Verslaggeving over vluchtelingen

Hoewel er een wijdverspreide consensus is over het belang van zorgvuldige verslaggeving, blijven mythes en desinformatie over vluchtelingen en asielzoekers opduiken in de media. Een van de oorzaken van die mythevorming is dat er regelmatig begrippen door elkaar worden gehaald.

Belang van de juiste definities

Er wordt vaak over vluchtelingen gesproken, terwijl het over migranten gaat. De term ‘economische vluchteling’ wordt gebruikt terwijl het gaat om een ‘economische migrant’. En we zien ook dat de woordcombinatie ‘illegale asielzoeker’ wordt gehanteerd. Het aanvragen van asiel is een mensenrecht en dus nooit illegaal. Het is daarom belangrijk om de juiste definities te gebruiken.

Juiste definities zijn noodzakelijk om verwarring te voorkomen en polarisatie tegen te gaan. Wanneer we spreken over asielzoekers en vluchtelingen, is het ook belangrijk dat zij ook hun stem laten horen.

Brochure verslaggeving over vluchtelingen

De volledige brochure is hiernaast te lezen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de woordvoerder van UNHCR Nederland, Femke Joordens.
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 070 – 250 18 07 / 06 – 23 84 55 40