plano (3RP), reaguojant į Sirijos krizę, partnerių ragina tarptautinę bendruomenę greičiau vykdyti duotus pažadus dėl paramos 3RP.

Iki gegužės mėn. pabaigos iš 4,53 mlrd. JAV dolerių, reikalingų programų pagal JT agentūrų ir NVO planą įgyvendinimui, buvo gauta tik 1,06 mlrd. JAV dolerių – 23 procentai. Taigi trūksta maždaug 3,47 mlrd. JAV dolerių.

„Šios didžiulės krizės akivaizdoje reikalingas gerokai didesnis tarptautinės bendruomenės solidarumas ir dalijimasis atsakomybe, nei matėme iki šiol“, – pareiškė JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras António Guterres. „Tačiau turime taip mažai lėšų, kad kyla pavojus, jog per ateinančius šešis mėnesius negalėsime patenkinti net esminių poreikių, būtinų milijonų žmonių išgyvenimui“.

Dėl lėšų trūkumo jau šiemet 1,6 mln. pabėgėlių buvo sumažinta parama maistu; 750 000 vaikų nelanko mokyklos; be to, gyvybiškai svarbios sveikatos paslaugos tampa per brangios daugeliui asmenų, įskaitant 70 000 nėščių moterų, kurioms kyla nesaugaus gimdymo pavojus. Jordanijoje apytikriai 86 proc. pabėgėlių stovyklose įsikūrusių asmenų gyvena žemiau skurdo ribos už 3,2 JAV dolerių per dieną, o Libane 45 proc. pabėgėlių glaudžiasi po pastogėmis, neatitinkančiomis jokių standartų. Beveik pusė visų nuo šios krizės nukentėjusių asmenų yra vaikai ir daugelis iš jų kartu su savo šeimomis mėgina įveikti sunkumus, kuriuos lėmė juos užgriuvusi agresija ir suirutė.

3RP partneriai įspėja, kad greitu laiku nesuteikus daugiau lėšų, iki 130 000 pažeidžiamų šeimų neteks piniginės paramos, kuri padėtų jiems patenkinti esminius savo poreikius, o pažeidžiami asmenys apskritai nustos gauti mėnesio maisto talonus. Iškils pavojus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų teikimui milijonams žmonių visame regione. Iki 1,7 mln. žmonių ateinančią žiemą gali likti neaprūpinti kuru, pastoge, neapsaugoti nuo šalčio, be apklotų ar šiltų drabužių. Pernai žiemą, kuri regione buvo atšiauriausia per keturis dešimtmečius, žuvo daug žmonių, įskaitant vaikus.

Per pusę metų gavus mažiau nei ketvirtadalį reikiamų lėšų ir artėjant žiemai, 3RP partneriams būtina užtikrinti finansavimą, kad jie galėtų planuoti veiklą ir laiku reaguoti.

Sirijos krizė taip pat turėjo didelių socialinių ir ekonominių padarinių priimančiosioms šalims, kurios ir toliau susiduria su tiesioginiu krizės poveikiu bei patiria politinį, ekonominį, socialinį bei saugumo situacijos nestabilumą. Penktus metus besitęsianti Sirijos krizė taip pat daro įtaką vystymuisi ir visuotiniam saugumui.

Pasak JTVP administratorės Helenos Clark, „patirtis, įgyta per pastaruosius ketverius atsako į Sirijos krizę metus, patvirtina neabejotiną kompleksinės humanitarinės pagalbos ir paramos vystymuisi priemonių, pagrįstų atsparumo stiprinimu, svarbą. Tinkamai finansuojamas 3RP leis stabilizuoti padėtį, nes jo įgyvendinimas suteiks galimybių žmonėms gauti darbą, pradėti smulkųjį verslą ir pagerinti šeimų aprūpinimą maistu“.

Ataskaitoje pažymima, kad spaudimas priimančiosioms šalims ir toliau auga, tačiau sirams vis sudėtingiau užsitikrinti saugumą, taip pat ir prašant prieglobsčio. Dėl šių sunkumų vis daugiau sirų ieško saugumo ir prieglobsčio už regiono ribų, leidžiasi į dažnai pavojingas keliones per Viduržemio jūrą, bandydami pasiekti Europą. Tokių kelionių metu žuvo daug sirų.

Ataskaitoje tarptautinė bendruomenė raginama labiau dalytis našta su priimančiosiomis šalimis, t. y. skatinama laiku teikti lėšas ir rengti sprendimus, pavyzdžiui, susijusius su papildomomis galimybėmis Sirijos pabėgėliams persikelti į kitas valstybes ir kitokiomis humanitarinio priėmimo formomis. 3RP partneriai įspėja, kad, neatsižvelgus į raginimą imtis veiksmų, Sirijos žmonės bus palikti likimo valiai, o šalys kaimynės bus priverstos ir toliau teikti viešąsias gėrybes, nors šios naštos jos negali ir neturėtų prisiimti vienos.

SU 3RP SUSIJUSIOS APLINKYBĖS

Regioninis pabėgėlių ir atsparumo didinimo planas (3RP), reaguojant į Sirijos krizę, yra tarptautinis kreipimasis, kuriuo siekiama spręsti problemas, susijusias su pabėgėlių apsaugos poreikiais, pažeidžiamiausių asmenų humanitariniais poreikiais, taip pat su ilgalaikiu socialiniu ir ekonominiu Sirijos krizės poveikiu šalims kaimynėms – Turkijai, Libanui, Jordanijai, Irakui ir Egiptui.

3RP yra tarptautinis kreipimasis, kuriuo prašoma skirti 5,5 mlrd. JAV dolerių, iš kurių 1 mlrd. JAV dolerių tektų priimančiųjų valstybių poreikiams tenkinti, o 4,5 mlrd. JAV dolerių būtų panaudoti Jungtinių Tautų agentūrų ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) įgyvendinamoms programoms. Šis kreipimasis parengtas remiantis scenarijumi, pagal kurį Sirijos pabėgėlių regione skaičius iki 2015 m. pabaigos sieks 4,27 mln., be to, juo siekiama šiemet padėti daugiau nei 20 mln. kitų pažeidžiamų vietos bendruomenių narių.

Norėdami atsisiųsti ataskaitą ir rasti daugiau informacijos apie 3RP, apsilankykite www.3RPSyriaCrisis.org tinklalapyje.

3RP PARTNERIŲ ORGANIZACIJŲ KONTAKTAI ŽINIASKLAIDAI

Jeigu norite gauti kontaktinę agentūrų, dalyvaujančių 3RP reagavimo plane, informaciją, apsilankykite http://data.unhcr.org/syrianrefugees/partnerlist.php tinklalapyje.

 

 

Page 1 of 6