Fondsen en bedrijven: maak verschil daar waar dit het hardste nodig is

Voor het vijfde jaar op rij is een recordaantal bereikt: wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. UNHCR roept de private sector op om een actieve rol te spelen in de opvang en bescherming van mensen op de vlucht.

In aanloop naar Wereld Vluchtelingendag brengt UNHCR het jaarlijkse Global Trends rapport uit. Het rapport bevestigt onze vrees: het aantal vluchtelingen wereldwijd is opnieuw gestegen. Eind 2017 waren ruim 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Dat zijn bijna 3 miljoen meer mensen dan het jaar daarvoor en de hoogste jaarlijkse stijging die UNHCR ooit heeft gezien. UNHCR roept de private sector op om een actieve rol te spelen in de opvang en bescherming van mensen op de vlucht.

Verbreed de focus

Ons streven is dat burgers, fondsen en bedrijven net zo actief worden voor vluchtelingen buiten Nederland als daarbinnen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, worden verreweg de meeste mensen opgevangen buiten Europa. Ontwikkelingslanden vangen maar liefst 85 procent van de vluchtelingen op, en 99,8 procent van alle ontheemden wordt opgevangen buiten Nederland. Ondanks de gastvrijheid van overheden en lokale gemeenschappen is de vraag naar basisvoorzieningen zoals onderdak, voedsel en onderwijs simpelweg te groot. Dit vraagt om een nieuwe aanpak zodat landen en gemeenschappen er niet alleen voor staan.

Een nieuwe, cruciale rol voor bedrijven

In september presenteert UNHCR het Global Compact on Refugees aan de Verenigde Naties: een nieuwe manier om wereldwijd, en op een effectieve manier, verantwoordelijkheid te nemen voor de meest kwetsbaren. Fondsen en bedrijven moeten en kunnen een cruciale rol spelen in deze nieuwe aanpak voor de opvang en bescherming mensen op de vlucht. Wij nodigen de private sector uit om hier onderdeel van te worden.

7 manieren waarop bedrijven kunnen ondersteunen

Melissa Fleming, chief spokesperson van UNHCR, noemt zeven manieren waarop bedrijven vluchtelingen kunnen ondersteunen:

1. Help vluchtelingen aan werk door hen een baan te bieden of ondernemingen te ondersteunen.
2. Spreek je uit voor vluchtelingen: Afrikaanse banken zorgden er bijvoorbeeld mede voor dat vluchtelingen in Zambia een bankrekening kunnen openen.
3. Ontwikkel producten en diensten voor vluchtelingen.
4. Wissel kennis en ideeen uit met organisaties die vluchtelingen bijstaan.
5. Doe aan impact investing om bijvoorbeeld huisvesting of werk voor vluchtelingen te realiseren.
6. Doe aan filantropie.
7. Wees een rolmodel voor andere bedrijven.

Ook fondsen en filantropen worden uitgenodigd om mee te doen

Naar aanleiding van Wereld Vluchtelingendag schreef UNHCR een opinie-artikel voor de Dikke Blauwe: Steun voor de meeste kwetsbaren kan en moet beter.

Wilt u kennismaken met UNHCR en weten wat u kunt doen om vluchtelingen te ondersteunen? Neem dan contact op met Saskia Baar.