10,5 miljoen vluchtelingen ontvingen gezondheidszorg in 2018

Ondanks een recordniveau van wereldwijde ontheemding, ontvingen ongeveer 10,5 miljoen vluchtelingen vorig jaar gezondheidszorg via volksgezondheidsprogramma’s, via UNHCR en andere partners.

Een dokter controleert de bloeddruk van een Rohingya-vluchteling bij een UNHCR-kliniek voor primaire gezondheidszorg in het Kutupalong-vluchtelingenkamp, Bangladesh, juni 2018. © UNHCR/David Azia

Een dokter controleert de bloeddruk van een Rohingya-vluchteling bij een UNHCR-kliniek voor primaire gezondheidszorg in het Kutupalong-vluchtelingenkamp, Bangladesh, juni 2018. © UNHCR/David Azia

 

Dit komt uit UNHCR’s Annual Public Global Review, dat 18 juli werd gepubliceerd. Het rapport belicht de status van gezondheid, voeding, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor vluchtelingen, asielzoekers en getroffen gastgemeenschappen, in 51 landen die vluchtelingen ontvangen.

“De meerderheid van de vluchtelingen, 84 procent, wordt opgevangen in ontwikkelingsregio’s, waar al druk staat op basisvoorzieningen. Deze gezondheidssystemen hebben meer steun nodig dan ooit om ervoor te zorgen dat vluchtelingen en hun lokale gastgemeenschappen toegang hebben tot levensreddende en essentiële gezondheidszorg,” zei UNHCR’s Assistent-Hoge Commissaris voor Operaties, George Okoth-Obbo.

Daling kindsterfte

Uit het rapport blijkt dat in 2018 de sterftecijfers onder vluchtelingenkinderen onder de vijf jaar, een belangrijke gezondheidsindicator in noodsituaties, blijven dalen. De gerapporteerde sterftecijfers van vluchtelingenkinderen jonger dan vijf verbeterden van een gemiddelde van 0,4 per 1.000 elke maand in 2017 tot 0,3 in 2018.

Dit is ondanks de aanhoudende toestroom van vluchtelingen, zoals vanuit Myanmar, Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo naar buurlanden.

Toegang basisgezondheidszorg

In het verslag wordt ook gewezen op de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt bij de opname van vluchtelingen in nationale gezondheidsstelsels. Sommige landen spannen zich ook in om vluchtelingen op te nemen in zorgverzekeringen en andere vormen van sociale bescherming.

In 37 gastlanden zijn de meeste vluchtelingen in staat om vaccinaties en behandeling voor tuberculose, HIV en malaria te ontvangen, net als staatsburgers.

Moeders en baby’s

In 2018 werd ook ingezet op toegang tot uitgebreide reproductieve gezondheidszorg, met inbegrip van zorg en gezinsplanning voor moeders en pasgeborenen.

In 80 procent van de landen waar UNHCR gezondheidsactiviteiten ondersteunt, beviel 90 procent van de vluchtelingenvrouwen in gezondheidscentra onder begeleiding van vakkundige steun – de meest effectieve maatregel bij het terugdringen van moeder- en kindersterfte.

Ziekte-uitbraken

Ziekte-uitbraken zijn het belangrijkste aandachtsgebied voor vluchtelingengezondheid. In de loop van het jaar hebben UNHCR en partners in de volksgezondheid gereageerd op verschillende uitbraken, variërend van difterie en mazelen in Bangladesh, tot cholera en virale koorts in Kenia en Oeganda.

Ondervoeding en voedselhulp

Ondervoeding blijft ook een zorgwekkend probleem. Hoewel de cijfers van acute ondervoeding iets verbeterden, is UNHCR uiterst bezorgd over de aanhoudende hoge niveaus van bloedarmoede en dwerggroei onder vluchtelingen.

Hoewel de oorzaken van ondervoeding variëren, is voedselonzekerheid een belangrijke factor. Veel UNHCR-operaties hebben de afgelopen jaren steeds meer moeten bezuinigen op voedselhulp en het aantal getroffen landen stijgt.

Bezuinigingen op voedselhulp zijn met name zorgwekkend omdat vluchtelingen vaak beperkte andere legale opties hebben om hun inkomen of toegang tot voedsel te vergroten. Velen nemen hun toevlucht tot mogelijk schadelijke copingstrategieën, zoals kinderen van school afhalen en laten werken, bedelen en het verkopen van bezittingen.

Geestelijke gezondheid

De integratie van geestelijke gezondheid blijft een prioriteit. Geestelijke gezondheidszorg consultaties waren goed voor minder dan twee procent, 154.000, van het totale aantal gezondheidsconsultaties van vluchtelingen bij UNHCR- en partnerfaciliteiten.

Gezien het recordniveau van gedwongen verplaatsingen wereldwijd en met 25,9 miljoen vluchtelingen wereldwijd, doet UNHCR een beroep op ondersteuning voor het ondersteunen van haar kernactiviteiten, zoals vluchtelingengezondheid.