UNHCR’de Staj Olanakları

 

UNHCR bünyesindeki staj programları, yıllardır hem UNHCR Genel Merkezi’nde hem de saha operasyonlarında farklı düzenlemeler çerçevesinde yürütülmektedir. UNHCR’nin Genel Merkezi’nde ve aile ikametine uygun saha ofislerinde farklı staj olanakları sunulmaktadır.

Uygunluk

 1 – Staj programına katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:

  1. UNESCO tarafından akredite edilmiş bir üniversite veya yükseköğretim kurumunun lisans/lisansüstü programından yeni mezun olmak (UNHCR’ye staj başvurusu yaptığı tarihten en geç 1 yıl önce eğitimini tamamlamış kişiler “yeni mezun” kabul edilmektedir) veya öğrenimini sürdürmek.
  2. Kurumun çalışma alanıyla ilgili bir alanda en az iki yıl lisans eğitimi almış olmak.

2 – Geçici Süreli İş Sözleşmesiyle (Temporary Appointment) veya Destek Personeli (Affiliate Workforce) olarak çalışanlar dâhil olmak üzere, babası, annesi, oğlu, kızı veya kardeşi UNHCR personeli olan kişiler staj programına katılamazlar.

Amaç

Staj programının iki amacı vardır:

  1. Birincisi, stajyerlere eğitim aldıkları lisans programına veya gelecekte kariyer yolu olarak seçebilecekleri, UNHCR’nin görev alanına ilişkin bir alanda (örn. uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, insan hakları, idari işler, halkla ilişkiler, saha çalışmaları vb.) pratik iş deneyimi kazandırmak,
  2. İkincisi, UNHCR ofislerine farklı mesleki alanlarda uzmanlaşmış nitelikli stajyer yardımı sağlamak.

Statü

Stajyerler, Birleşmiş Milletler Personel Tüzükleri ve Kuralları çerçevesinde “memur” sayılmadıkları gibi 13 Şubat 1946 tarihli Birleşmiş Milletler’in Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme kapsamında “yetkili personel” de değildirler.

Süre

Staj süresi normalde iki aydan az, altı aydan da fazla olmaz. Staj programı, stajyer ve ilgili yöneticinin mutabık olması durumunda ve staj uygunluk kriterlerinin karşılanmaya devam etmesi şartıyla en fazla toplam sekiz aya kadar uzatılabilir. Stajyer, toplam staj süresini aşmadığı sürece, birden fazla staj programına katılabilir. Staj programı, normalde tam zamanlıdır. Hem stajyerin hem de Kurumun ortak çıkarı doğrultusunda olduğu sürece, istisnalar tanınabilir.

Genel Koşullar

Stajyerlerin staj dönemini kapsayacak şekilde kendi sağlık sigortalarının bulunması gerekmektedir. UNHCR, stajyerin sağlık sigortası ile alakalı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Çalışma birimi, bir dış kaynaktan maddi destek almayan stajyerlere (sponsorlu stajyerler), görev yaptığı yerin Günlük Geçim Bedeli’nin (DSA) %10’una denk gelecek şekilde, 30 takvim günü üzerinden Gıda ve Yerel Ulaşım Ödemesi yapacaktır.

Stajın yapılacağı yere veya yerden yapılacak uluslararası seyahat düzenlemeleri ve masrafları, vize, konaklama ve geçim masrafları stajyerlerin veya sponsor kuruluşların sorumluluğundadır.

UNHCR Türkiye Staj Programı’na başvuruda bulunmak için lütfen niyet mektubunuzu ve P11 formunuzu şu adrese gönderin: [email protected]

Başvurunuz UNHCR stajyer havuzuna eklenecek ve profilinize ve çalışma alanına bağlı olarak UNHCR Türkiye operasyonundaki ilgili birimlerle paylaşılacaktır.

Doldurulması gereken formlar: Birleşmiş Milletler Özgeçmiş Formu:

P11 UNHCR

Çalışma Geçmişi – Ek Bilgi Formu:

P11 SUP UNHCR

Diğer sözleşme türleri ve iş olanakları hakkında detaylı bilgi için: https://www.unhcr.org/careers.html