Op korte termijn streven we ernaar om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. Op lange termijn is ons doel om vluchtelingen bij te staan bij de terugkeer naar hun land van herkomst als het veilig is. Als dat niet mogelijk is, biedt UNHCR ondersteuning bij integratie in het land waar zij verblijven of helpt UNHCR bij hervestiging in een nieuw land.

Oprichting

UNHCR is op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgericht om een miljoen ontheemden na de Tweede Wereldoorlog naar huis te helpen terugkeren. Sindsdien hebben we ruim 50 miljoen vluchtelingen geholpen een nieuw bestaan op te bouwen en ontvingen wij twee keer de Nobelprijs voor de Vrede voor ons werk.

UNHCR Nederland: bescherming bieden en draagvlak creëren

De UNHCR-vertegenwoordiging in Nederland is gevestigd in Den Haag en is onderdeel van het regionale kantoor in Brussel. UNHCR Nederland houdt toezicht op de uitvoering van het Vluchtelingenverdrag van 1951 in Nederland.

Dit houdt in dat UNHCR Nederland ontwikkelingen in beleid, wetgeving en de dagelijkse praktijk van vluchtelingenbescherming in de gaten houdt. We bieden advies aan de Nederlandse overheid. De uitvoering van het Vluchtelingenverdrag is in de praktijk namelijk best juridisch en complex.

Dit doen we door middel van onder andere:

  • Pleitbezorging om het beleid en de praktijk van vluchtelingenbescherming in overeenstemming te brengen met internationale normen
  • Het geven van feedback en advies op (nieuwe) wetgeving
  • Het ondersteunen van de overheid met informatie over landen waar vluchtelingen vandaan komen, en uitleg voor de wijze waarop vluchtelingen geïdentificeerd kunnen worden
  • Aanbevelingen ten aanzien van de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. UNHCR Nederland zet zich ook in om de stem en ervaringen van vluchtelingen in Nederland te betrekken bij beleid en dagelijkse praktijk van vluchtelingenbescherming. 

Daarnaast zetten wij ons in voor publieke steun voor vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen en het werk van UNHCR in de wereld. Dit doen we door middel van onderzoek en publicaties, campagnes, het leveren van juiste informatie en uitleg, en het werven van fondsen bij publieke en private donoren.