UNHCR Nederland is een algemeen nut beogende instelling, oftewel een ANBI. Een ANBI-status betekent onder meer dat instellingen in aanmerking komen voor fiscale voordelen. Op deze pagina vertellen we je wat deze status inhoudt, welke voordelen dit voor jou heeft en kun je onze ANBI-gegevens inzien.

Dankzij de ANBI-status van UNHCR, kunnen UNHCR en haar donateurs profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen.

 

Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over de belastingvoordelen voor ANBI’s

Betekenis ANBI

ANBI, kort voor algemeen nut beogende instelling, is een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die zich volledig inzetten voor het algemeen belang. Goede doelen vallen hier wel onder, maar verenigingen en hobbyclubs bijvoorbeeld niet. De ANBI-status is een voorwaarde om voor bepaalde belastingvoordelen in aanmerking te komen. Het is dus geen keurmerk voor goede doelen. 

Wanneer is een instelling een ANBI volgens de Belastingdienst?

Om de ANBI-status te verkrijgen, moeten instellingen van de Belastingdienst aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de instelling geen winstoogmerk hebben, en moeten vrijwel alle activiteiten (minstens 90%) het algemeen belang dienen. Verder moeten instellingen onder meer voldoen aan integriteitseisen, en mogen geen natuurlijke personen over het vermogen van de organisatie beschikken. Daarnaast moeten instellingen een actueel beleidsplan hebben, en moeten specifieke gegevens van de instelling openbaar zijn. De relevante gegevens van UNHCR Nederland vind je onder aan deze pagina.  

ANBI-status maakt giften aftrekbaar

Dankzij de ANBI-status van UNHCR, kunnen UNHCR en haar donateurs profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen. Zo kun je als donateur (onder bepaalde voorwaarden) schenken met belastingvoordeel. Ook hoeft UNHCR als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die het gebruikt voor het algemeen belang. Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over de belastingvoordelen voor ANBI’s

ANBI-gegevens UNHCR Nederland

Naam van de organisatie: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), de Vluchtelingenorganisatie van de VN.

Het fiscaal nummer van UNHCR is: 82 39 59 636.
Dit heb je nodig bij het invullen van je aanvraag voor belastingaftrek.

Contactgegevens
voor zaken betreffende je gift aan UNHCR:

UNHCR Donateurslijn:
070 – 250 1815

Postadres:
UNHCR Nederland
Postbus 18815
2502 EV Den Haag

Bestuurssamenstelling van UNHCR:

Deze kun je terug vinden op https://www.unhcr.org/governance.html. Er is een publiek toegankelijk organogram van de organisatie.

Beloningsbeleid van de organisatie:

Het personeel van UNHCR wordt geselecteerd en geremunereerd op basis van het rekruterings- en beloningsbeleid van de Verenigde Naties. Dit beleid wordt bepaald door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. 

Het beleidsplan van de organisatie:

Elk jaar wordt het beleidsplan van UNHCR enerzijds voorgesteld aan de landen die lid zijn van het Executive Committee in Genève, en anderzijds aan de landen die lid zijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. In beide gevallen is Nederland een belangrijk lid. Het beleidsplan wordt in de vorm van een Global Appeal aan de landen voorgesteld. 

De doelstellingen van de organisatie:

De doelstellingen van de organisatie kun je terug vinden in het mandaat dat aan de organisatie werd gegeven voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties maar ook in het mission statement dat UNHCR zelf heeft geschreven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording:

UNHCR Nederland is onderdeel van de wereldwijde organisatie van UNHCR. Daarom verwijzen wij voor het verslag en de financiële verantwoording naar het Global Report. De meest recente versie van dit document is hier te lezen.

Meer informatie over UNHCR als ANBI vind je bij de Belastingdienst