IDAHOT: UNHCR algatab läbirääkimised LGBTI pagulaste õiguste üle

Tänavuse homo-, trans- ja bifoobia vastu võitlemise rahvusvahelise päeva (IDAHOT) teema on õiglus ja kaitse kõigile.

© UNHCR/Markel Redondo

Inimesed saavad ja taotlevad pagulasseisundit kartuses, et neid kiusatakse taga nende seksuaalse sättumuse või soo alusel. Nad väärivad samu inimõigusi nagu kõik teisedki. Kõiki lesbidest, geidest, bi-, trans- ja interseksuaalidest (LGBTI) pagulasi, riigisiseselt ümberasustatud ja kodakondsuseta isikuid tuleb kohelda võrdselt ja väärikusega ning nende õiguseid arvestades. Paljudes riikides kriminaliseeritakse samast soost inimeste vahelisi suhted, mõnes riigis karistatakse seda surmaga. LGBTI pagulased on ohutu pelgupaiga poole teel olles ja ümberasustamise ajal haavatavad.

UNHCR kaitseb ja toetab LGBTI pagulasi ning teeb välispartneritega koostööd selleks, et leida lahendusi neile turvalise koha leidmiseks. Ajal, mil pagulaste vastu suunatud retoorika on mürgisem kui kunagi varem, peame kõik seisma vankumatult igasuguse sallimatuse, sealhulgas homo-, trans- ja bifoobia vastu.

ÜRO Pagulasamet (UNHCR) algatas sel nädalal läbirääkimised tuvastamaks, kuidas tagada LGBTI pagulastele parem kaitse mis tahes kahju eest, ning leida võimalusi õiglase toetuse saamiseks vägivalla ja õiguste piiramise korral.

Selle aasta rahvusvahelisele homofoobia-, transfoobia- ja bifoobiapäevale (IDAHOT) valitud teema „Õiglus ja kaitse kõigile” arutamiseks toimus 16. mail Genfis LGBTI organisatsioonide ja advokaatide arutelude esimene voor. Uued läbirääkimised toimuvad järgnevatel kuudel juba mujal maailmas.

„UNHCR on teinud suuri jõupingutusi LGBTI varjupaigataotlejate ja pagulaste kaitse tagamiseks olenemata nende asukohast, kuid sellest veel ei piisa. Seepärast on oluline kuulata üksikisikuid ja organisatsioone, kes on selles küsimuses asjatundjad, ning nendega jõud ühendada”, ütles ÜRO pagulaste ülemvolinik Filippo Grandi.

Kuna enam kui 70 maailma riiki kriminaliseerivad jätkuvalt samasooliste suhteid, kogevad paljud LGBTI-inimesed oma kodumaal jätkuvalt tõsiseid inimõiguste rikkumisi ja tagakiusamist. Turvalisuse ja kaitse otsinguil kodumaalt lahkuma sunnituna seisavad nad naaberriikidesse saabudes sageli silmitsi sarnaste või isegi suuremate riskidega.

Süürias elavaid LGBTI-inimesi ähvardab vangistus, piinamine ja mõrv. Samer ja Fadi on kaks Süüria pagulasest armastajat, kes põgenevad surmaga riskides teineteise heaolu nimel. ©UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

„On väga oluline, et LGBTI varjupaigataotlejatele ja põgenikele loodaks turvaalad, et nad ei tunneks vajadust varjata oma seksuaalset sättumust või soolist isiksust,“ ütles Grandi, märkides, et viimastel aastatel on UNHCR investeerinud oma töötajatele ja partneritele LGBTI alaste suuniste, vahendite ning koolituste väljatöötamisse.

Ülemvolinik märkis, et viimastel aastatel võib tuua selles valdkonnas tehtud töö kohta palju julgustavaid näiteid. Näiteks on Aafrikas tehtud tööd LGBTI juhtidega, et parandada teavitust ja teenuseid, Ameerikas on loodud sidemeid tööandjatega, et parandada LGBTI põgenike toimetulekuvõimalusi ning Lähis-Idas on asutatud LGBTI noorte tugirühmi.

„Võitlus LGBTI-õiguste eest puudutab meid kõiki, kuna see kajastab meie mitmekesisust ja inimlikkust. Me kõik peaksime aktiivselt osalema homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastases võitluses”, ütles ta.

Mexico. Central American families escaping violence

Juan põgenes jõuguvägivalla eest Hondurases pärast seda, kui värbajad teda ähvardasid ja otsib nüüd rahvusvahelist kaitset Mehhikos. ©UNHCR/Elisabet Diaz Sanmartin

idahot

„Meil peaks olema õigus olla sellised nagu me oleme, olla vabad ja tunda end turvaliselt,” ütleb transseksuaalne mees Pedro, kes oli sunnitud põgenema El Salvadorist. Guatemalas armus ta transseksuaalsesse naisesse Luciasse. ©UNHCR/Pablo Villagran

Switzerland.UNHCR International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia

Rahvusvahelist homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastu võitlemise päeva tähistatakse 17. juulil UNHCRi peakorteri ees rippuva vikerkaarelipu all. ©UNHCR/Susan Hopper