'
;

TEKEN DE PETITIE TEGEN STAATLOOSHEID IN NEDERLAND

Help mee een einde te maken aan staatloosheid in Nederland. Teken de petitie!

Ieder mens heeft recht op een nationaliteit! Dat is wereldwijd door alle staten erkend. Toch zijn er in Nederland heel veel mensen staatloos.

“Je leeft, maar je kunt niet bewijzen dat je bestaat”

Als je staatloos bent, heb je geen officiële nationaliteit en geen paspoort. Je kunt niet vrij reizen. Staatlozen voelen zich kwetsbaar en hebben het gevoel er niet echt bij te horen.

Teken dan de petitie en geef staatlozen een nieuwe kans!

 

 

Deze petitie is gesloten.

Waar teken je voor?

Het hebben van een nationaliteit wordt door veel mensen als vanzelfsprekend gezien. Maar dit geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die leven zonder nationaliteit: zij zijn staatloos. Ook in Nederland zijn er mensen die staatloos zijn, waaronder zelfs in Nederland geboren.

Via een petitie vragen ASKV Steunpunt VluchtelingenInstitute on Statelessness and Inclusion (ISI) en UNHCR Nederland om een politieke oplossing. Er is in Nederland nu een wet in de maak waardoor mensen als staatloos erkend kunnen worden. Echter, als je dan een erkend staatloze bent zonder verblijf, krijg je nog steeds geen verblijfsvergunning.

Wij vinden daarom dat de erkenning hand in hand moet gaan met het recht op verblijf in Nederland. Als je erkend bent als staatloos, én je krijgt een verblijfsvergunning, dan kun je na drie jaar Nederlander worden. Vanaf dat moment heb je een nationaliteit en kun je je leven opbouwen.

Wat is staatloosheid?

Staatloosheid heeft vele oorzaken. Van het uiteenvallen van een land in meerdere kleine staten, tot discriminatie in het land van herkomst of gebrekkige wetgeving. De gevolgen voor mensen en hun families is enorm.

Als je staatloos bent, heb je geen officiële nationaliteit en geen paspoort. Je kunt niet vrij reizen. Staatlozen voelen zich kwetsbaar en hebben het gevoel er niet echt bij te horen.

>> Lees meer