Bēgļi un šefpavārs atzīmē Pasaules Bēgļu dienu Latvijā

Šegpavārs Kārlis Celms gatavo patvēruma meklētāju centrā Mucinieki.

2015. g. 19. jūnijs, Salvadors Merlos, Rīga

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 70 cilvēku, ieskaitot bēgļus, patvēruma meklētājus, žurnālistus un NVO darbiniekus, kuri kopīgi pieminēja tos 59,5 miljonus cilvēku visā pasaulē, kuri ir bijuši spiesti pamest savas mājas kara vai cilvēktiesību pārkāpumu iespaidā.

Kārlis Celms, pazīstams amerikāņu-latviešu šefpavārs, gatavoja ēdienu entuziastisku bēgļu un patvēruma meklētāju pulkā, kuri atzinīgi novērtēja iespēju vienoties šādās aktivitātēs, kuras satuvina cilvēkus. Kārlis Celms norādīja, ka viņa paša vecāki pameta Latviju 1943. gadā un pavadīja sešus gadus bēgļu nometnē Vācijā, pirms viņi devās uz ASV. „Tas, kas šeit notiek, ir vienkārši fantastiski. Es būtu laimīgs, ja es saņemtu šādu atbalstu katru dienu – mēs nupat tikām galā ar 50 kilogramiem dārzeņu 20 minūtēs,” teica Celms. Un latviešu gaumē pagatavotā zupa nebija vienīgais ēdiens, kas tika gatavots Muceniekos. Patvēruma meklētāju grupa no Vjetnamas bija sagatavojusi pavasara rullīšus, kuri saņēma augstu atzinību no dalībniekiem. Šai dienai veltītajās aktivitātēs iekļāvās arī afgāņu sieviešu veidotās krāsainās pīnes, latviešu vīru kora izpildītās tradicionālās dziesmas, kā arī NVO „Patvērums „Drošā Māja”” brīvprātīgo organizētās spēles bērniem.

Karolīna Lindholma Billinga, UNHCR Reģionālās Pārstāvniecības Ziemeļeiropā vadītājas vietniece, vērsās pie bēgļiem un patvēruma meklētājiem ar pateicības vārdiem par viņu līdzdalību un degsmi: „Šis ir vēl viens piemērs jūsu vēlmei izmantot katru iespēju, lai sniegtu savu ieguldījumu un integrētos vietējās sabiedrībās un valstīs, kuras jums ir dāvājušas drošību. Mēs saprotam, ka jums ir bijušas ikdienišķas dzīves, darbs, ģimenes un nākotnes izredzes, pirms jūs bijāt spiesti doties bēgļu gaitās. Bēgļu ir vienkārši cilvēki, kuri ir nonākuši ārkārtējos apstākļos.” Lindholma Billinga arī pateicās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par laipno atļauju UNHCR šogad organizēt Pasaules Bēgļu dienas svinības Muceniekos, patvēruma meklētāju izmitināšanas centram par dāsno palīdzību organizācijā, kā arī NVO „Patvērums „Drošā Māja”” par sadarbību šajā pasākumā.

Zandra Zalcmane, NVO „Patvērums „Drošā Māja”” vadītāja, uzsvēra, ka šis pasākums ir īpaši svarīgs, jo ar to tiek atzīmēts arī pabeigts bēgļu integrācijas projekts, ar kuru strādāja viņas vadītā organizācija. Zalcmane pauda prieku par „katru pieredzēto gadījumu ar bēgli, kurš ir kaut nedaudz sasniedzis, vai tā būtu latviešu valodas apguve, vai darba atrašana”.

Pasaules Bēgļu diena tradicionāli tiek atzīmēta 20. Jūnijā. Šogad UNHCR Reģionālā Pārstāvniecība Ziemeļeiropā svinēja šo dienu ar pasākumiem Latvijā, Lietuvā un Dānijā.