Ümberasustamist on vaja rohkem, sest 2019. aastal asustati ümber vaid 4,5 protsenti abivajajatest

1,4 miljonist pagulasest, kes vajavad kogu maailmas kiireloomulist ümberasustamist, asustati eelmisel aastal ÜRO Pagulasameti (UNHCR) kaudu ümber vaid 63 696 inimest.

Kuna võrreldes 2018. aastaga, mil asustati ümber 55 680 inimest, kasvas ümberasustatud pagulaste arv mullu tagasihoidlikud 14 protsenti, siis ümberasustamisvajaduste ja valitsuste poolt kogu maailmas kättesaadavaks tehtud kohtade vahel on tohutu lõhe.

“Ümberasustamine ei ole lahendus kõigile maailma pagulastele, kuid see on elupäästev meede, et tagada nende inimeste kaitse, kes on kõige rohkem ohustatud ja kelle elu sellest sageli sõltub,” ütles UNHCRi rahvusvahelise kaitse direktor Grainne O’Hara.

Möödunud aastal korraldas ÜRO Pagulasamet kõige rohkem ümberasumisi Ameerika Ühendriikidesse, järgnesid Kanada, Suurbritannia, Rootsi ja Saksamaa.

Valdav osa eelmisel aastal ümberasustatud enam kui 63 000 pagulasest oli pärit Süüriast, Kongo Demokraatlikust Vabariigist ja Myanmarist.

Pagulaste ümberasustamisvõimaluste ja muude täiendavate vastuvõtmisvõimaluste suurendamine, sealhulgas perekonna taasühinemise, töö- ja õppimisvõimaluste kaudu, on pagulaste ülemaailmse raamistiku üks peamisi eesmärke. See on käegakatsutav viis, kuidas riigid jagavad vastutust ja näitavad üles solidaarsust vastuvõtvate riikidega, kes toetavad suuri pagulaste kogukondi.

Ümberasustamis- ja vastuvõtukohtade arvu ning neid programme pakkuvate riikide arvu suurendamiseks lõid valitsused, valitsusvälised organisatsioonid, kodanikuühiskond ja UNHCR eelmisel aastal kolmeaastase ümberasustamis- ja täiendavate võimaluste strateegia.

Ehkki strateegia eesmärk luua 2019. aastal 60 000 ümberasustamiskohta 29 riigis on saavutatud, on ÜRO pagulaste ülemvolinik mures, et praeguste prognooside järgi asustatakse tänavu ümber vähem pagulasi. Aasta 2020 eesmärk on, et 31 riiki asustaks ümber kuni 70 000 UNHCRi poolt soovitatud pagulast.

ÜRO Pagulasameti selle aasta prioriteetide hulgas on ümberasustamiskohtade arvu suurendamine ja pagulasi ümberasustamiseks vastuvõtvate riikide arvu suurendamine ning muud täiendavad võimalused, samuti ümberasustamisprogrammi terviklikkuse tagamine.

UNHCR ja IOM on ühiselt käivitanud “Kestliku ümberasustamise ja täiendavate võimaluste algatuse” (Sustainable Resettlement and Complementary Pathways Initiative, CRISP), et viia ellu ümberasustamiseks ja täiendavateks võimalusteks vajalikke tegevusi ning kutsuvad riike üles leidma selleks vajalikku 19,9 miljoni USA dollari suurust rahalist toetust.

Lisateavet UNHCRi 2019. aasta ümberasustamisandmete kohta leiate siit ja UNHCRi ülemaailmsest ümberasustamisportaalist. Statistikaga alates 2003. aastast saab tutvuda siin.