IDAHOT: UNHCR uzsāk konsultācijas par LGBTI bēgļu tiesībām

Šī gada temats Starptautiskajai dienai pret homofobiju, transfobiju un bifobiju (IDAHOT) ir tiesiskums un aizsardzība visiem.

© UNHCR/Markel Redondo

Cilvēki var pieprasīt un pieprasa bēgļa statusu, pamatojoties uz bailēm no vajāšanas viņu seksuālās orientācijas un/vai dzimuma identitātes dēļ. Viņi ir pelnījuši tādas pašas cilvēktiesības kā visi pārējie. Pret visiem bēgļiem, valsts iekšienē pārvietotām personām un bezvalstniekiem, kuri ir lezbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un interseksuāļi (LGBTI), ir jāizturas vienlīdzīgi, ievērojot viņu cilvēcisko vērtību un tiesības. Daudzās valstīs viena dzimuma attiecības tiek atzītas par noziedzīgām, dažās valstīs sodāmas ar nāvi. LGBTI bēgļi ir īpaši apdraudēti ceļojumā uz drošību savā mītnes zemē un pārvietojoties tālāk ārpus valsts robežām.

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) strādā, lai uzturētu LGBTI bēgļus drošībā caur iekļaujošu plānošanu, sadarbojoties ar ārējiem partneriem, lai nodrošinātu atbalstu, drošības zonas, kā arī identificētu risinājumus. Laikā, kad retorikas toksiskums attiecībā uz bēgļiem ir sasniedzis nepieredzētu līmeni, mums visiem ir jāpieņem stingra nostāja pret jebkādu neiecietību, citastarp homofobiju, transfobiju un bifobiju.

UNHCR šonedēļ ir uzsākusi virkni konsultāciju, lai noteiktu veidus, kā nodrošināt, ka LGBTI bēgļi ir labāk aizsargāti un saņem tiesisku palīdzību un atbalstu, saskaroties ar vardarbību un diskrimināciju.

Ņemot vērā šogad izvēlēto tematu Starptautiskajai dienai pret homofobiju, transfobiju un bifobiju (IDAHOT), „Tiesiskums un aizsardzība visiem”, pirmā konsultāciju kārta ar LGBTI organizācijām un advokātiem notika 2019. gada 16. maijā Ženēvā. Citas konsultācijas notiks dažādās pasaules daļās tuvākajos mēnešos.

„UNHCR ir enerģiski strādājusi, lai nodrošinātu, ka LGBTI patvēruma meklētāji un bēgļi tiek aizsargāti neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas, bet mums ir jāturpina mobilizēt  savas spējas. Tāpēc ir svarīgi ieklausīties indivīdos un organizācijās, kas ir eksperti šajā jautājumā, un apvienot spēkus,”sacīja ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi.

Vairāk nekā 70 pasaules valstīs viena dzimuma partneru dzimumattiecības joprojām ir krimināli sodāmas, tāpēc daudzi LGBTI cilvēki turpina piedzīvot smagus cilvēktiesību pārkāpumus un vajāšanu savā mītnes zemē. Spiesti meklēt drošību un aizsardzību ārvalstīs, viņi bieži saskaras ar līdzīgiem vai pat lielākiem riskiem kaimiņu zemēs.

LGBTI cilvēki Sīrijā saskaras ar ieslodzījumu, spīdzināšanu un slepkavībām. Samers un Fadi ir divi Sīrijas bēgļi – mīlnieki, kuri riskē ar nāvi, glābjas bēgot viens otra dēļ. © UNHCR / Diego Ibarra Sánchez

„Ir ļoti svarīgi, lai mēs veidotu drošības zonas LGBTI patvēruma meklētājiem un bēgļiem, lai viņi nejūtas spiesti slēpt savu seksuālo orientāciju vai dzimuma identitāti, cenšoties sevi aizsargāt,” sacīja Grandi, atzīmējot, ka pēdējos gados UNHCR ir ieguldījusi līdzekļus vadlīniju, instrumentu un apmācību izstrādē LGBTI jautājumos saviem darbiniekiem un partneriem.

Augstais komisārs atzīmēja, ka pēdējos gados ir bijuši daudzi iedvesmojoši piemēri par paveikto šajā jomā, piemēram, strādājot ar LGBTI kopienu līderiem Āfrikā, lai veicinātu informētību un piekļuvi pakalpojumiem, veidojot sadarbības tīklus ar darba devējiem, lai radītu iztikas iespējas LGBTI bēgļiem Amerikas kontinentā, un izveidojot LGBTI jauniešu atbalsta grupas Tuvo Austrumu reģionā.

„Cīņa par LGBTI tiesībām attiecas uz katru no mums. Tā ir par mūsu dažādību un mūsu cilvēcību. Mums visiem vajadzētu aktīvi piedalīties homofobijas, transfobijas un bifobijas apkarošanā,” viņš secināja.

Mexico. Central American families escaping violence

Huans glābās bēgot no bandu vardarbības Hondurasā pēc tam, kad viņu apdraudēja vervētāji, un tagad lūdz starptautisku aizsardzību Meksikā. ©UNHCR/Elisabet Diaz Sanmartin

idahot

„Mums vajadzētu būt tiesībām būt tādiem, kādi mēs esam, būt brīviem un drošībā,” saka Pedro, transseksuāls vīrietis, kurš bija spiests bēgt no Salvadoras. Gvatemalā viņš iemīlējās transseksuālā sievietē Lucijā. ©UNHCR/Pablo Villagran

Switzerland.UNHCR International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

Darbinieki un partneri stāv pie varavīksnes karoga, kas 17. maijā tika uzvilkts UNHCR galvenās mītnes ārpusē, lai atzīmētu Starptautisko dienu pret homofobiju, transfobiju un bifobiju. ©UNHCR/Susan Hopper