Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Eesti valitsus

Eesti panus UNHCRile

Eesti on ÜRO pagulasameti usaldusväärne partner ja rahastaja mitmetele pagulasolukordadele, näiteks Ukraina ja rohingjade olukorrad. 2021. aastal andis Eesti UNHCR-ile rahalist toetust kokku 696 000 USD ulatuses. 2020. aastal andis Eesti UNHCR-ile 696 000 USD, millest üle 119 000 USD oli mittesihtotstarbeline. 

Peamised faktid Eesti kui doonori kohta:

Eesti on UNHCRi tugev partner, olles ÜRO pagulasameti tegevust toetanud alates 2008. aastast.

  • 2020. aastal eraldas Eesti UNHCRi koronaviirusega seotud hädavajadusteks 163 000 USA dollarit.
  • Eesti pakub oluliselt rahastust hädaolukordadele Myanmaris ja Süürias. 
  • Aastatel 2018–2021 panustas Eesti UNHCRi- Ukraina operatsioonile üle 900 000 USA dollari. Eesti rahastamine aitab jätkuvalt tugevdada tegevust Ukrainas tagamaks, et riigi haavatav sisepõgenikest elanikkond saaks vajalikku abi.  
  • Ülemaailmsel pagulasfoorumil lubas Eesti suurendada oma toetust UNHCR-ile digitaalse identiteedi valdkonnas.

Eesti ja teiste Põhja- ning Baltimaade rahastamise kohta lisateabe saamiseks jälgige meid Twitteris.

Lisateabeks külastage meie aruandluslehte. 

Loe lähemalt Eesti panuste mõju kohta