Latvija atbalsta ANO Bēgļu aģentūras reģionālo palīdzību Sīrijas krīzē.

Valdības ziedojums ANO Bēgļu aģentūrai EUR 50’000 apmērā Sīrijas konfliktā skartajiem uzskatāms ne tikai kā nozīmīgs labas gribas žests, bet arī kā Latvijas vēlme stiprināt starptautisko solidaritāti humānās krīzes un globālo pārmaiņu laikmetā.

Sīrijas bēgļi Firazs (Firaz) un viņa dēls Udajs (Uday) vāc otrreiz pārstrādājamos atkritumus Turcijas pilsētas Izmiras (Izmir) apkārtnē.

Sešu gadu laikā Sīrijas konfliktā dzīvību zaudējuši 250’000 cilvēku un aptuveni 5 miljoni sīriešu tika spiesti meklēt patvērumu kaimiņvalstīs. Turklāt 6.6 miljoniem sīriešu piespiedu kārtā ir nācies pārcelties Sīrijas iekšienē.

Firazs un viņa ģimene ir starp daudzajiem sīriešiem, kuriem ir nācies pamest dzimteni vardarbīgā konflikta dēļ. Kad viņu māja bombardēšanas laikā tika sagrauta, Firaza ģimene devās meklēt patvērumu Turcijā, apmetoties Izmirā. 25 gadus vecais Firazs ir invalīds, jo bērnībā viņš zaudēja daļu savas rokas un vairākus pirkstus industriālā negadījumā. Sīrijā viņš saņēma invaliditātes pabalstu, bet Turcijā, lai uzturētu savu ģimeni, viņam ir jāstrādā uz ielas, tomēr Firazs drosmīgi pieņem šo izaicinājumu.

“Lai es varētu uzturēt ģimeni, mani gaida smags darbs. Tā ir mana nākotne.”

25 gadus vecais Firazs no Sīrijas ir vīrs un trīs bērnu tēvs, kurš atrada patvērumu Turcijā.

 

Septiņus gadus vecais Udeijs dažkārt nespēj apmeklēt skolu, jo viņam nākas palīdzēt savam tēvam Firazam, viņa invaliditātes dēļ. Kopā ar dēlu Udeiju viņi atkritumos meklē otrreiz pārstrādājamus materiālus, piemēram, kartonu, plastmasu un bundžas. Par spīti tam, ka Udeijs vēl tikai ir septiņgadīgs bērns, viņš nežēlojas, jo saprot savas ģimenes grūtības.

ANO Bēgļu aģentūra palīdz Firazu un viņa ģimeni nodrošināt ar atlaižu kuponiem, drēbēm un segām. Šīs ģimenes stāsts atspoguļo neskaitāmu sīriešu pieredzi, kuriem nācies piespiedu kārtā atstāt savu dzimteni un meklēt patvērumu citās valstīs. Šiem cilvēkiem ANO Bēgļu aģentūra spēj sniegt tik ļoti nepieciešamo sociālo atbalstu gan Sīrijā, gan kaimiņvalstīs, nodrošinot pajumti, medikamentus un gluži kā Firaza gadījumā – kuponus ēdiena un medikamentu saņemšanai. Tomēr, ievērojot pieaugošo bēgļu skaitu, nepieciešamība priekš papildus finansējuma materiālā atbalsta sniegšanai turpina pieaugt. Nepārtrauktais Latvijas finansiālais ieguldījums humānajā palīdzībā ir neatsverams atbalsts ANO Bēgļu aģentūras mērķu īstenošanai. Bez tā daudzi patvērumu meklētāji nesaņemtu tik nepieciešamo sociālo palīdzību.

Es gribu strādāt kopā ar savu tēvu, jo viņam ir grūti ar savainotajām rokām.

7 gadus vecais Udeijs no Sīrijas, kurš atrada patvērumu Turcijā.

 

ANO Bēgļu aģentūras partnerorganizacija Turku NVO ASAM ir atzinusi Firazu par īpaši neaizsargātu personu viņa invaliditātes dēļ. Kad ANO Bēgļu aģentūra strādā ar bēgļu un nacionālo aizsardzības sistēmu jautājumiem, kā arī ar juridiskā atbalsta sniegšanu bēgļiem, īpaša uzmanība tiek veltīta neaizsargāto personu drošības nodrošināšanai. Cilvēku ar invaliditāti, sieviešu, bērnu, seksuālas vardarbības un bērnu tiesību upuru aizsardzība ir organizācijas prioritāte.

Kopš 2001. gada sākuma Latvija ir nodrošinājusi nepārtrauktu finansiālu atbalstu ANO Bēgļu aģentūras darbībai. Vēl jo vairāk, kopš 2012.gada Latvija ir devusi ikgadēju nepiesaistītu ziedojumu EUR 15’000 apmērā, kas ļauj ANO Bēgļu aģentūrai novirzīt naudu cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama visvairāk. 2015. gadā Latvijas valdība ziedoja EUR 115’000 (USD 127’075), no kuriem EUR 100’000 tika novirzīti Sīrijas un Ukrainas krīzei.

Papildus informācija par ANO Bēģļu aģentūru un to partneru atbildes plāniem Sīrijas krīzes jautājumā atrodama šeit: