Pagulaste ja varjupaigataotlejate statistika Põhja-Euroopas

ÜRO Pagulasameti Põhja-Euroopa infoleht annab ülevaate möödunud aasta andmetest Taani, Eesti, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi asüülitaotlejate, pagulaste ja kodakondsuseta inimeste kohta.

MÄRKUS. See ei ole viimane värskendus. Siit leiate Põhja-Euroopa uusima teabelehe.

Kui palju varjupaigataotlejaid jõudis möödunud aastal erinevatesse Põhja-Euroopa riikidesse? Kes nad olid ja kust nad tulid? Kui paljud said 2017. aastal rahvusvahelise kaitse? Mitu pagulast saabus siia ümberpaigutamise raames?

ÜRO Pagulasameti Põhja-Euroopa infoleht annab ülevaate möödunud aasta andmetest Taani, Eesti, Soome, Islandi, Läti, Leedu, Norra ja Rootsi asüülitaotlejate, pagulaste ja kodakondsuseta inimeste kohta.

Infoleht aitab mõista ja võrrelda saabujate arve, ümberasustatavate juhtumeid ning rahvusvahelise kaitse saanute osakaalu viimase kolme aasta jooksul.

Inglise keelse Põhja-Euroopa riikide infolehe saab alla laadida siit:

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63732