Ukraina õpetajad Eestis mängivad olulist rolli pagulaslaste kaasamisel

Alates täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse veebruaris 2022 on Eesti vastu võtnud üle 42 000 Ukraina pagulase, kellest umbes kolmandik on lapsed.

Eesti pealinnas Tallinnas asuv Vanalinna Hariduskolleegium oli üks esimesi koole, mis Ukrainast pärit pagulaslapsed vastu võttis.

„Alguses oli see vaimselt raske, sest nad tulid sõjapiirkonnast,“ selgitas Margit, Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja.

Juba varakult selgus, et Ukrainast saabujate hulgas ei olnud mitte ainult lapsed, kes vajasid haridust, vaid ka aastatepikkuse kogemusega Ukraina õpetajad. Ukrainast pärit pagulasõpilaste ja õpetajate toetamiseks asutas kohalik MTÜ Mondo koostöös UNHCRiga Mondo Ukraina Akadeemia.

„Me nägime Eestis seda, et Ukrainast tuli Eestisse üsna palju professionaale ja väga, väga häid õpetajaid,“ ütles Mondo maailmahariduse programmi juht Maria. „Andsime neile teadmisi selle kohta, kuidas Eesti haridussüsteem tegelikult toimib.“

Mondo Ukraina Akadeemia kaudu osalevad Ukraina õpetajad, psühholoogid ja abiõpetajad koolitustel, mis keskenduvad Eesti haridussüsteemile ning keelelisele ja kultuurilisele mitmekesisusele. Alates algatuse käivitamisest 2022. aasta juulis on algatuses osalenud üle 200 Ukraina pedagoogi.

2022. aasta kevadel Eestisse saabunud Ukraina õpetajate hulgas oli ka Hanna, kes töötas enne seda, kui oli sunnitud põgenema, Ukrainas ühe keskkooli direktori asetäitjana.

„Üks olulisemaid saavutusi Mondo Ukraina Akadeemias osalemisel oli kogukonda kuulumise tunne,“ selgitas Hanna. „See kogukonnatunne ja võimalus tunda end koduselt olid üliolulised mitte ainult mulle, vaid ka paljudele Mondo Ukraina Akadeemia osalejatele.“

2022. aasta kevadel Eestisse saabunud Ukraina õpetajate hulgas oli ka Hanna, kes töötas enne seda, kui oli sunnitud põgenema, Ukrainas ühe keskkooli direktori asetäitjana. © Henno Luts

Varsti pärast Eestisse saabumist alustas Hanna tööd Vanalinna Hariduskolleegiumis koos Margiti ja teiste kohalike eestlastest õpetajatega. Kuna õpilaste arv kasvas, sest kool võttis vastu Ukraina pagulasõpilasi, sai Hanna aidata leevendada suurenenud nõudlust õpetajate järele.

Lastele, kes on sunnitud põgenema ja jätma maha oma kodu, kooli ja sõbrad, pakub haridus stabiilset ja turvalist keskkonda, kus pagulaslapsed saavad alustada oma elu taas ülesehitamist. Ukrainast pärit pagulasõpilaste jaoks on lohutuseks ka see, et koolis on Ukraina õpetaja, kes saab aru nende olukorrast, räägib nende keelt ja pakub sidet ühise kodumaaga.

Poolteist aastat pärast seda, kui esimesed Ukraina pagulasõpilased Vanalinna Hariduskolleegiumiga liitusid, selgitas Margit: „Kui neid lapsi mulle tutvustati, tutvusin ka mina Hannaga ja me saime aru, et see koostöö on meie mõlema jaoks väga oluline.“