UNHCR’de Staj Olanakları

UNHCR, kuruluşumuza yenilikçi düşünce ve farklı fikirler sunabilecek çeşitli akademik geçmişlere, profillere, eğitim deneyimine ve çeşitli mesleki alanlarda bilgi birikimine sahip stajyerler aramaktadır. Stajyerlerin yapacağı çalışmaların, UNHCR’nin mülteciler, sığınmacılar, menşe ülkelerine geri dönenler, vatansız kişiler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ilişkin görevlerini yerine getirmesine katkı sağlarken bir taraftan da kuruluşun rekabetçi insani yardım ortamında aktif rol almasına yardımcı olması beklenmektedir.

Aranan Nitelikler

Staj programına katılmak isteyen kişilerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekmektedir:

  • UNESCO tarafından akredite edilmiş bir üniversite veya yükseköğretim kurumunun lisans/lisansüstü programında öğrenimini sürdürüyor olmak veya bu özelliklere sahip bir programdan yeni mezun olmuş olmak (UNHCR’ye staj başvurusu yaptığı tarihten en geç iki yıl önce eğitimini tamamlamış kişiler “yeni mezun” kabul edilmektedir),
  • Kuruluşun çalışma alanıyla ilgili bir alanda en az iki yıl lisans eğitimi tamamlamış olmak,
  • Başvurunun yapıldığı tarih itibariyle UNHCR’de herhangi bir sözleşme türünde personel veya destek personeli olarak çalışan birinci dereceden hiçbir akrabaya (baba, anne, erkek veya kız kardeş) sahip olmamak.

Amaç

UNHCR, stajyerlere hem gelecekte çalışma ihtimalleri olan, UNHCR’nin misyonu ile ilgili alanlarla hem de eğitim gördükleri akademik programlarla ilişkili  pratik iş deneyimi kazanma ve bilgi edinme fırsatı sunmaktadır. Stajyerler, kuruluşun çalışmalarına doğrudan katkı sağlayarak, yetenek ve becerilerini geliştirme fırsatını elde ederler.

Statü

Stajyerler, Birleşmiş Milletler Personel Tüzükleri ve Kuralları çerçevesinde “personel” sayılmadıkları gibi, Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme kapsamında “resmi görevli” de değildirler. Stajyerlerin statüleri, UNHCR ile yapılan ikili ev sahibi ülke anlaşmalarıyla düzenlenebilmektedir.  Ev sahibi ülke anlaşması kapsamında muaf tutuldukları durumlar dışında, stajyerler vergilendirme ve sosyal güvenlikle ilgili kanunlar dâhil ülke kanunları kapsamındaki yükümlülüklere tabidir ve bunlara uymakla yükümlüdür.

Süre

Staj süresi normalde iki aydan az, altı aydan da fazla olamaz. Staj programı, stajyer ve ilgili yöneticinin mutabık olması durumunda ve yukarıda belirtilen staj için gerekli kriterlerinin karşılanmaya devam ediyor olması şartıyla tam zamanlı stajlarda toplamda en fazla sekiz aya ve yarı zamanlı stajlarda toplam on iki aya kadar uzatılabilir. Stajyer, toplam staj süresini aşmadığı sürece, birden fazla staj programına katılabilir.

Yemek ve Yerel Ulaşım Ödemesi ve Seyahat Masrafları

Bir dış kaynaktan maddi ödenek almayan stajyerlere, yemek, yerel ulaşım ve yaşam giderleriyle ilgili masraflarına kısmen destek olması amacıyla ödeme yapılacaktır.

Sponsorluk yapan kuruluşlar tarafından karşılanmadığı takdirde, ülke dışından gelip Türkiye’de görevlendirilen stajyerlerin görev yerine gidiş/dönüşe ilişkin seyahat masraflarını da yolculuk süresine bakılmaksızın mevcut en ekonomik rota üzerinden UNHCR karşılayacaktır. Vize işlemleri ve masrafları stajyerin sorumluluğundadır. UNHCR stajyere gerekli belgeleri vererek destek sağlayabilir.

Sağlık Sigortası ve Aşı

UNHCR Staj Programı, Covid-19’a karşı Dünya Sağlık Örgütü onaylı bir aşı kaydı ve geçerli bir sağlık raporu gerektirir.

Stajyerlerin UNHCR’de staja başlamadan önce staj dönemini kapsayacak şekilde kendilerine ait geçerli bir sağlık sigortalarının bulunması ve bu sigortayı UNHCR’ye belgelemeleri gerekmektedir. UNHCR, stajyerin sağlık sigortasıyla bağlantılı hiçbir masrafı konusunda sorumluluk kabul etmemekle birlikte, kuruluş stajyerlerin sağlık nedenli tahliye masraflarını da karşılamamaktadır. Tıbbi olanakların yetersiz olduğu yerlerde çalışan stajyerlerin, sağlık sigortalarının acil tahliye masraflarını karşıladığından emin olmaları önerilmektedir.

Ayrıca, stajyerin faydalanacağı sağlık sigortası, hem kaza hem de hastalık kaynaklı ödemeler için staj yapılacak görev bölgesinde geçerli olmalıdır.

Başvuru Süreci

UNHCR Türkiye Staj Programı’na başvuruda bulunmak için lütfen niyet mektubunuzu, özgeçmişinizi ve doldurmus olduğunuz P11 formunu [email protected] adresine e-posta ile gönderiniz.

Başvurunuz UNHCR stajyer havuzuna eklenecek, profiliniz ve çalışmak istediğiniz alana bağlı olarak UNHCR Türkiye operasyonundaki ilgili birimlerle paylaşılacaktır.

P11 UNHCR 

P11 – Ek Bilgi Formu 

Diğer sözleşme türleri ve iş fırsatları hakkında detaylı bilgi için https://www.unhcr.org/careers.html  adresini ziyaret edebilirsiniz.