ÜRO pagulaste ülemvoliniku Filippo Grandi avaldus COVID-19 kriisi kohta

Pagulaste ülemvolinik kutsub üles näitama solidaarsust ja kaastunnet rohkem kui kunagi varem.

“Maailm koondub võitlema COVID-19 leviku vastu ja paljud riigid rakendavad õigustatult erakorralisi meetmeid, piirates lennureise ja piiriülest liikumist.

Paljudel inimestel kogu maailmas on igapäevaelu seiskunud või muutunud viisil, mida me ei olnud kunagi ette kujutanud.

Kuid sõjad ja tagakiusamine ei ole lõppenud – täna jätkavad inimesed kogu maailmas põgenemist oma kodudest, et otsida turvalisust. Olen üha enam mures mõne riigi rakendatud meetmete pärast, mis võivad täielikult takistada varjupaiga taotlemise õigust.

Kõik riigid peavad selle ainulaadse kriisi kontekstis oma piire sobival viisil haldama. Kuid need meetmed ei tohiks põhjustada varjupaigavõimaluste sulgemist ega sundida inimesi naasma ohuolukorda.

Lahendused on olemas. Kui tuvastatakse terviseriskid, võib kasutusele võtta sõeluuringud koos testimise, karantiinipaneku ja muude meetmetega. Need võimaldavad ametiasutustel varjupaigataotlejate ja pagulaste saabumist turvaliselt hallata, järgides samas inimelude päästmiseks kavandatud rahvusvahelisi pagulaste kaitsestandardeid.

Neil keerulistel aegadel ärgem unustagem neid, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest. Nad vajavad – me kõik vajame – solidaarsust ja kaastunnet nüüd rohkem kui kunagi varem.”