UNHCR bezorgd over situatie noodonderdaklocatie Zoutkamp en stop asielprocedure

UNHCR Nederland is bezorgd over de situatie in de noodonderdaklocatie in Zoutkamp. Veel bewoners zijn gefrustreerd vanwege het gebrek aan informatie en de onduidelijkheid over de duur van hun verblijf in Zoutkamp. Ook is er een gebrek aan voortgang in de asielketen vanwege de COVID-19 maatregelen. In de noodonderdaklocatie is plaats voor 210 mensen, en op het moment van het bezoek waren er 187 bewoners.

Eritrese statushouders in Nederland, december 2019. © UNHCR/Marieke van der Velden

Eritrese statushouders in Nederland, december 2019. © UNHCR/Marieke van der Velden

Luke Korlaar, Hoofd Bescherming en Asiel van UNHCR Nederland, sprak tijdens zijn bezoek managers van de noodonderdaklocatie over de onderdakvoorzieningen die het Ministerie van Justitie en Veiligheid biedt aan nieuwe asielzoekers. Ook sprak hij kort met een aantal asielzoekers.

“Het is goed dat de overheid op korte termijn een noodonderdaklocatie heeft kunnen opzetten in de eerste week van de crisis, maar we zijn nu 5 weken verder en dan is het problematisch om te zien dat nieuwe asielzoekers voor onbepaalde duur in hun bewegingsvrijheid worden beperkt op een omheind terrein van een kazerne en dat er nog geen concrete stappen zijn ondernomen zodat nieuwe asielzoekers een asielaanvraag kunnen indienen,” aldus Luke Korlaar.

Naar aanleiding van het bezoek heeft UNHCR Nederland aan Staatssecretaris Broekers-Knol de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Noodonderdak ten behoeve van quarantaine moet van tijdelijke aard zijn

Nieuwe asielzoekers, die langer dan twee weken op de noodonderdaklocatie in Zoutkamp verblijven en geen symptomen van COVID-19 vertonen, zouden moeten worden overgeplaatst naar de reguliere opvang zodra daar plaats is. Prioriteit zou bij voorkeur moeten uitgaan naar gezinnen met kinderen en alleenstaande vrouwen. Omdat de noodonderdaklocatie op een omheind militair terrein ligt, raadt UNHCR Nederland aan, om te onderzoeken of er een andere locatie kan worden geïdentificeerd om nieuwe asielzoekers tijdelijk opvang te bieden.

2. Recht op asiel

Er moeten zo snel mogelijk maatregelen worden getroffen om nieuwe asielzoekers in staat te stellen hun asielaanvraag in te dienen. Door het ontwikkelen en gebruiken van innovatieve methoden, zoals het schriftelijk indienen van een asielaanvraag, telehoren en/of het plaatsen van plexiglas schermen, kunnen zowel asielzoekers als werknemers voldoende beschermd worden.

3. Toegang tot advies en informatie

Informatie over de opvang op de noodonderdaklocatie in Zoutkamp en de asielprocedure moet regelmatig aan nieuwe asielzoekers worden verstrekt op een manier en in een taal die zij begrijpen. Bovendien moeten asielzoekers contact op kunnen nemen met internationale organisaties en NGO’s, zoals VluchtelingenWerk.

4. Alleenstaande minderjarigen behouden recht op gezinshereniging

Alleenstaande minderjarigen, die de meerderjarigheid zullen bereiken voordat ze hun asielaanvraag indienen als gevolg van de COVID-19-maatregelen, zouden het recht op gezinshereniging moeten behouden door hun datum van registratie als peildatum te gebruiken.