Ook als je er niet meer bent, kun je het verschil maken. Bijvoorbeeld door goede doelen op te nemen in je testament. Als je een gift nalaat aan UNHCR Nederland, draag je bij aan veilig onderdak en bescherming voor mensen op de vlucht. Lees meer over de mogelijkheden.

 

Nalaten voor een betere toekomst voor mensen op de vlucht.

Ook als u er niet meer bent, leven uw idealen voort.

Nalaten aan het goede doel

Heb je wel eens nagedacht over nalaten aan het goede doel? Door op deze manier je nalatenschap te regelen, leven je idealen ook na je overlijden voort.

Wanneer je kiest voor nalaten aan UNHCR, zorg je met je laatste wil voor een betere toekomst voor mensen op de vlucht. Dat is toch een mooi idee?

Zo helpt je nalatenschap

Met je nalatenschap aan UNHCR Nederland zorg je ervoor dat wij ons levensreddende werk ook in de toekomst kunnen blijven voortzetten. Met wereldwijd ruim 100 miljoen mensen op de vlucht, is ons werk belangrijker dan ooit. Als je UNHCR Nederland opneemt in je testament, draag je bij aan:

✔ Onderdak aan ontheemden en vluchtelingen in noodsituaties.

✔ Bescherming van kwetsbare groepen, zoals alleenstaande kinderen, vrouwen of mensen die vervolgd worden.

✔ Een nieuwe toekomst voor mensen op de vlucht.

Met de gift uit mijn nalatenschap kan de organisatie haar belangrijke werk voortzetten,

ook als ik er niet meer ben.”

Mevrouw de Jager

Goede doelen opnemen in testament: zo werkt dat

Met een testament bepaal je zelf wie je erfgenamen zijn en wie wat krijgt uit je nalatenschap. Ook als je je erfenis wilt nalaten aan goede doelen, kun je dit dus regelen in je testament. Je wijst het goede doel, in dit geval UNHCR Nederland, dan aan als (mede-)erfgenaam en laat dit vastleggen door een notaris. UNHCR Nederland ontvangt dan een vooraf bepaald erfdeel.

Legaat nalaten aan goed doel

Je kunt ook een legaat nalaten aan het goede doel. Een legaat is een vastgesteld geldbedrag of bezit. Bijvoorbeeld waardepapieren. Een legaatakte kan onderdeel zijn van je testament, maar kan ook worden gebruikt als je geen testament hebt. De legaatakte waarin je vastlegt dat je een deel van je bezittingen wilt schenken aan UNHCR Nederland moet worden opgesteld door een notaris. 

Geen erfbelasting bij nalaten aan goed doel

Over een erfenis aan een goed doel hoeft geen erfbelasting betaald te worden wanneer de organisatie een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft. UNHCR voldoet aan deze eis. Dit betekent dat we geen erfbelasting hoeven te betalen over je erfenis, en je gift volledig wordt ingezet om mensen op de vlucht te helpen.

Nu je nalatenschap regelen scheelt zorgen voor later

Veel mensen zien op tegen het regelen van hun nalatenschap. Toch kun je juist door er nu al over na te denken, alles regelen zoals je wenst. En als je wil nalaten aan een goed doel zoals UNHCR, is het noodzakelijk om dit vast te laten leggen in een testament.

Zo regel je je nalatenschap:

✔ Bereid je goed voor

Denk van te voren goed na over belangrijke vragen zoals: Wat laat ik na? Aan wie? Hoe regel ik mijn uitvaart? En wie wordt mijn executeur? Zo kom je goed voorbereid bij de notaris.

✔ Kies een notaris

Bij veel notarissen kun je terecht voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Een notaris kan met je meedenken over het regelen van een testament en (fiscale) oplossingen.

✔ Stel je testament op

De notaris stelt op basis van jouw wensen een concept op. Als alles erin staat zoals je het voor ogen had, kun je het ondertekenen. De notaris regelt dan dat het testament wordt opgenomen in een landelijk register. Daarna is je testament officieel.

 

Belangrijke gegevens voor de notaris

UNHCR is onderdeel van de Verenigde Naties en wordt daarom wettelijk aangeduid als ‘sui generis’. Wanneer u besluit om UNHCR op te nemen in u testament, gebruik dan deze term in het testament. Het RSIN nummer van UNHCR Nederland  is 823959636.

Geen erfbelasting

Een gift uit uw erfenis wordt maximaal ingezet om mensen op de vlucht te helpen. UNHCR is een goed doel met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor hoeven we geen erfbelasting te betalen aan de Belastingdienst.

Nalaten in de praktijk

Veel mensen zien op tegen het regelen van hun testament. Toch kunt u juist door er nu al over na te denken, alles regelen op de manier die u wenst. En als u wil nalaten aan een goed doel zoals UNHCR, is het noodzakelijk om dit vast te laten leggen in een testament.

 

Wilt u vrijblijvend persoonlijk contact?

 

Heeft u vragen over nalaten aan UNHCR Nederland, wilt u graag persoonlijk advies of uw wensen bespreken? We staan u graag te woord. Neemt u voor een vrijblijvend gesprek contact op met Hassina Bahar via [email protected] of 06 30 32 09 57.