Pabėgėlių švietimo krizė: pasaulyje daugiau kaip pusė mokyklinio amžiaus pabėgėlių negauna išsilavinimo

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų agentūra (UNHCR) nurodo, kad iš 7,1 mln. mokyklinio amžiaus pabėgėlių daugiau kaip pusė, t. y. 3,5 mln. vaikų, neturi galimybės lankyti mokyklos.

Iš ataskaitos Reikia daugiau pastangų: pabėgėlių švietimo krizė matyti, kad kuo vaikai vyresni, tuo jiems sunkiau gauti išsilavinimą – tik 63 proc. vaikų pabėgėlių lanko pradinę mokyklą, palyginti su 91 proc. vaikų, kurie nėra pabėgėliai. Visame pasaulyje apie 84 proc. paauglių gauna vidurinį išsilavinimą, tačiau tik 24 proc. pabėgėlių turi tokią galimybę.

„Būtent mokykloje pabėgėliai gauna antrą galimybę, – teigia Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi. – Nesuteikdami jiems galimybių įgyti įgūdžių ir žinių, kurių prireiks ateityje, mes apleidžiame pabėgėlius.“

Toks didžiulis pradinį ir vidurinį išsilavinimą gaunančių pabėgėlių skaičiaus skirtumas atsiranda dėl to, kad trūksta lėšų pabėgėlių švietimui. Todėl UNHCR ragina vyriausybes, privatųjį sektorių, švietimo organizacijas ir paramos teikėjus finansiškai paremti naują iniciatyvą, kuria bus siekiama sudaryti sąlygas pabėgėliams įgyti vidurinį išsilavinimą.

„Turime investuoti į pabėgėlių švietimą arba būsime priversti mokėti už vaikų kartos, pasmerktos užaugti ir negebėti gyventi savarankiškai, susirasti darbo ir visapusiškai prisidėti prie visuomenės gyvenimo, išlaikymą“, – teigia F. Grandi.

Vidurinės mokyklos iniciatyvos tikslas – mokyklų statyba ir renovacija, mokytojų rengimas ir finansinė parama pabėgėlių šeimoms, kad jos galėtų sumokėti vaikų mokymosi išlaidas.

Šių metų ataskaitoje taip pat raginama integruoti pabėgėlius į nacionalines švietimo sistemas užuot išstūmus juos į neoficialias gretutines mokyklas ir leisti jiems gauti išsilavinimą pagal pripažintas formaliojo švietimo programas visais priešmokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo etapais. Tai jiems suteiktų pripažįstamą išsilavinimą, kurį turėdami jie gali įgyti ir universitetinį ar aukštesnįjį profesinį išsilavinimą.

Šiuo metu, nors ir esama paauglių pabėgėlių, kurie, nepaisant statistikos, vis dėlto įgyja vidurinį išsilavinimą, tik 3 proc. iš jų pasiseks įgyti kokį nors aukštesnįjį išsilavinimą. Šis skaičius pritrenkia turint mintyje tai, kad pasaulyje tokį išsilavinimą įgyja 37 proc. žmonių.

UNHCR taip pat ragina mokyklas, universitetus ir švietimo ministerijas laikytis požiūrio, kuris būtų arčiau realybės, reikalaujant dokumentų. Daugeliui pabėgėlių mokyklos durys užsitrenkia todėl, kad jie, bėgdami iš namų, nepasiėmė nei išlaikytų egzaminų ir dalykų pažymėjimų, nei asmens tapatybės dokumentų. Net ir tais atvejais, kai šie dokumentai yra, kai kurios priimančios šalys atsisako pripažinti pažymėjimus, išduotus pabėgėlio kilmės šalyje.

Pabėgėlių vaikų švietimo visame pasaulyje klausimas turi būti sprendžiamas skubiai. 2018 m. pabaigoje pasaulyje buvo daugiau kaip 25,9 milijono pabėgėlių, iš jų 20,4 milijono pabėgėlių rūpinasi UNHCR. Maždaug pusė jų buvo jaunesni nei 18 metų amžiaus ir milijonai gyvena laikinuose būstuose jau ilgą laiką, o viltys grįžti namo artimiausiu metu yra labai menkos.

Paramos  vidurinės mokyklos iniciatyvai telkimas bus viena iš pagrindinių būsimo Pasaulinio pabėgėlių forumo, kuris įvyks 2019 m. gruodį, veiklų. Šis forumas – itin gera proga padidinti bendrą visuotinį indėlį siekiant palengvinti pabėgėlių padėtį.