Schenken met belastingvoordeel

Als je UNHCR wilt steunen, kun je in veel gevallen schenken met belastingvoordeel. Zo kan je met dezelfde donatie, meer mensen op de vlucht helpen.

 

Met dezelfde donatie vergroot je je impact!

 

Belastingvoordeel voor jou, meer hulp voor mensen op de vlucht

Jouw giften aan UNHCR zijn aftrekbaar van de belasting. Afhankelijk van je inkomen, krijg je een deel van je gift terug via de Belastingdienst. Dit voordeel kun je gebruiken om je steun aan mensen op de vlucht te verhogen. Met een Periodieke Schenkingsovereenkomst leg je je donatie voor langere tijd vast voor maximaal belastingvoordeel. Hierdoor zijn wij verzekerd van steun en kunnen we beter vooruit plannen. Omdat UNHCR Nederland geen schenk- of erfbelasting betaalt, wordt jouw gift bovendien volledig benut om wereldwijd mensen te helpen die op de vlucht zijn.

Snel geregeld in slechts enkele stappen

 

Stap 1: Bedenk welk bedrag je zou willen schenken per jaar. Om meer te weten over hoeveel de belastingdienst mee kan betalen aan jouw gift kan je onze rekentool gebruiken. 

Stap 2: Een periodieke schenking moet voor minimaal vijf jaar afgesloten worden, maar er zit geen maximaal aantal jaren aan. 

Stap 3: Vul de periodieke schenking overeenkomst in. Dit kan online gedaan worden via dit formulier. Of je kan het uitprinten, invullen en dan per post opsturen naar onderstaand adres. Je ontvangt dan een door UNHCR ondertekend exemplaar retour.

UNHCR Nederland
Antwoordnummer 11011
2509 VE Den Haag

Stap 4: Bewaar de overeenkomst zodat je aan de belastingdienst kan aantonen dat je deze schenking doet. 

Stap 5: Weet dat jouw steun belangrijk is en mensen op de vlucht helpt.

 

  Voorwaarden voor een periodieke schenking 

  • Het is belangrijk om te weten dat – om een periodieke schenking te voldoen – elk kalenderjaar het volledige afgesproken bedrag moet worden overgemaakt.
  • Alle donaties die voor de startdatum van de periodieke schenking overgemaakt zijn, tellen niet mee.
  • Een periodieke schenking kan niet met terugwerkende kracht opgezet worden. Dit betekent dus ook dat de tekendatum voor de startdatum moet zijn. 
  • Je hebt de optie om het bedrag in een keer te betalen, of het kan ook twee keer per jaar in gelijke delen, vier keer per jaar in gelijke delen, of maandelijks (dus 12 keer) in gelijke delen. 
  • Je hebt de optie om ervoor te kiezen dat UNHCR dit incasseert, of je kan het zelf overmaken. 

Veelgestelde vragen

Moet je over je donatie belasting betalen? 

Donaties aan goede doelen hebben voor de Belastingdienst een speciale status. Daardoor kan schenken aan goede doelen op verschillende manieren belastingvoordeel opleveren. Zo hoef je over je gift geen btw te betalen en zijn donaties aan goede doelen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van je inkomen. Dit betekent dat je onder de streep minder inkomstenbelasting betaalt. Ook betalen goede doelen geen erf- of schenkbelasting. 

Wanneer zijn giften aan goede doelen aftrekbaar? 

Schenkingen aan goede doelen zijn aftrekbaar als ze opgeteld minstens 1% van je inkomen bedragen. Je kunt je gift aan UNHCR dus ook combineren met een ander doel dat je een warm hart toedraagt. Daarnaast kun je je donatie fiscaal aftrekbaar maken door deze voor langere tijd (minstens 5 jaar) vast te leggen, ongeacht de hoogte van het bedrag. We noemen dit een periodieke gift. Voorwaarde om je schenking aan een goed doel aftrekbaar te maken van de belasting, is dat het doel een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is. UNHCR Nederland heeft deze ANBI-status, waardoor je je schenking aan UNHCR zonder problemen van je inkomen kunt aftrekken. 

Wat doe ik als ik al donateur ben? 

Ben je al donateur, bijvoorbeeld via een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso? Dan kun je je donatie goedkoper maken of verhogen door deze voor langere tijd vast te leggen. Vul het formulier in en geef ons toestemming voor automatische incasso. Dan zetten wij jouw huidige incasso na ontvangst van de overeenkomst om naar een incasso ‘periodieke schenking’. 

Contact: 

Wil je meer weten over belasting en goede doelen? Bel of mail ons gerust via 070 250 18 15 of [email protected].