De gruwelijke oorlog in Syrië duurt al ruim 8 jaar

Meer dan 5.6 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Terwijl de oorlog voorduurt, nemen de getalen toe.

De meeste van hen hebben toevlucht gezocht in Turkije, Libanon en Jordanië. Velen moesten alles achterlaten.

GEEF NU

8 jaar

oorlog in Syrië

13.1 miljoen

mensen in nood in Syrië

6,3 miljoen

Syrische vluchtelingen

 


 

De oorlog in Syrië duurt al ruim 7 jaar

De gruwelijke oorlog in Syrië duurt al ruim 8 jaar. Het voortslepende conflict heeft inmiddels aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht en hebben alles moeten achterlaten.

 

Syrië: een land verwoest door oorlog

Hele steden in Syriё zijn onherkenbaar geworden door de allesverwoestende oorlog. Sinds het uitbreken van de oorlog moest al meer dan de helft van alle Syriërs gedwongen hun huis ontvluchten. De meesten zijn op de vlucht binnen eigen landsgrenzen (er zijn ruim 6,6 miljoen ontheemden). Ruim 6,3 miljoen Syriёrs zoeken veiligheid in een ander land (dit zijn vluchtelingen).

Opvang van Syrische vluchtelingen in de regio

Het overgrote deel van de Syrische vluchtelingen zoekt veiligheid in de regio. Turkije vangt de meeste Syriёrs op: in dit land leven inmiddels meer dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen. Ook de buurlanden Jordaniё en Libanon vangen grote hoeveelheden Syriёrs op. UNHCR coördineert de hulp aan vluchtelingen in de regio. Dit kunnen we niet zonder jouw steun.

UNHCR vangt vluchtelingen op in de regio. Met jouw bijdrage kunnen we ons werk blijven voortzetten. 

Vluchtelingen leven niet alleen in kampen

De meeste Syrische vluchtelingen leven niet in de bekende tentenkampen, maar juist in stedelijke gebieden. Het is moeilijk om te overleven op straat, in leegstaande huizen of in kamers met hoge huren. Naarmate het conflict langer duurt, raakt hun spaargeld op en moeten mensen zo goed als hun bezittingen verkopen. Veel vluchtelingen leven in armoede en hebben moeite om de huur te betalen en hun gezinnen te onderhouden. 69% van alle mensen die nog in Syrië wonen, leeft onder de armoedegrens.

Syrische vluchtelingen keren terug

Ondanks de verwoestingen en de aanhoudende conflicten besluit een kleine groep Syriёrs terug te keren naar wat ooit hun thuis was. Veelal vinden zij hun huizen, scholen, ziekenhuizen en zelfs wegen, waterleidingen en rioleringen verwoest. Zij staan voor de bijna onmogelijke taak om vanuit deze puinhopen opnieuw hun bestaan op te bouwen.

Syrië: een land in oorlog

“Syrië is de grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van onze tijd. Het lijden van miljoenen mensen zou moeten leiden tot een golf van solidariteit en hulp vanuit de hele wereld.”

Filippo Grandi, Hoge Commissaris van UNHCR

UNHCR helpt Syrische vluchtelingen

UNHCR werkt dag en nacht om zoveel mogelijk mensen op de vlucht te helpen. We geven levensreddende humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen, we bieden bescherming en we zorgen dat kinderen en (jong-) volwassenen weer onderwijs kunnen volgen.

Noodhulp in Syriё

In Syriё zelf verlenen we noodhulp aan een groot deel van de miljoenen ontheemden. We delen bijvoorbeeld voedsel uit en in de winter zorgen we voor dekens en warme kleding. Collega Jolanda werkt voor UNHCR in Syriё. Zij zorgt voor de distributie van hulpgoederen en rijdt mee met de hulpkonvooien naar afgelegen, soms belegerde gebieden.

Noodhulp in de regio

In onder meer Jordaniё en Libanon zorgt UNHCR voor noodhulp aan vele miljoenen Syrische vluchtelingen. We vangen mensen op in kampen, maar zorgen ook dat de vele vluchtelingen in steden en op het platteland de hulp krijgen die ze hard nodig hebben. We helpen onder andere met (geld voor) eten, drinkwater, medicijnen, kleding en onderdak.

Onderwijs en gezondheidszorg

Wij zorgen dat kinderen en jongvolwassenen toegang hebben tot onderwijs. Zodat Syrische kinderen later op eigen kracht verder kunnen. Net als onderwijs, is medische zorg niet vanzelfsprekend voor mensen op de vlucht. Terwijl vluchtelingen, net als ieder ander, weleens ziek worden, een been breken of zwanger raken. Mensen op de vlucht hebben recht op goede gezondheidszorg. Met jouw bijdrage zorgen we ervoor dat we die zorg ook echt kunnen leveren.

Ook op lange termijn staat UNHCR klaar voor vluchtelingen uit Syrië

Naast noodhulp, bieden we ook bescherming en juridische steun. Waar mogelijk helpen wij met het opbouwen van een nieuw bestaan. We gaan in gesprek met overheden om te pleiten voor betere leefomstandigheden en kansen voor de vluchtelingen uit Syrië.

Lees ook: 7 manieren waarop jouw donatie Syrische families op de vlucht helpt.

 

UNHCR coördineert de noodhulp voor vluchtelingen in de Syrische regio.

Wij zorgen voor onderdak en verstrekken voedsel, overlevingspakketten en medische hulp.

 

Dit kunnen we niet alleen. Help alsjeblieft.

GEEF NU

 

€ 15   Dekzeil om een noodtent waterdicht te maken


€ 30   Noodpakket (dekens, kleding, waterfles)


€ 50   Help een gezin een week overleven

Syrische kinderen in een vluchtelingenkamp

Gerelateerde berichten: