Schenk met belastingvoordeel

Schenk met belastingvoordeel

Deze schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en UNHCR. Hiermee wordt de gift voor 100% (of: volledig) aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van uw gift of uw inkomen. Zo kunt u zelfs meer doneren zonder dat het u extra kost. U geniet belastingvoordeel en wij zijn voor een langere periode verzekerd van inkomsten.

Hoe werkt periodiek schenken?
U kunt makkelijk en snel een schenkingsovereenkomst laten opmaken:

• Download het formulier hier
• Stuur het formulier in tweevoud getekend retour aan

UNHCR Nederland
Antwoordnummer 11011
2509 VE  Den Haag
(postzegel niet nodig)

U ontvangt dan van ons weer 1 exemplaar van de overeenkomst getekend retour.