Op korte termijn streven we ernaar om de rechten en het welzijn van vluchtelingen te waarborgen. Op lange termijn is ons doel om vluchtelingen bij te staan bij de terugkeer naar hun land van herkomst als het veilig is. Als dat niet mogelijk is, biedt UNHCR ondersteuning bij integratie in het land waar zij verblijven of helpt UNHCR bij hervestiging in een nieuw land.

Oprichting
UNHCR is op 14 december 1950 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opgericht om 1 miljoen ontheemden na de Tweede Wereldoorlog naar huis te helpen terugkeren. Sindsdien hebben we ruim 50 miljoen vluchtelingen geholpen een nieuw bestaan op te bouwen en ontvingen wij twee keer de Nobelprijs voor de Vrede voor ons werk.

UNHCR Nederland: bescherming bieden en draagvlak creëren
De UNHCR-vertegenwoordiging in Nederland is gevestigd in Den Haag en is onderdeel van het regionale kantoor in Brussel. Wij volgen en becommentariëren de ontwikkelingen in beleid, wetgeving en de dagelijkse praktijk van vluchtelingenbescherming. Samen met de Nederlandse overheid werken wij aan hervestiging van vluchtelingen.

Daarnaast zetten wij ons in om publieke steun te bevorderen voor asielzoekers, vluchtelingen en UNHCR in de wereld, door middel van publiciteitscampagnes en het werven van fondsen bij publieke en private donoren.