UNHCR zet werk voort en helpt te midden van de COVID-19-crisis

UNHCR zet zich met man en macht in om te reageren op de corona-noodsituatie. UNHCR richt zich op volksgezondheid en het voorkomen van verdere verspreiding. Lees hier wat we doen.

Venezolaanse vluchtelingen en migranten oefenen met handdesinfecterend middel dat door UNHCR-beveiligingspersoneel wordt uitgedeeld in een opvangcentrum in Manaus, Brazilië. © UNHCR/Felipe Irnaldo

Venezolaanse vluchtelingen en migranten oefenen met handdesinfecterend middel dat door UNHCR-beveiligingspersoneel wordt uitgedeeld in een opvangcentrum in Manaus, Brazilië. © UNHCR/Felipe Irnaldo

“Ik maak me grote zorgen over deze ongekende pandemie en de impact ervan op vluchtelingen en hun gastgemeenschappen. De COVID-19-crisis heeft al aanzienlijke gevolgen gehad voor onze activiteiten, waardoor we onze manier van werken snel moesten aanpassen. We doen er echter alles aan om vluchtelingen zo goed mogelijk te helpen en te beschermen onder deze moeilijke omstandigheden,” aldus Filippo Grandi, de Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen.

“Onze topprioriteit in de COVID-19-crisis is ervoor te zorgen dat de mensen die we helpen in responsplannen worden opgenomen en goed worden geïnformeerd, en dat we waar nodig regeringen ondersteunen.”

Op 26 maart riep UNHCR samen met andere VN-organisaties op tot 255 miljoen dollar aan steun, die nodig is om hulp te bieden in focuslanden, waar dringend actie vereist is.

Hoewel het aantal bevestigde gevallen van COVID-19-infectie onder vluchtelingen tot nu toe nog laag is, leven meer dan 80 procent van alle vluchtelingen wereldwijd en bijna alle binnenlands ontheemden in lage tot middeninkomenslanden. Veel van deze landen hebben slechtere medische zorg en water- en sanitatie systemen. Zij hebben dringend ondersteuning nodig.

Veel vluchtelingen leven in dichtbevolkte kampen of in armere stedelijke gebieden met onvoldoende infrastructuur op het gebied van gezondheid en WASH (water, sanitaire voorzieningen en hygiëne) voorzieningen. Preventie op deze locaties is van het grootste belang, aldus Grandi.

Maatregelen die UNHCR neemt zijn onder meer:

  • Versterking van gezondheids- en WASH-voorzieningen, onder meer door zeep uit te delen en de toegang tot water te vergroten;
  • Regeringen ondersteunen bij preventie en gezondheidszorg, onder meer door het verstrekken van medische apparatuur en benodigdheden;
  • Verspreiding van materiaal voor onderdak en hulpgoederen;
  • Begeleiding en informatievoorziening over preventiemaatregelen;
  • Uitbreiding van cash hulp om de sociaaleconomische impact van COVID-19 te verminderen;
  • Monitoring en interventies om ervoor te zorgen dat de rechten van mensen op de vlucht worden gerespecteerd.

In Bangladesh is een opleiding gestart voor personeel dat werkt in gezondheidsinstellingen in Rohingya-kampen, waar zo’n 850.000 vluchtelingen zeer dicht op elkaar leven. Meer dan 2.000 vluchtelingenvrijwilligers werken samen met gemeenschapsleiders om belangrijke preventiemaatregelen te communiceren. Ook worden radiospots, video, posters en folders verspreid in de Rohingya, Birmese en Bengaalse taal. Er worden aanvullende maatregelen genomen, waaronder het vergroten van toegang tot zeep en water en het aantal plekken om handen te wassen. Ook worden nieuwe isolatie- en behandelingsfaciliteiten voor vluchtelingen en gastgemeenschappen gecreëerd.

In Griekenland biedt UNHCR steun aan de autoriteiten om de water- en sanitaire capaciteit te vergroten, hygiëneproducten te leveren en om medische ruimtes op- en in te richten voor screening, isolatie en quarantaine. UNHCR faciliteert ook toegang tot informatie voor asielzoekers via hulplijnen en tolken, waar ook vluchtelingenvrijwilligers voor worden ingezet. UNHCR dringt er bij de autoriteiten op aan om meer mensen van de opvangcentra op de eilanden, waar 35.000 asielzoekers verblijven in faciliteiten bedoeld voor minder dan 6000 mensen, over te plaatsen naar het vasteland.

In Jordanië wordt temperatuur gemeten bij de ingang van de vluchtelingenkampen Zaatari en Azraq. Bewustwordingscampagnes zijn gestart. De elektriciteitsvoorziening is verbeterd en de supermarkten hebben langere openingstijden zodat mensen makkelijker afstand kunnen houden tot elkaar.

Er zijn ook voorzieningen voor handen wassen en temperatuurcontroles aangebracht bij de ingang van kampen, opvangcentra en gezondheidsvoorzieningen in Ethiopië en Oeganda.

In Soedan heeft UNHCR zeep geleverd aan meer dan 260.000 vluchtelingen, binnenlands ontheemden en leden van gastgemeenschappen. UNHCR voert samen met partners en de overheid een grote bewustmakingscampagne in verschillende talen. Er zijn zo’n 15.000 sms-berichten verstuurd naar vluchtelingen die in de hoofdstad Khartoum wonen, met voorlichting en preventieadvies.

Er zijn ook preventiemaatregelen getroffen in vluchtelingen- en ontheemden kampen in de Democratische Republiek Congo en Burkina Faso. Dit omvat de installatie van plekken om handen te kunnen wassen, het uitdelen van zeep en schoonmaakproducten en massale bewustmakingcampagnes met posters, folders, radiospots.

In Brazilië hebben UNHCR en partners in Boa Vista een isolatielocatie opgericht om vermoede gevallen onder Venezolaanse vluchtelingen en migranten op te vangen. Ook delen we 1.000 hygiënekits uit aan de inheemse bevolking in Belem en Santarem.

UNHCR werkt ook samen met VN-partners om oplossingen te vinden voor logistieke uitdagingen, door verstoorde productie en grenssluitingen. We proberen meer lokaal en regionaal aan te schaffen en organiseren luchtbruggen. Onlangs is er meer dan 100 ton noodhulp en medische hulp overgevlogen naar Tsjaad en Iran.

“We zullen onze hulp ter plaatse blijven uitbreiden. Maar om dit te doen, hebben we snel ongeoormerkte financiële steun nodig, ook voor lopende humanitaire operaties. Gecoördineerde internationale steun is in ons gemeenschappelijke belang en absoluut cruciaal,” besluit Grandi.

Doneer nu