UNHCR suurendab Moria varjupaigataotlejate kohest varjupaigatoetust

UNHCR nõuab pikaajaliste lahenduste leidmist Kreeka saarte ülerahvastatuse vähendamiseks.

Fire damaged housing for refugees and asylum seekers at Moria camp, Lesvos, Greece. ©UNHCR

Pärast Moria vastuvõtu- ja tuvastuskeskuse (RIC) põlengut möödunud nädalal on Kreekas Lesbose saarel peavarjuta hinnanguliselt 11 000 asüülitaotlejat. Seetõttu suurendab ÜRO Pagulasamet UNHCR oma sealset toetust, et vastata varjupaigataotlejate kriitilistele vajadustele.

Kreeka ametivõimud, kes vastutavad humanitaarabi koordineerimise eest, on nüüdseks leidnud Lesbosel Kara Tepe piirkonnas Mytilene linna lähedal koha, kus ajutiselt majutada kõige haavatavamaid lapsi, mehi ja naisi, kes jäid kodutuks eelmise nädala teisipäeval alguse saanud põlengute tõttu.

Valitsuse palvel aitab UNHCR kiireloomulistele humanitaarvajadustele vastamiseks rajada uue ajutise telkla, et majutada kõige haavatavamaid inimesi, ning annab tehnilist nõu ja ekspertiisi majutuse rajamiseks ja planeerimiseks.

Telkla planeerimine ja tööd on praegu käimas, sealhulgas kruusatamine. UNHCR on juba kasutusse andnud 600 peretelki, kus eile õhtul asus ööbima umbes 700 inimest. Oleme paigaldanud ka tualette ja kätepesukohti ning oleme valmis pakkuma täiendavalt veevõtu, hügieenivõimaluste ja kanalisatsiooni rajamise toetust. 

COVID-19 leviku tõkestamiseks teevad riiklikud tervishoiuasutused varjupaigataotlejatele kiireid COVID-19 teste enne, kui nad uude telklasse sisenevad.

UNHCR toetab ka riiklikke tervishoiuasutusi uues kohas meditsiinipunkti rajamisel vastavalt WHO juhistele, ning pakub selleks kolme telki, seab sisse Rubbi saali ja piirdeaiad, mis võimaldavad luua eraldatud piirkonna. 20 inimest, kellel on kinnitatud COVID-19 nakatumine, on juba isoleeritud piirkonnas karantiinis.

Alates eelmisest nädalast on Kreeka armee pakkunud varjupaigataotlejatele toitu ja vett, ka uues telklas. Nende tegevuse toetamiseks on UNHCR saatnud Lesbosele üle 6000 kuivtoidupaki. Riikide ametiasutuste palvel ja Euroopa Komisjoni toel on UNHCR pakkunud sealsetele abivajajatele ka ühekordset sularahaabi, mis moodustab poole igakuisest summast, et katta kannatanute kiireloomulised vajadused.

Koostöös partneritega jagame ka esmavajadusteks tarvilikke esemeid, sealhulgas tekke, magamiskotte ja -matte, marjapurke, kilet ja hügieenitarbeid, et katta kuni 12 000 inimese esmavajadused.

UNHCRi meeskonnad ja riiklikud humanitaarpartnerid jätkavad ka jõupingutusi haavatavate varjupaigataotlejate, sealhulgas väikelastega perede ja üksikute naiste tuvastamiseks ja abistamiseks, teatades neile, et nad saavad nüüd uues ajutises kohas peavarju. Umbes 50 naist ja soopõhist vägivalda üle elanud inimest on juba saarele ohutusse varjupaika viidud.

Kui haavatavad varjupaigataotlejad on järk-järgult uude asukohta üle viidud, on lahkumiseks volitatud isikute jaoks oluline kiiresti algatada nende turvaline ja korrapärane üleviimine sobivatesse majutusruumidesse mandril.

Ajutise rajatise toetamine on erakorraline meede, et pakkuda varjupaika ja kaitset varjupaigataotlejatele, kes muidu magavad juba seitsmendat öö järjest lageda taeva all või isetehtud hüttides, põldudel, saludes ja parklates. UNHCR toetab ka pikaajalisi lahendusi nagu Euroopa järjepidevat toetust ja vastutuse jagamist. 

Lesbose ja teiste Egeuse mere saarte ülerahvastatud vastuvõtukeskustest tuleb inimesi ära viia ja sealseid tingimusi parandada.

Euroopa Komisjon on teatanud, et avaldab oma uue rände- ja varjupaigaraamistiku juba 23. septembril, et vastata Lesbose sündmuste kiireloomulistele tagajärgedele Euroopas.

UNHCR peab tulevast rände- ja varjupaigaraamistikku potentsiaalseks uueks alguseks ELile ja selle liikmesriikidele pagulaste paremaks kaitsmiseks ja paremini juhitava ühise Euroopa varjupaigasüsteemi tagamiseks, mis põhineb õiglastel ja tõhusatel varjupaigamenetlustel, solidaarsusel ja riikide vahel vastutuse jagamisel. Loodetavasti kasutatakse seda võimalust.