Wat is noodhulp?

Noodhulp is het helpen van slachtoffers van acute noodsituaties. Bijvoorbeeld bij aardbevingen, overstromingen, hongersnoden, oorlogen en aanslagen. Tijdens dit soort crises richten noodhulporganisaties als UNHCR zich op het redden van levens, het verminderen van menselijk lijden en het beschermen van de menselijke waardigheid. Noodhulp wordt daarom ook wel humanitaire hulp genoemd. De hulp kan worden gegeven in de vorm van geld, goederen en personeel.

Wat is het verschil tussen noodhulp en ontwikkelingshulp?

Noodhulp is niet hetzelfde als ontwikkelingshulp. Waar noodhulp zich richt op het verminderen van acute problemen, is ontwikkelingshulp gericht op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van armoede en andere structurele problemen.

Noodhulporganisatie

UNHCR is als noodhulporganisatie actief in meer dan 130 landen. Onze medewerkers zijn getraind om onder grote druk en extreme omstandigheden te werken. Op uitnodiging van overheden coördineren we ook vaak de noodhulp van andere organisaties. Zo zorgen we ervoor dat de noodhulp in crisisgebieden het meest effectief is.

Van noodhulp naar structurele hulp

Noodhulp gaat in veel gevallen over in meer structurele hulp. Oorlogen duren steeds langer, waardoor mensen langer van huis zijn. Daarom zorgen we ook voor scholing, opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid.