Norge bidrar med 150 millioner kroner til flyktningssituasjonen i Syria og regionen

Syria-konflikten har gått inn i sitt femte år, uten noen umiddelbar ende i sikte. Med en gradvis forverring av konflikten, inkludert en spredning til store deler av Irak, har distribusjonen av nødhjelp blitt stadig vanskeligere. Nesten fire millioner syrere har søkt tilflukt i nabolandene i regionen, og mer enn 7, 6 millioner internt fordrevne er fanget inne i Syria. Over halvparten av syrerne bosatt i flyktningleire er barn, mange av dem med alvorlige fysiske og psykiske traumer. Syria-krisen spredte seg til Irak for ca. ett år siden, og så langt har nesten tre millioner irakere blitt tvunget på flukt fra hjemmene sine.

Av den totale donasjon på 150 millioner kroner, vil 18 millioner kroner gå til kriseaktiviteter i Jordan, 20 millioner kroner til å bistå humanitært arbeid i Irak og 10 millioner kroner vil bli brukt på beskyttelse av barn, samt for å legge til rette for utdanningsmuligheter. Det resterende beløpet på 102 millioner kroner vil bli brukt hvor behovet er størst i regionen.

Til tross for at det store flertallet av mennesker som flykter fra krigshandlingene fortsatt befinner seg i Syria og Irak, drar millioner av mennesker med akutt behov for beskyttelse videre til naboland som Jordan, Libanon og Tyrkia, eller tar fatt på den lisvfarlige migrasjonsruten til Europa. I løpet av det siste halvåret har det internasjonale samfunnet vært vitne til konsekvensene av slike reiser, som har resultert i tragiske tap av menneskeliv i Middelhavet.

Av bidraget på 40 millioner kroner som skal sikre beskyttelse av eritreiske og syriske flyktninger fra smugling og menneskehandel over Middelhavet, er 10 millioner kroner spesielt avsatt til syriske flyktninger i Sudan. I tillegg vil 10 millioner kroner av bidraget bli brukt på å styrke utdanningsaktiviteter og beskyttelse av barn. Det overordnede formålet med denne finansieringen er å hjelpe fordrevne i Afrikas Horn og Midtøsten til å bli selvforsørgende, for slik å hindre at disse menneskene blir ofre for smugling og menneskehandel.

“UNHCR er svært takknemlig for den norske donasjonen. Syria-krisen blir verre for hver dag, og det norske bidraget vil sikre UNHCRs evne til å fortsatt kunne gi livreddende hjelp og beskyttelse for utsatte or sårbare flyktninger “, sier Pia Prytz Phiri, UNHCRs Regionale Representant for Nord-Europa.

I 2014 var Norge UNHCRs niende største bidragsyter, med 748 millioner kroner donert (91 millioner dollar). Mesteparten av dette beløpet var ikke øremerket, noe som lar UNHCRs reagere umiddelbart ved humanitære kriser for så å adressere akutte behov. De øremerkede midlene har hovedsakelig fokusert på situasjonene i Syria, Irak og Sør-Sudan. Norge har donert 1 milliard kroner til Syria-krisen så langt i 2015, og er den syvende største bidragsyteren til krisen.

Page 1 of 10