Schenk met belastingvoordeel

Als je UNHCR wilt steunen, kun je in veel gevallen schenken met belastingvoordeel. Zo kunnen wij meer mensen op de vlucht helpen, zonder dat jij meer hoeft te betalen. Wij vertellen je daarom graag welke regelingen de belasting goede doelen en haar donateurs biedt.

 

Geef met belastingvoordeel
Je donatie is aftrekbaar van de belasting.

Hetzelfde geven, minder betalen of hetzelfde betalen en meer geven.

 

Moet je over je donatie belasting betalen?

Donaties aan goede doelen hebben voor de belastingdienst een speciale status. Daardoor kan schenken aan goede doelen op verschillende manieren belastingvoordeel opleveren. Zo hoef je over je gift geen btw te betalen, en zijn donaties aan goede doelen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van je inkomen. Dit betekent dat je onder de streep minder inkomstenbelasting betaalt. Ook betalen goede doelen geen erf- of schenkbelasting.

Wanneer zijn giften aan goede doelen aftrekbaar?

Schenkingen aan goede doelen zijn aftrekbaar als ze opgeteld minstens 1% van je inkomen bedragen. Je kunt je gift aan UNHCR dus ook combineren met een ander doel dat je een warm hart toedraagt. Daarnaast kun je je donatie fiscaal aftrekbaar maken door deze voor langere tijd (minstens 5 jaar) vast te leggen, ongeacht de hoogte van het bedrag. We noemen dit een periodieke gift. Voorwaarde om je schenking aan een goed doel aftrekbaar te maken van de belasting, is dat het doel een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. UNHCR Nederland heeft deze ANBI-status, waardoor je je schenking aan UNHCR zonder problemen van je inkomen kunt aftrekken. 

Belastingvoordeel voor jou, meer hulp voor vluchtelingen en ontheemden

De belastingaftrek op goede doelen is niet alleen voordelig voor jou. Omdat wij meer ontvangen dan jij netto betaalt, kunnen wij meer mensen op de vlucht helpen. En omdat je je donatie in veel gevallen voor langere tijd vastlegt, zijn wij langer verzekerd van steun. Hierdoor kunnen we beter vooruit plannen. Omdat UNHCR Nederland geen schenk- of erfbelasting betaalt, wordt jouw gift volledig benut om wereldwijd mensen te helpen die op de vlucht zijn!

Belastingaftrek goede doelen: een voorbeeld

Door gebruik te maken van de belastingaftrek voor goede doelen houd je meer geld over, óf kun je meer schenken zonder dat het je meer kost. In de twee rekenvoorbeelden hieronder zie je hoe dit werkt. Voor de voorbeelden maken we gebruik van belastingschijf 1 (37,10%). Daarnaast daalt je belastbare inkomen in box 1, afhankelijk van jouw situatie kan dit extra fiscale voordelen opleveren. 

Voorbeeld 1: Hetzelfde geven, minder betalen

Jij geeft 100 euro –> Je ontvangt van de Belastingdienst 38 euro terug –> Jouw gift kost je netto 62 euro

Voorbeeld 2: Hetzelfde betalen, meer geven

Jij geeft 160 euro –> Je ontvangt van de Belastingdienst 60 euro terug –> Jouw gift kost je netto 100 euro

Maak nu je donatie aftrekbaar

Je donatie aftrekbaar maken doe je gemakkelijk zelf. Download de Overeenkomst Periodieke Schenking en regel het direct!

Ben je al donateur, bijvoorbeeld via een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso? Dan kun je je donatie goedkoper maken of verhogen door deze voor langere tijd vast te leggen. Vul het formulier in en geef ons toestemming voor automatische incasso. Dan zetten wij jouw huidige incasso na ontvangst van de overeenkomst om naar een incasso ‘periodieke schenking’. Alle schenkingen na de ingangsdatum van de overeenkomst kan je in dat kalenderjaar aftrekken voor de belasting. Je kunt dit ook per post regelen. Print het ingevulde formulier uit en stuur het ingevuld in een envelop naar:

UNHCR Nederland
Antwoordnummer 11011
2509 VE Den Haag

Meer weten over belasting en goede doelen?

Wil je meer weten over belasting en goede doelen? Bel of mail ons gerust via 070 250 18 15 of [email protected].