Statistik om flyktingar och asylsökande i norra Europa

De här faktabladen från UNHCR i Norra Europa ger en överblick av statistiken från 2017 om asylsökande, flyktingar och statslösa personer i regionen.

OBS! Det här är inte den senaste uppdateringen. Hitta det senaste faktabladet för norra Europa här.

Hur många asylsökande anlände till de olika länderna i norra Europa förra året? Vem var dem och var kommer de ifrån? Hur många fick skydd i Sverige och de andra länderna under 2017 och hur många så kallade kvotflyktingar anlände under vidarebosättningsprogrammet?

De här faktabladen från UNHCR i Norra Europa – som täcker Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige – ger en överblick av statistiken från 2017 om asylsökande, flyktingar och statslösa personer i regionen. Faktabladen hjälper till att förstå och jämföra siffrorna för ankomster, vidarebosättning, procent och totalt antal personer som getts skydd, samt antalet personer som de tre senaste åren ansökt om asyl i de olika länderna.

UNHCR’s faktablad för norra Europa kan laddas ner under följande länk:

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63732