Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Familjeåterförening

Familjer hör ihop

När människor tvingas på flykt leder det ibland till att familjer splittras. Med utgångspunkt i argumentet att familjer hör ihop har UNHCR gjort familjeåterförening till en prioritet.

I Norden och Baltikum arbetar UNHCR med familjeåterförening på flera sätt. Bland annat arbetar vi för att förbättra möjligheterna till familjeåterförening och för att hitta vägar runt de många juridiska, ekonomiska och praktiska hinder som familjer möter.

Vi informerar också beslutsfattare, media och allmänheten om vikten av familjeåterförening både för familjernas förmåga att åter bygga upp sina liv och integreras i samhället såväl som för flyktingars psykiska hälsa.

Hur ser situationen ut nu?

När konflikter, våld, förföljelse och kränkningar av mänskliga rättigheter tvingar människor att fly – ibland omedelbart och under kaotiska förhållanden – är det många familjer som splittras. Det kan ta månader och ibland år innan man får reda på var ens familjemedlemmar har hamnat.

Önskan att återförenas med nära familjemedlemmar är en huvudorsak till att många flyktingar vill komma till Europa. Vissa ger sig ut på farliga och irreguljära resor för att få vara tillsammans. De riskerar sina liv och löper även risk att utnyttjas och utsättas för våld under resan. Inga familjemedlemmar ska behöva ta sådana risker – de har en grundläggande rättighet att återförenas genom familjeåterförening.

Länderna i Norden och Baltikum erbjuder flyktingar möjlighet till familjeåterförening, även om detta har blivit mycket svårare under de senaste åren. För flyktingar som inte har möjlighet att återförenas med sin familj påverkas ofta den psykiska hälsan och förmågan att integreras i och bidra till värdsamhället. I praktiken finns det många hinder – juridiska, praktiska och ekonomiska – för familjeåterförening för flyktingar, vilket leder till långa perioder av ovisshet och osäkerhet för splittrade familjer.

  • Juridiska hinder: Vissa länder har infört stränga tidsfrister för ansökan om familjeåterförening, vilket gör det svårt eller omöjligt för flyktingar att tillhandahålla alla handlingar som krävs. Andra länder har långa väntetider eller handläggningstider. Detta leder till otrygga situationer och förlängd separation. En del länder tillämpar dessutom mycket snäva definitioner av ”familj” och beviljar olika rättigheter till flyktingar respektive alternativt skyddsbehövande, även om de har samma grundläggande rätt till familjeliv.
  • Ekonomiska hinder: Vissa länder har infört mycket höga ansökningskostnader, även för ensamkommande barn, som ett villkor för att återförenas med familjen. Andra länder har stränga inkomstkrav som innebär att flyktingen måste bevisa sin förmåga att försörja sina familjemedlemmar. Dessa krav kan vara svåra att uppfylla för flyktingar som försöker anpassa sig till livet i ett nytt land efter att ha flytt från krig, konflikt och förföljelse.
  • Praktiska hinder: Vissa länder kräver att familjemedlemmar utomlands reser till en ambassad för att slutföra formaliteter eller hämta visum. Att uppsöka en ambassad kan dock vara både farligt och dyrt och i vissa fall omöjligt. Ambassaden kan ligga långt bort eller i ett annat land, vilket skulle kräva en resa över landsgränser.

Vill du veta mer?

Se videon för att lära mer om familjeåterförening och hur det kan bidra till att säkerställa flyktingars rätt till familjeliv samt främja säkra och lagliga migrationsvägar.

Vad behöver förändras?

Situationen skulle kunna vara annorlunda. Politiker och regeringar har möjlighet att göra familjeåterförening enklare och mer tillgänglig för flyktingar.

UNHCR oroas över den senaste tidens restriktioner kring familjeåterförening – som ibland till och med är försök till att avskräcka flyktningar från att söka asyl – och uppmanar länder att ta bort de hinder som för närvarande försvårar för familjer att återförenas.

Konkreta ändringar skulle till exempel kunna vara att införa generösare tidsfrister, säkerställa att avgifter hålls på en rimlig nivå och att ta bort försörjningskrav. Det skulle också kunna innebära en mer flexibel inställning till bland annat familjekonceptet, godtagande av handlingar och krav på att personligen inställa sig på en ambassad för identifiering och utfärdande av resehandlingar.

 

Rapporter och andra resurser

Global plattform

Klicka här för att komma till den första globala plattformen dedikerad till familjeåterförening för flyktingar och andra personer med internationellt skydd

UNHCR:s rekommendation

Under 2023 släppte UNHCR sina rekommendationer till europeiska länder och EU-instutionerna om hur man kan göra processen för familjeåterförening snabbare och säkrare för alla. Länk här.

5 Fakta om familjeåterförening

Broschyr med fem fakta om familjeåterförening. Broschyren togs fram av UNHCR:s representation för de nordiska och baltiska länderna. Länk här.

Nyheter och aktiviteter som rör familjeåterförening