Kazachstan wijzigt wetgeving om staatloosheid bij kinderen te voorkomen

Kazachstan heeft haar wetgeving gewijzigd om ervoor te zorgen dat alle kinderen die in het land worden geboren, bij geboorte worden geregistreerd en geboorteakten krijgen, ongeacht de wettelijke status van hun ouders. UNHCR zet zich wereldwijd in om staatloosheid te voorkomen en verwelkomt deze maatregel ten zeerste.

Een vrouw schommelt haar acht maanden oude baby in zijn wieg, Tastubek, Kazachstan. © Laurent Weyl/Panos Afbeeldingen

Een vrouw schommelt haar acht maanden oude baby in zijn wieg, Tastubek, Kazachstan. © Laurent Weyl/Panos Afbeeldingen

 

“Dit komt ten goede aan kinderen van ouders die geen papieren hebben in Kazachstan en mensen met nationaliteit onbekend; en zal ook voorkomen dat kinderen in de toekomst staatloos worden. We waarderen de snelle beslissing en maatregelen van de autoriteiten,” zei Yasuko Oda, de regionale vertegenwoordiger van UNHCR voor Centraal-Azië.

Hoewel het geboorteregistratiepercentage voor kinderen in Kazachstan relatief hoog is (bijna 100 procent), konden kinderen van ongedocumenteerde migranten en mensen met een onbekende nationaliteit voorheen niet hun geboorten laten registreren.

Staatloosheid

Geboorteregistratie is een belangrijke maatregel om staatloosheid te voorkomen. Hoewel het ontbreken van geboorteregistratie zelf kinderen niet stateloos maakt, kan het ontbreken van geboorteregistratie en een geboorteakte het vermogen van mensen om hun verwantschap en geboorteplaats en daarmee hun recht op de nationaliteit van een staat te bewijzen, belemmeren.

Sinds de lancering van de tien jaar durende #iBelong-campagne van UNHCR in 2014 hebben UNHCR-partners in Kazachstan meer dan 5.000 mensen geïdentificeerd die mogelijk staatloos waren. Velen van hen waren kinderen die geen geboorteregistratie en geboorteakten hadden.

Sindsdien werden meer dan 1500 mensen bijgestaan ​​door UNHCR en partners om een ​​nationaliteit te bevestigen of te verkrijgen, waarvan tien procent kinderen wiens geboorten niet werden geregistreerd omdat hun ouders niet waren gedocumenteerd.

De recente wetswijzigingen van Kazachstan volgen op een toezegging die het land in oktober 2019 deed. Kazachstan beloofde toen staatloosheid aan te pakken, door de toegang tot procedures voor geboorteregistratie te verbeteren.

Staatloosheid treft miljoenen mensen over de hele wereld en ontzegt hen vaak toegang tot basisrechten en officiële erkenning, die de meeste mensen als vanzelfsprekend beschouwen. Zo’n 3,9 miljoen staatlozen verschijnen in statistische rapportages van 78 landen, maar UNHCR schat dat het werkelijke totale aantal aanzienlijk hoger ligt.

Staatloosheid in Nederland

In Nederland staan ongeveer 13.000 mensen geregistreerd als staatloos. Verder weten we dat ongeveer 43.000 mensen als ‘nationaliteit onbekend’ zijn geregistreerd. Daarbovenop is nog een onbekend aantal mensen staatloos zonder verblijfsvergunning.

UNHCR Nederland, ASKV Steunpunt Vluchtelingen en het Institute on Statelessness and Inclusion (ISI)  willen dat er een einde komt aan staatloosheid in Nederland en dat ieder mens een nationaliteit krijgt. Hiervoor is een politieke oplossing nodig. Daarom zijn wij een petitie gestart. Samen roepen we de Nederlandse overheid op om een einde te maken aan staatloosheid in Nederland.

Vind jij ook dat ieder mens in Nederland een nationaliteit verdient? Help dan een einde te maken aan staatloosheid in Nederland en teken de petitie.