Naam van de organisatie: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), de Vluchtelingenorganisatie van de VN.

Het fiscaal nummer van UNHCR is: 82 39 59 636. Dit heeft u nodig bij het invullen van uw aanvraag voor belastingaftrek.

Contactgegevens voor zaken betreffende uw gift aan UNHCR:

UNHCR Donateurslijn

Tel: 070 – 250 1815

Postadres:

UNHCR Nederland
Postbus 18815
2502 EV Den Haag

Bestuurssamenstelling van UNHCR

Kunt u terug vinden op https://www.unhcr.org/governance.html. Er is een publiek toegankelijk organogram van de organisatie.

Beloningsbeleid van de organisatie

Het personeel van UNHCR wordt geselecteerd en geremunereerd op basis van het rekruterings- en beloningsbeleid van de Verenigde Naties. Dit beleid wordt bepaald door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Details over vergoedingen en andere voordelen kunt u hier vinden.

Het beleidsplan van de organisatie

Elk jaar wordt het beleidsplan van UNHCR enerzijds voorgesteld aan de landen die lid zijn van het Executive Committee in Genève, en anderzijds ook aan de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. In beide gevallen is Nederland een belangrijk lid. Het beleidsplan wordt in de vorm van een Global Appeal aan de landen voorgesteld. Het meest recente document is steeds terug te vinden via deze link.

De doelstellingen van de organisatie

De doelstellingen van de organisatie kunt u terug vinden in het mandaat dat aan de organisatie werd gegeven voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties maar ook in het mission statement dat UNHCR zelf heeft geschreven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording

UNHCR Nederland is onderdeel van de wereldwijde organisatie van UNHCR. Daarom verwijzen wij voor het verslag en de financiële verantwoording naar het Global Report. De meest recente versie van dit document kan steeds teruggevonden worden via de volgende link: http://www.unhcr.org/globalreport. 

Daarnaast is onze financiële verantwoording in dit ANBI formulier te lezen. 

 

Kijk voor meer informatie over ANBI op: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/