Vælg sprog for vores globale side

Vælg en landeside
 

Familiesammenføring

Familier hører sammen

Når mennesker bliver tvunget på flugt, sker det ofte, at familier bliver adskilt. Med udgangspunkt i den enkle, men afgørende forudsætning, at familier hører sammen, har UNHCR gjort familiesammenføring til en prioritet.

I de nordiske og baltiske lande arbejder UNHCR med familiesammenføring på flere måder. Vi forsøger gennem fortalervirksomhed at forbedre adgangen til familiesammenføring og reducere og fjerne de mange juridiske, økonomiske og praktiske forhindringer, som familier står overfor.

Vi kommunikerer også til beslutningstagere, medierne og offentligheden om vigtigheden af familiesammenføring – det er afgørende for familiers evne til at genopbygge deres liv og integrere sig i samfundet, såvel som for flygtninges mentale sundhed.

Hvad sker der?

Når konflikt, vold, forfølgelse og menneskerettighedskrænkelser tvinger mennesker på flugt – nogle gange øjeblikkeligt og midt i et kaos – bliver mange familier splittet fra hinanden. Det kan tage måneder og nogle gange år, før de finder ud af, hvor deres familiemedlemmer befinder sig.

Ønsket om at blive forenet med nære familiemedlemmer er en vigtig årsag til, at flygtninge ønsker at rejse til Europa. Nogle tyr til farlige og irregulære rejser for at være sammen. De bliver udnyttet, misbrugt og risikerer deres liv under sådanne rejser. Ingen familiemedlemmer bør være nødt til at løbe sådan en risiko – de har en grundlæggende ret til at blive genforenet, hvilket kaldes familiesammenføring.

De nordiske og baltiske lande giver flygtninge mulighed for familiesammenføring, selvom det i de senere år er blevet meget vanskeligere. Det kan få en betydelig indvirkning på flygtninges mentale sundhed og deres even til at integrere sig og bidrage til deres værtsssamfund, hvis de ikke kan blive genforenet med deres familie. I praksis er der mange forhindringer – juridiske, praktiske og økonomiske – der betyder, at flygtningefamilier forbliver adskilt, og at familiemedlemmer i længere perioder efterlades i usikkerhed og utryghed. 

  • Juridiske forhindringer: Nogle lande har indført strenge tidsfrister for flygtninge til at ansøge om familiesammenføring. Dette gør det vanskeligt, hvis ikke umuligt, for flygtninge at kunne fremskaffe alle nødvendige dokumenter. Andre lande har lange ventetider eller sagsbehandlingstider. Dette fører til usikre situationer og endnu længere tids adskillelse. Derudover anvender nogle lande meget snævre familiedefinitioner og giver forskellige rettigheder til flygtninge og modtagere af subsidiær beskyttelse, selvom deres ret til familieliv grundlæggende er den samme.
  • Økonomiske forhindringer: Nogle lande har indført høje ansøgningsgebyrer, selv for uledsagede mindreårige, som en betingelse for at blive genforenet med deres familie. Andre lande har strenge indkomstkrav, der skal dokumentere, at flygtninge kan forsørge deres familiemedlemmer. Disse krav kan være vanskelige at opfylde for flygtninge, der forsøger at tilpasse sig livet i et nyt land efter at være flygtet fra konflikt, krig og forfølgelse.
  • Praktiske forhindringer: Nogle lande kræver, at familiemedlemmer i udlandet indfinder sig på en ambassade for at gennemføre formaliteter eller for at hente et visum. Men det kan være både farligt og dyrt, hvis ikke helt umuligt, at nå frem til en ambassade, da den kan ligge langt væk eller enda i et andet land, hvilket kræver, at de skal krydse en grænse.

Vil du vide mere?

Se videoen for at lære mere om familiesammenføring og hvordan det både kan hjælpe med at sikre flygtninges ret til familieliv samt fungere som en sikker og lovlig vej til tryghed.

Hvad bør ændres?

Situationen kan være anderledes. Det er muligt for politikere og regeringer at gøre familiesammenføring mere enkel, fleksibel og tilgængelig for flygtninge.

UNHCR er bekymret over de seneste restriktioner på familiesammenføring – nogle gange endda som forsøg på at afskrække flygtninge fra at søge asyl. UNHCR opfordrer indtrængende lande til at fjerne de forhindringer og restriktioner, der i øjeblikket forhindrer familier i at blive genforenet.

Konkrete ændringer kunne være at lempe tidsbegrænsinger, sikre gebyrer på et moderat niveau, og fjerne forsørgelseskrav. Desuden kunne der indføres en mere fleksibel tilgang, når det kommer til familiedefinitioner, godkendelse af dokumenter samt krav om personligt fremmøde på en ambassade for identifikation og udstedelse af rejsedokumenter.

Rapporter & andre ressourcer

Global platform

 

Klik på linket her for at besøge den første globale platform dedikeret til familiesammenføring for flygtninge og andre personer med international beskyttelsesbehov. 

UNHCR's anbefalinger

I 2023 udgav UNHCR sine anbefalinger til, hvordan europæiske lande og EU institutioner kan gøre processerne for familiesammenføring hurtigere, sikrere og mere forenklede for alle. Link her.

5 fakta om familiesammenføring

Brochure med 5 fakta om familiesammenføring, udviklet af UNHCRs Repræsentation for de Nordiske og Baltiske Lande. Link her (engelsk).

Nyheder og aktiviteter om familiesammenføring