Wij kunnen overal en op elk moment snel hulp bieden wanneer zich een crisissituatie voordoet. Onze Emergency Response Teams zijn in staat om binnen 72 uur een grootschalige noodhulpoperatie op te starten. Dat is mogelijk dankzij de steun van donoren, een wereldwijd netwerk van leveranciers, gespecialiseerde bedrijven en partners.

UNHCR-medewerkers worden getraind om onder grote druk en extreme omstandigheden te werken. Samen met onze partners zorgen we voor onderdak, eten, water, dekens, en medische zorg en besteden we extra aandacht aan kwetsbare kinderen en vrouwen.