UNHCR zoekt oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek wereldwijd

Als het veilig is om naar huis terug te keren, helpen wij vluchtelingen en ontheemden weer terug naar huis te gaan. Als dat niet mogelijk is, bieden wij ondersteuning bij integratie in het land waar zij verblijven of helpen wij bij hervestiging in een derde land.

Voor miljoenen vluchtelingen en ontheemden is geen van deze oplossingen haalbaar. UNHCR blijft daarom benadrukken dat ook voor die vluchtelingen structurele oplossingen moeten worden gevonden. Het uitblijven van een oplossing zal uiteindelijk op lange termijn de bescherming van de vluchtelingen ondermijnen.

Dara and Naleen are reunited with Merkhaz who arrived the previous day, and the group walk towards the reception centre for asylum seekers, in Ter Apel, Holland. Ter Apel is the location of the only reception centre in Holland for asylum seekers. Dara decided to take his family here after speaking to other members of the Kobane group who had arrived in Germany. They told him that conditions in Germany were crowded, with new arrivals being put in tents. ; The group is made up of over 20 Kurdish refugees who left Kobane at various times since September 2014 and came together in Turkey in order to travel together to Europe. Almost all have had their homes destroyed in Kobane and many have lost relatives and friends in the violence that began when ISIS first besieged the town in September 2014. The group consists of 4 families and a few single men and teenagers, many of them are relatives.

Hervestiging
Vluchtelingen die in gevaarlijke omstandigheden leven of specifieke behoeften hebben waarin het opvangland niet kan voorzien, komen in aanmerking voor hervestiging.

Van de 21,3 miljoen vluchtelingen die onder de bescherming van UNHCR vallen, krijgt echter minder dan vier procent de mogelijkheid zich te hervestigen. Jaarlijks worden 750 mensen naar Nederland hervestigd.

Gezinshereniging
Vaak raken gezinnen of partners bewust of onbewust van elkaar gescheiden tijdens hun vlucht.

Vluchtelingen in Nederland die een verblijfsvergunning hebben gekregen, hebben recht op gezinshereniging. Door een gezinsherenigingsaanvraag in te dienen kunnen zij herenigd worden met hun man, vrouw, partner en/of kinderen.

A group of asylum-seekers on the way to the bus taking them to Roma Ciampino airport. ; From January to October 2015, more than 500,000 people have taken the dangerous journey via the Mediterranean Sea in order to reach Europe. In September 2015 the EU decided to relocate 120,000 asylum seekers who arrived in Italy and Greece, the principal entry points to Europe for refugees, to other European countries. The relocation process started in early October with the first group of asylum seekers being relocated from Italy to Sweden.

Repatriëring
De meeste vluchtelingen dromen ervan om naar huis terug te gaan. Als zij willen terugkeren naar hun land van herkomst werken we samen met overheden en partnerorganisaties om hen te helpen terug naar huis te gaan als dat veilig is.

Wanneer terugkeer onmogelijk is wordt gekeken naar andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld hervestiging of lokale integratie.

In Wommels (Friesland) wonen twee gezinnen van de Bhutanese familie Chhetri. De kinderen zitten op de plaatselijke basisschool De Oplslach. Hun namen en leeftijden zijn Prajita (4, roze pakje), Diksha (8, speelt buiten), Pranita (9, blokjesblouse) en Priyanka (12, grijs shirtje).

Integratie
Een alternatief voor mensen die niet naar huis kunnen terugkeren is integratie in het gastland. Dat is vaak een complex proces, dat veel vraagt van de vluchteling en van het ontvangende land.

In de afgelopen tien jaar hebben 1,1 miljoen vluchtelingen de nationaliteit van hun gastland gekregen.

Turkije. Beurs helpt jonge Syrische vluchtelingen tandheelkunde te studeren. © UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

Andere oplossingen
Als duurzame oplossingen niet haalbaar zijn, kunnen andere routes vluchtelingen helpen toegang te krijgen tot bescherming en langetermijnoplossingen. Denk bijvoorbeeld aan studiebeurzen, traineeships, humanitaire visa’s en sponsorprogramma’s.