11 vragen over jouw persoonsgegevens bij UNHCR Nederland

De informatie die is gebruikt voor de vragen en antwoorden over jouw persoonsgegevens kan je terugvinden in onze Privacy Policy, die van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens door UNHCR Nederland.

 

Waarom vinden wij het belangrijk om je te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens?

UNHCR Nederland en de mensen waarvoor wij werken, zijn afhankelijk van jouw steun. Met jouw donatie, betrokkenheid of het delen van informatie en campagnes van UNHCR, maak jij de wereld voor mensen op de vlucht een stukje beter. Wij zijn blij met jouw betrokkenheid bij vluchtelingen wereldwijd en het vertrouwen dat je in ons stelt om met jouw bijdrage ons werk voor hen mogelijk te maken. Daarom nemen we graag de tijd om inzichtelijk te maken op welke manier wij omgaan met de persoonsgegevens die we van je krijgen.


1. UNHCR valt onder de Verenigde Naties, dan hoeven jullie toch niet te voldoen aan de Europese wet- en regelgeving?

Klopt. Officieel hoeft UNHCR, als VN-organisatie, niet te voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Maar wij vinden jouw privacy belangrijk en willen zo zorgvuldig mogelijk omgaan met jouw persoonsgegevens. Daarom voeren wij zoveel mogelijk de richtlijnen door zoals de EU ze voorschrijft, en willen we je daar ook zo helder mogelijk over informeren.

2. Op welke manier is UNHCR verantwoordelijk voor jouw gegevens?

Zodra wij jouw persoonsgegevens opslaan zijn wij ‘verwerker’ van jouw gegevens. Dat wil zeggen dat UNHCR Nederland verantwoordelijk is voor een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal, en dat wij gegevens zullen verwijderen als deze niet meer nodig zijn voor ons werk voor mensen op de vlucht. Ook zijn we verplicht jou te kunnen aantonen hoe en wanneer we jouw gegevens hebben verkregen en dat we hier jouw toestemming voor hebben.

3. Wanneer worden jouw persoonsgegevens verzameld of bewaard?

UNHCR Nederland verkrijgt op verschillende wijzen jouw persoonsgegevens.

• Bij het doen van een donatie aan UNHCR Nederland wordt je naam, e-mailadres en rekeningnummer gevraagd. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van je donatie. In een aantal gevallen vragen wij ook jouw adres, om je op de hoogte te kunnen houden van ons werk en nieuwe campagnes.

• Ook als je gebruik maakt van onze diensten kunnen jouw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met ons per e-mail of telefoon, of als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief. In die gevallen verwerken wij jouw telefoonnummer, e-mailadres en/of jouw naam.

• Daarnaast kunnen wij de gegevens verwerken die je online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie en de gegevens (zoals je woonplaats) die zijn af te leiden van social media.

• In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf deelt met UNHCR Nederland, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website en sociale media van UNHCR Nederland te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

4. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

• Zo kunnen we je donatie verwerken en beheren, en zorgen we ervoor dat onze onze administratie voldoet aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

• Op deze manier kunnen we bijhouden wie wij wel een niet mogen benaderen voor onze campagnes.

• Zo kunnen we je zo gericht mogelijk informeren over nieuwe campagnes en je eventueel om een nieuwe donatie vragen, of om je te kunnen vragen je op andere manieren in te zetten voor UNHCR Nederland. We kunnen jouw e-mailadres ook gebruiken om je te bereiken via sociale mediakanalen, bijvoorbeeld Facebook. Dit doen wij alleen als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je e- mailadres.

• Om marktonderzoek te kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op jouw behoeften. Met jouw gegevens kunnen we de kwaliteit van onze dienstverlening testen en verbeteren, zoals bij het beantwoorden van vragen, het geven van voorlichting over mensen op de vlucht en de manier waarop we onze website inzetten.

• Als we jouw gegevens hebben, kunnen we eventuele geschillen met je behandelen.

• Met jouw gegevens houden we ook web-statistieken kunnen bij en kunnen we zorgen dat je via ons berichten op social media kan delen.

• Jouw gegevens hebben we nodig om je kunnen registreren als je getekend hebt voor een petitie van UNHCR.  Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

5. Delen we jouw persoonsgegevens met anderen?

Jouw persoonsgegevens blijven bij UNHCR Nederland, of bij een door UNHCR Nederland gecontracteerde partner die voor ons diensten verricht, zoals een callcenter. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, die daarbij soms toegang krijgen tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen stellen we een verwerkingsovereenkomst op en zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan goede waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. UNHCR Nederland verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

6. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens maximaal zeven jaar bewaard. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Dat kan door ze te coderen, te anonimiseren, of te verwijderen.

7. Wat zijn jouw rechten?

• Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens.

• Je hebt het recht op zogenaamde dataportabiliteit. Dit wil zeggen dat je UNHCR Nederland kunt vragen jouw digitaal opgeslagen gegevens aan te leveren wanneer je een vergelijkbare relatie aangaat met een andere organisatie. Concreet betekent dit dat we jou een overzicht toesturen van jouw persoonsgegevens zoals we die hebben opgeslagen. Je kunt UNHCR Nederland vragen de gegevens rechtstreeks over te dragen aan die andere organisatie. UNHCR Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de andere organisatie deze gegevens verwerkt.

• Je hebt het recht om vergeten te worden. Wanneer jouw persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarmee ze ooit zijn ontvangen, of wanneer je alle bevoegdheden mbt jouw gegevens terugtrekt, heb je het recht om al je gegevens te laten verwijderen en ‘vergeten te worden’.

• Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door UNHCR Nederland. In eerste instantie bij ons, zodat wij ervan kunnen leren, maar als je niet tevreden bent met onze reactie bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Hoe kan je je uitschrijven voor nieuwsbrieven en e-mail?

Als je een donatie hebt gedaan, kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over campagnes en ons werk, en je kunnen uitnodigen voor onze evenementen en bijeenkomsten. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. Als je UNHCR steunt of je aanmeldt voor de e-mailnieuwsbrief, wordt je duidelijk gevraagd om toestemming en vertellen we helder waar we je toestemming voor gebruiken. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek bieden wij je de mogelijkheid om dit te wijzigen of je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. Je kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] om je uit te schrijven of je kunt contact opnemen met onze donateurslijn via telefoon: 070 – 250 18 15.

9. Hoe zit het met jouw gegevens wanneer we verwijzen naar websites van derden?

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Zoals je begrijpt, kunnen we geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met jouw persoonsgegevens. Daarom adviseren we je het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt.

10. Gebruikt UNHCR Nederland cookies?

UNHCR Nederland maakt op alle door haar beheerde websites gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken deze cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Welke cookies kom je bij ons tegen?

• Functionele cookies; deze worden ingezet om de werking van onze website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op onze website(s).

• Analytische cookies; deze worden gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website(s) te testen en te optimaliseren.

• Advertising cookies; deze maken het mogelijk om jou advertenties van onze campagnes te laten zien.

• Social media cookies; Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Twitter. Met behulp van zogenaamde social plugins kun je onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te verbeteren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om surfgedrag over meerdere websites te volgen. Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, Twitter, YouTube en Instagram, zodat je eenvoudig informatie over UNHCR Nederland op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen, kun je de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ inzien.

Je leest in onze Privacy Policy uitgebreid over welke cookies wij gebruiken. Hoe lang blijven de cookies op je computer, tablet of telefoon staan? Functionele cookies worden na je bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische, social media, en advertising cookies worden niet automatisch gewist. Je zult ze dus zelf moeten verwijderen. Lees in onze Privacy Policy hoe je dit kan doen.

11. Heb je nog vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie, of over hoe UNHCR Nederland omgaat met persoonsgegevens? Mail ons, bel ons of stuur een kaart of brief.

Telefoon: 070 – 250 18 15
E-mail: [email protected]
Postadres: UNHCR Nederland, Postbus 18815, 2502 EV Den Haag

PS Houd onze Privacy Policy in de gaten voor wijzigingen

UNHCR Nederland behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Controleer daarom regelmatig onze Privacy Policy voor mogelijke wijzingen in ons beleid. 

Laatste update: 6 juni 2018