Stichtingen en fondsen

Het verschil maken met uw stichting of fonds

Het aantal crises wereldwijd is de afgelopen jaren in alarmerend tempo gestegen. Oorlog, conflict en steeds vaker ook de gevolgen van klimaatverandering dwingen mensen om huis en haard te verlaten op zoek naar een veiligheid. Hiermee groeit ook de vraag naar hulp en bescherming van mensen op de vlucht. Stichtingen en fondsen kunnen op een persoonlijke manier bijdragen aan deze bescherming. Van noodhulp tot onderwijs en van werkgelegenheid tot medische zorg, elke vorm van hulp betekent een groot verschil voor vluchtelingen. 

Hoe kunt u met uw fonds of stichting het verschil maken in de levens van mensen op de vlucht?

  • Eenmalige schenking – deze vorm van ondersteuning is bijzonder efficiënt.
    • Een donatie bij noodsituaties, zoalsvoor ons werk in Oekraïne of Afghanistan, zetten we direct in om humanitaire hulp te bieden aan vaak honderdduizenden mensen.
    • Een donatie aan een specifiek programma, thema, regio of land dat bijdraagt aan de verwezenlijking van ons gezamenlijk doel.
  • Financieringspartnerschap – met een langdurig partnerschap op maat kunt u met uw stichting/fonds bijdragen aan duurzame oplossingen voor de lange termijn, en kansen zo kansen bieden voor mensen op de vlucht.

Inspirerende projecten

Voorbeelden van verschillende programma’s waar uw fonds het verschil kan maken:

Meerdere stichtingen en fondsen willen liever op de achtergrond blijven of anoniem bijdragen. Uiteraard respecteren wij die wens en zijn we dankbaar voor hun trouwe steun.

“Niemand kiest ervoor om vluchteling te zijn. In mijn werk zet ik alles op alles om perspectief te bieden aan mensen die alles achter hebben moeten laten. Samen met onze partners wil ik bijdragen aan een gezonde, duurzame toekomst waarin niemand wordt achtergelaten. En dat kan bij UNHCR. Met haar lange geschiedenis en sterke netwerk is deze prachtige organisatie een onmisbare speler in het humanitaire veld.” – Sophie Heyligers

Persoonlijk contact 

Voor een vrijblijvend en persoonlijk gesprek staat Sophie Heyligers, Relatiemanager Foundations UNHCR Nederland, u graag te woord. Ze is bereikbaar via [email protected] en telefonisch op +31 6 57 43 44 37.

Mail nu