Democratische Republiek Congo: een spoor van vernielingen

De Democratisch Republiek Congo (DRC) is een van de armste landen ter wereld en behoort al vijf jaar op rij tot de 10 meest onderbelichte humanitaire crises.

UNHCR vangt mensen op de vlucht op en beschermt hen. Dit kunnen wij niet alleen.

Doneer NU

Jouw hulp maakt een wereld van verschil

5,3 miljoen

mensen zijn op de vlucht binnen de DRC

58%

van alle ontheemden is nog maar een kind

1500 kinderen

zijn naar schatting vermist

Het land wordt al jaren door onrust geteisterd en sinds mei 2017 hebben nieuwe hevige botsingen tussen gewapende groepen geleid tot menselijk leed. toenemend lijden, doden en vernielen van eigendommen. Door geweld rondom de landelijke verkiezingen van december 2020 zijn tienduizenden mensen gedwongen op de vlucht geslagen.

Geweld en mensenrechtenschendingen in grote delen van de DRC

Op grote schaal worden in de Democratische Republiek Congo mensenrechten geschonden. Mensen worden verminkt, verkracht of vermoord. Of zij worden zonder reden gearresteerd en vastgezet onder onmenselijke omstandigheden. Op dit moment vluchten mensen vooral weg uit de regio’s Kasai, Tanganyika en Kivu. Inmiddels zijn er in totaal meer dan 5 miljoen Congolezen op de vlucht.

Congolezen op de vlucht in eigen land

Een relatief kleine groep Congolezen (735.000) is naar een van de buurlanden gevlucht. Verder zijn er ruim 826.000 Congolezen die onderdak zoeken in omringende Afrikaanse landen. De meeste Congolezen zoeken veiligheid binnen de landsgrenzen. Er zijn ongeveer 5 miljoen ontheemden in de Democratische Republiek Congo. Ze hebben afschuwelijke dingen gezien en meegemaakt.

“Ze verkrachten de meisjes en snijden hen in stukken met machetes.

Ik zal mijn dochter nooit meer terug zien.”

Augustine.

Vermiste Congolese kinderen

Nu de crisis verergert, worden steeds meer kinderen vermist. Het exacte aantal is onbekend, maar geschat wordt dat het om duizenden vermissingen gaat. Een van de vermiste kinderen is de dochter van Augustine. Zij is een van de ontredderde ouders, gevlucht voor het geweld in Tanganyika en opgevangen in een kamp voor ontheemden in de hoofdstad Kalemie. De 6-jarige dochter van Augustine is al een jaar vermist. “De rebellen dringen onze dorpen binnen, ze grijpen onze kinderen en verdwijnen,” zegt ze, “Ze verkrachten de meisjes en snijden hen in stukken met machetes.” Ze kijkt met een lege blik voor zich uit. “Er is geen hoop,” zegt Augustine, “ik zal mijn dochter nooit meer terug zien .”

Conflict in de Democratische Republiek Congo laait opnieuw op

Eind 2016 leek het de goede kant op te gaan toen er een geleidelijke overgang naar vrede en stabiliteit plaatsvond. Zowel vluchtelingen als ontheemden konden terug naar huis. Maar nu is het geweld opnieuw opgelaaid en sommige gebieden worden nu voor het eerst geteisterd door conflict. Duizenden mensen moesten wekenlang lopen en zich verschuilen in de bossen in een wanhopige poging om te ontsnappen, soms zonder eten of drinken. Degenen die op plaatsen voor de ontheemden zijn aangekomen, hebben traumatische ervaringen gehad. Ook zijn steeds meer mensen en kinderen ernstig ondervoed. 

In wat een van de slechtst gefinancierde noodsituaties ter wereld is, hebben veel mensen zelfs geen basishulp om te overleven. Voedsel, gezondheid, onderdak en water en sanitaire voorzieningen zijn allemaal primaire zorgen voor vluchtelingen die buiten de formele locaties wonen en voor de gemeenschappen die hen opvangen.

Welke noodhulp biedt UNHCR in de DRC?

Bescherming tegen seksueel geweld
UNHCR helpt slachtoffers van seksueel geweld met medische en psychologische hulp. We beschermen kwetsbare mensen, waaronder vrouwen en kinderen, waarmee we voorkomen dat zij (opnieuw) slachtoffer worden van aanranding of verkrachting.

Opvang van ontheemden
Samen met het IOM (de Internationale Organisatie voor Migratie) leiden we de coördinatie en het beheer van opvangkampen voor ontheemden in Noord-Kivu. In andere regio’s zorgen we voor opvang en bevorderen we lokale integratie, zodat ontheemden op een nieuwe plek hun leven weer kunnen oppakken. In Kasai coördineren we de hulp aan ontheemden en de lokale, kwetsbare bevolking.

Hulp in de regio’s waar mensen naar terugkeren
In regio’s waar mensen voorzichtig naar huis terugkeren nadat zij moesten vluchten, helpen we mensen hun leven weer op te pakken. We bieden financiёle ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen. Daarmee kunnen zij zelf hun huizen weer opbouwen, en kunnen zij huishoudelijke artikelen en (landbouw)gereedschappen aanschaffen.

Opvang van Congolese vluchtelingen in buurlanden
Ook beschermen we Congolezen die de landsgrenzen overvluchten naar buurlanden, in samenwerking met lokale autoriteiten. Dit doen we bijvoorbeeld in Angola, een buurland dat ruim 35.500 vluchtelingen uit de DRC opvangt.

Ondersteuning op het gebied van Ebola-preventie
UNHCR ondersteunt de regeringen van de DRC en buurlanden bij het voorkomen van Ebola. We richten ons vooral op het voorkomen van verspreiding van de ziekte in gastgemeenschappen en nederzettingen waar veel vluchtelingen en ontheemden verblijven.

Actuele cijfers over noodhulp van UNHCR

De meest actuele feiten en cijfers over de hulp van UNHCR in de Democratische republiek Congo lees je in onze (Engelstalige) Operational Update.

UNHCR heeft urgent meer financiële middelen nodig om de noodhulp te kunnen bieden die zo dringend nodig is. Help mee om slachtoffers van gruwelijke geweld op te vangen en te beschermen.

Ruim 4,5 miljoen mensen zijn binnen de Democratische Republiek Congo op de vlucht voor gruwelijk geweld.

Help ons mensen veilig op te vangen.


Doneer NU 

Met jouw bijdrage zorgen wij voor noodhulp aan mensen op de vlucht.

€ 10
Matjes zodat een gezin niet op de koude, natte grond hoeft te slapen€ 18
Toegang tot levensreddende noodhulp€ 30
Noodhulppakket voor een heel gezin