Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Perheenyhdistäminen

Perheet kuuluvat yhteen

Joskus pakkosiirtolaisuus johtaa perheiden eroontumiseen toisistaan. Pohjautuen siihen yksinkertaiseen, mutta keskeiseen periaatteeseen, että perheet kuuluvat yhteen, UNCHR on asettanut perheenyhdistämisen etusijalle.

Pohjois- ja Baltian maissa UNHCR toimii perheenyhdistämisen parissa usealla tavalla. Se pyrkii helpottamaan perheenyhdistämistä sekä vähentämään tai poistamaan niitä moninaisia laillisia, taloudellisia ja käytännöllisiä esteitä, joita perheet kohtaavat.

Lisäksi tarkkailemme käytäntöjä ja toteutusta sekä tuemme päätöksentekijöitä ja lain edustajia valmiuksien kehittämisessä. Tiedotamme myös päättäjille, tiedotusvälineille ja suurelle yleisölle perheenyhdistämisen merkityksestä, sillä se on olennaista perheiden kyvylle rakentaa elämänsä uudelleen ja sopeutua yhteiskuntaan sekä pakolaisten mielenterveydelle.

Mitä on meneillään?

Kun konfliktit, väkivalta, vaino ja ihmisoikeusrikkomukset pakottavat ihmiset pakenemaan – joskus välittömästi ja keskellä kaaosta – moni perhe ajautuu erilleen. Voi mennä kuukausia ja joskus vuosia ennen kuin he saavat tietää, mihin heidän lähimmäisensä ovat päätyneet.

Pyrkimys päästä lähisukulaisten luo on keskeinen syy pakolaisten motiiville matkata Eurooppaan. Jotkut turvautuvat matkaamaan vaarallisia ja epätavanomaisia reittejä, jolloin he saattavat vaaraan henkensä ja itsensä hyväksikäytön ja pahoinpitelyn uhriksi. Yhdenkään perheenjäsenen ei tulisi joutua ottamaan tällaisia riskejä, vaan heillä on perusoikeus päästä takaisin perheensä luo, perheenyhdistämiseen.

Pohjois- ja Baltian maat tarjoavat pakolaisille mahdollisuuden perheenyhdistämiseen, vaikka viime vuosina siitä onkin tullut paljon hankalampaa. Kyvyttömyys yhdistyä perheensä kanssa voi vaikuttaa vakavasti pakolaisten mielenterveyteen sekä kykyyn sopeutua ja toimia isäntäyhteisössä. Käytännössä on useita esteitä – laillisia, käytännöllisiä ja taloudellisia – jotka pitävät pakolaisperheitä erillään ja jättävät perheenjäsenet pitkittyneisiin epävarmoihin ja turvattomiin ajanjaksoihin.

  • Lailliset esteet: jotkut maat ovat panneet käytäntöön tiukat aikarajat, joiden sisällä pakolaisten tulee hakea perheenyhdistämistä, mikä tekee vaikeaksi tai jopa mahdottamaksi kaikkien vaadittujen asiakirjojen toimittamisen. Osissa maista on käytössä pitkät odotus- tai käsittelyajat. Tämä johtaa turvattomiin tilanteisiin ja vielä pidempään erossaoloon. Niin ikään jotkin maat käyttävät hyvin kapeita perheen määritelmiä ja myöntävät eri oikeuksia pakolaisille ja väliaikaisen turvapaikan saaneille, vaikka oikeus perheeseen on molemmissa tapauksissa perustavanlaatuinen.
  • Taloudellisia esteet: Jotkin maat ovat määränneet perheenyhdistämiselle korkeita hakemusmaksuja, jotka koskevat jopa alaikäisiä ilman huoltajaa. Samaan aikaan osa maista on asettanut vaatimuksia pakolaisen tulotasolle, jotta he osoittavat kykenevänsä elättämään perheenjäsenensä. Näihin vaatimuksiin vastaaminen voi osoittautua hankalaksi pakolaisille, jotka yrittävät sopeutua elämään uudessa maassa paettuaan konflikteja, sotaa ja vainoa.
  • Käytännön esteitä: Jotkin maat edellyttävät, että ulkomailla olevat perheenjäsenet käyvät suurlähetystössä toimittamassa muodollisuudet tai anomassa viisumia. Käytännössä suurlähetystöön pääseminen voi olla sekä vaarallista että kallista, ellei täysin mahdotonta, sillä ne voivat hyvin sijaita kaukana tai jopa toisessa maassa, jolloin matkan aikana on kuljettava valtioiden rajojen läpi.

 

Minkä täytyy muuttua?

Tilanne voisi olla erilainen. Politiikot ja valtiojohto voivat niin valitessaan suoraviivaistaa perheenyhdistämistä, tehdä siitä joustavampaa ja pakolaisille helpompaa.

UNHCR on huolissaan viimeaikaisista rajoituksista perheenyhdistämistä kohtaan, jotka toisinaan ovat jopa pyrkimyksiä estää pakolaisia hakemasta turvapaikkaa ja kehottaa maita poistamaan perheiden yhdistämistä haittaavat esteet.

Konkreettisia muutoksia voisivat olla aikarajoitusten lieventäminen, maksujen kohtuullistaminen, elatusvelvollisuuden poistaminen, joustavampi lähestymistapa perheen määritelmään, asiakirjojen hyväksyntään ja vaatimukseen vierailla suurlähetystössä tunnistautumisen ja matkustusdokumenttien myöntämisen vuoksi.

Raportit & muu aineisto

UNHCR:n raportti "Perheet yhdessä"

UNHCR julkaisi vuonna 2019 UNHCR, jossa annettiin konkreettisia suosituksia Euroopan maille ja EU-instituutioille, jotta perheenyhdistämisprosessista saataisiin nopeampaa, sujuvampaa ja turvallisempaa kaikille. Tässä linkki.

5 faktaa perheenyhdistämisestä

Tiedote 5 faktaa perheenyhdistämisestä, toimittajana YK:n pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian maiden edustusto marraskuussa 2020. Tässä linkki.

Uutisia ja tapahtumia perheenyhdistämisestä

UNHCR:n lausunto Suomen ehdotuksista perheenyhdistämiseen

UNHCR:n lausunto Suomen ehdotuksista perheenyhdistämiseen

UNHCR:n Pohjoismaiden ja Baltian edustusto on toimittanut Suomen hallitukselle lausuntonsa hallituksen esitysluonnokseen ulkomaalaislain muuttamisesta koskien kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden perheenyhdistämistä. UNHCR tukee lakiehdotusta ja siihen tehtyjä...

YK-järjestöt toivottavat tervetulleeksi ensimmäiset 24 ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijalasta Kreikasta

YK-järjestöt toivottavat tervetulleeksi ensimmäiset 24 ilman huoltajaa olevaa turvapaikanhakijalasta Kreikasta

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM, YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja YK:n lastenjärjestö UNICEF toivottavat tervetulleeksi ensimmäiset 24 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä turvapaikanhakijaa Kreikasta. Lapset saapuivat turvallisesti Suomeen tänään iltapäivällä. He olivat asuneet useiden kuukausien ajan ahtaasti vastaanottokeskuksissa Lesboksen, Sámoksen ja Chíoksen saarilla. Saapuessaan Suomeen lapset olivat terveitä. Maahanmuuttovirasto vastaanotti lapset, jotka kaikki hakevat […]