Dankzij jou wordt er weer een baby veilig geboren!

Medische zorg is niet vanzelfsprekend voor mensen op de vlucht. Terwijl vluchtelingen, net als ieder ander, weleens ziek worden, een been breken of zwanger raken. Wij vinden dat mensen op de vlucht recht hebben op goede gezondheidszorg. Met jouw steun zorgen we ervoor dat we die zorg ook echt kunnen leveren.

Elk jaar wordt onderzocht of onze gezondheidszorg voor mensen op de vlucht voldoet aan de afspraken die we internationaal hebben gemaakt. Kunnen we waarmaken wat we beloven? En waar moeten we beter op letten? Moeten we ons zorgen maken over bepaalde ziekten of zien we verontrustende trends?

Meer monitoring, betere gezondheidszorg

De afgelopen jaren hebben we de monitoring van de gezondheid en omgevingsfactoren van vluchtelingen geïntensiveerd. We kijken niet alleen naar medische aspecten, maar ook naar bijvoorbeeld voedselzekerheid, hygiёneprogramma’s en gyneacologie. Uit het rapport blijkt dat dit, zoals verwacht, leidt tot betere en snellere hulp bij gezondheidsproblemen.

Kindersterfte daalt

Jonge kinderen die sterven aan de gevolgen van ziekten, ondervoeding of slechte hygiёne: dat willen we uit alle macht voorkomen. We werken hard aan het voorkomen van ziekten en het genezen van jonge vluchtelingenkinderen. Ondanks de grote vluchtelingencrises en de omvangrijke uitbraken van ziekten in 2017, zoals de cholera-uitbraak in Jemen, zien we gelukkig dat de kindersterfte blijft afnemen. Deze afname zien we nu al enkele jaren en is een belangrijke graadmeter voor de effectiviteit van gezondheidprogramma’s en medische hulp tijdens crises.

Ondanks de toenemende aantallen mensen op de vlucht,

boeken we vooruitgang in de gezondheidszorg voor vluchtelingen.

Gezonde kinderen en veilige bevallingen

Niet alleen de medische hulp voor jonge kinderen is verbeterd, ook ongeboren kinderen en (aanstaande) moeders worden beter geholpen. Uit onze cijfers blijkt dat bij 9 van de 10 bevallingen die we hebben kunnen monitoren, een gespecialiseerde hulpverlener aanwezig was. Dat is een toename aan veilige bevallingen van wel 25% ten opzichte van het jaar ervoor! Bovendien konden we ongeveer een half miljoen zwangere vrouwen op de vlucht bereiken met prenatale zorg.

Psychosociale hulp voor vluchtelingen verdubbeld

We zagen een toename in het aantal doktersafpraken. 9 van de 10 vluchtelingen die werden behandeld, leden aan een overdraagbare ziekte. Dit onderstreept de noodzaak van goede preventieprogramma’s, zodat we kunnen voorkomen dat mensen überhaupt ziek worden en medische zorg nodig hebben.

Ook het aantal vluchtelingen dat psychosociale hulp ontving, is gestegen. In de afgelopen 3 jaar zagen we een verdubbeling in het aantal consulten voor psychologische bijstand. Dit komt vooral omdat we het aanbod in de bestaande gezondheidscentra hebben vergroot.

Ondervoeding bij vluchtelingen is een grote zorg

Ondanks deze positieve trends, hebben we ook een aantal grote zorgen. We zien bijvoorbeeld dat er veel bloedarmoede voorkomt onder vluchtelingen, en ook zien we dat de dwerggroei bij kinderen niet afneemt. Een andere grote zorg is de ondervoeding onder vluchtelingen. Dat is een urgent probleem, zeker omdat in sommige situaties de voedselrantsoenen verder worden teruggeschroefd.

Grote uitdagingen gaan we samen aan

Gezien het grote aantal mensen op de vlucht, staat UNHCR voor de grote uitdaging om te zorgen voor de noodzakelijke, goede gezondheidszorg voor iedereen die dit nodig heeft. Mede dankzij jouw steun kunnen we vooruit. Samen zorgen we ervoor dat we dodelijke ziekten kunnen voorkomen, dat vluchtelingenvrouwen veilig kunnen bevallen en dat we leven kunnen redden. Dank je wel.