UNHCR diep bezorgd over nieuwe Amerikaanse asielbeperkingen

UNHCR maakt zich grote zorgen over de nieuwe maatregel aan de Amerikaanse grens in het zuiden van het land, die er toe leidt dat de meerderheid van de mensen geen asielaanvraag kan indienen. Deze restrictie zal kwetsbare mensen in gevaar brengen, juist zij hebben internationale bescherming nodig tegen geweld of vervolging.

Asielzoekers staan in de rij voor een maaltijd bij het El Barretal opvangcentrum in Tijuana, Mexico in December 2018. © UNHCR/Daniel Dreifuss

Asielzoekers staan in de rij voor een maaltijd bij het El Barretal opvangcentrum in Tijuana, Mexico in December 2018. © UNHCR/Daniel Dreifuss

 

“We begrijpen dat het Amerikaanse asielsysteem enorm onder druk staat. Indien nodig staan we klaar om een ​​constructieve rol te spelen,” zei Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.

“Maar we zijn zeer bezorgd over deze maatregel,” voegde hij eraan toe. “Het zal kwetsbare gezinnen in gevaar brengen. Het zal de inspanningen van landen in de hele regio ondermijnen om een samenhangend, collectief antwoord te vinden op deze problemen. Deze maatregel is streng en niet de beste manier om vooruitgang te boeken.”

UNHCR is van mening dat de maatregel het recht om asiel aan te vragen buitensporig beperkt, het recht op bescherming tegen refoulement in gevaar brengt, de bewijslast voor asielzoekers boven de internationale wettelijke norm aanzienlijk legt, en fundamentele rechten en vrijheden van degenen die erin slagen om de grens te bereiken, sterk beperkt. De regel is niet in overeenstemming met internationale verplichtingen.

Volgens de Amerikaanse maatregel zullen personen die de Verenigde Staten binnenkomen over de zuidelijke landsgrens worden beschouwd als niet-ontvankelijk voor asiel als ze eerst door een ander land zijn gereisd, en niet hebben geprobeerd om daar asiel aan te vragen voordat ze naar de grens met de VS gingen. Dit ongeacht of zij in die landen wel toegang hadden tot effectieve internationale bescherming.

De laatste jaren hebben steeds meer mensen delen van Midden-Amerika verlaten om verschillende redenen: van extreme economische armoede tot vervolging. Velen van hen vluchten voor geweld van gewetenloze gewelddadige bendes en hebben internationale bescherming nodig.

Vorige maand riep UNHCR de regeringen van de landen in Noord- en Zuid-Amerika op om op korte termijn bijeen te komen om afspraken te maken over een gezamenlijk een gecoördineerde regionale aanpak van het groeiend aantal mensen dat Midden-Amerika verlaat.