Stærk og rettidig støtte til UNHCR har hjulpet millioner af fordrevne ukrainere

Siden begyndelsen af krigen i Ukraine har over 7,1 millioner flygtninge fra Ukraine krydset grænserne til nabolandene, og mange har bevæget sig videre for at søge tilflugt i lande over hele Europa. Samtidig er mere end 6,9 millioner mennesker internt fordrevet i  Ukraine og står over for mange udfordringer, herunder manglende tag over hovedet, mad, grundlæggende infrastruktur og adgang til beskæftigelse og uddannelse.

Den hurtige reaktion fra Danmark – og de andre lande i Norden og Baltikum – med støtte og økonomiske bidrag har gjort det muligt for UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, at sikre en hurtig og vedvarende respons på den humanitære nødsituation i Ukraine og nabolandene.

Nu hvor vinteren nærmer sig med hastige skridt, vil mange mennesker have brug for akut og fortsat støtte til at håndtere de faldende temperaturer, herunder at have et trygt sted at opholde sig, få hjælp til at reparere ødelagte hjem, varmt tøj og psykosocial støtte.

Med 241 humanitære konvojer har UNHCR sammen med andre FN-organisationer været i stand til at få livsvigtig assistance og nødhjælp til mere end 140.000 ukrainere i de hårdest ramte områder inde i landet. Dette arbejde er fortsat meget udfordret af sikkerhedssituationen.

UNHCR støtter kollektive modtagecentre i Ukraine, hvor internt fordrevne ukrainere kan søge husly og få støtte. Vi har etableret eller forbedret næsten 100.000 sovepladser i mere end 300 centre.

Mere end 535.000 internt fordrevne i Ukraine har modtaget kontant-nødhjælp fra UNHCR. Kontant-nødhjælp giver de fordrevne mulighed for at prioritere og opfylde deres behov på en værdig måde og bidrager samtidig til den lokale økonomi. UNHCR har også ydet kontant-nødhjælp til omkring 397.000 flygtninge fra Ukraine i nabolandene Moldova, Rumænien, Slovakiet og Polen. Her fungerer hjælpen som et sikkerhedsnet i overgangsperioden, før folk finder et arbejde eller indgår i de nationale sociale sikringsordninger.

UNHCR har sammen med UNICEF etableret 34 såkaldte ”Blue Dot Safe Spaces” i Moldova, Rumænien, Ungarn, Slovakiet, Polen, Bulgarien og Italien. Disse Blue Dots sikrer et trygt sted for udsatte flygtninge som enlige mødre, uledsagede børn eller flygtninge fra LGBTQI+-miljøet. Blue Dots tilbyder specialiserede tjenester, herunder information, rådgivning, børnevenlige rum, familiesammenføringstjenester, rådgivning, psykosocial støtte, sikre områder til at sove samt nødhjælp.

Inde i Ukraine har UNHCR nået næsten 1,8 millioner mennesker med nødhjælp ved udgangen af ​​august. Dette omfatter bl.a. uddeling af mere end 723.000 fødevarer og andet hjælp såsom tæpper, køkkensæt, madrasser, vanddunke og solcellelamper, til internt fordrevne mange steder i Ukraine.

Kampe og beskydning har beskadiget mange huse i de hårdt ramte områder i Ukraine, og UNHCR hjælper folk med materialer til at reparere tage, vinduer, døre og vægge. I Donetsk og Luhansk oblast og i områder omkring Kiev har UNHCR også forsynet tusindvis af husstande med særlige nødhjælpskit.

Kort efter krigens begyndelse lancerede UNHCR en “Stay Safe”-oplysningskampagne på ukrainsk, engelsk og russisk for at informere ukrainske flygtninge om risici og vejlede om forholdsregler for at være trygge. Derudover har UNHCR udstationeret specialister i Ungarn, Moldova, Polen og Rumænien og træner også frivillige i beskyttelse mod udnyttelse og misbrug, menneskehandel og kønsbaseret vold.

Information, juridisk rådgivning og henvisninger til de korrekte tjenester er afgørende for mennesker på flugt. UNHCR har været i kontakt med hundredtusindvis af flygtende ukrainere og hjulpet med information og beskyttelse, herunder også psykosocial støtte. Det gør vi via vores tilstedeværelse ved grænseovergange, i transit- og modtagecentre samt via UNHCR’s hotlines eller vores digitale HELP-hjemmesider.

Danmark som donor
I 2022 har Danmark indtil videre bidraget med over 101,6 mio. USD til UNHCR, hvoraf 8,7 mio. USD har været målrettet UNHCR’s respons på situationen i Ukraine. 35,6 mio. USD er ikke-øremærket finansiering. I 2021 var Danmark UNHCR’s 8. største donor med et bidrag på 101,2 mio. USD, hvoraf 34% var ikke-øremærket støtte.