Pasaulinis susibūrimas dėl pabėgėlių atsidaro Ženevoje po „perkraustymo dešimtmečio“

Trijų dienų pasaulinis susibūrimas, skirtas pakeisti pasaulio reakciją į pabėgėlių situaciją, prasideda šiandien, Ženevoje, Šveicarijoje.

Pasaulinis pabėgėlių forumas,

gruodžio 16–18 dienomis, Ženevoje

Pirmasis pasaulinis pabėgėlių forumas, vykstantis „Palais des Nations“ – Jungtinių Tautų biuro būstinėje, Ženevoje, sukviečia pabėgėlius, valstybių ir vyriausybių vadovus, JT lyderius, tarptautines institucijas, plėtros organizacijas, verslo vadovus, pilietinės visuomenės atstovus bei kitus dalyvius.

UNHCR kartu su Šveicarija rengia forumą, o jį sušaukia Kosta Rika, Etiopija, Vokietija, Pakistanas ir Turkija. Forumo tikslas – sukurti naujus sprendimų būdus ir ilgalaikius už įvairias sritis atsakingų žmonių įsipareigojimus, kurie padėtų pabėgėliams ir bendruomenėms, kuriose jie gyvena. Visame pasaulyje beveik 70 mln. žmonių yra perkelti dėl karo, konfliktų ar persekiojimų. Daugiau nei 25 milijonai iš jų yra pabėgėliai, kirtę tarptautines sienas ir negalintys grįžti į namus.

„Mes išgyvename perkraustymo dešimtmetį, per kurį išaugo pabėgėlių skaičius”, – teigia Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi.

„Šią savaitę, pirmajame Pasauliniame pabėgėlių forume, mes privalome sutelkti dėmesį į ateinantį dešimtmetį, tęsiant tai, ko išmokome, ir įsipareigojant remti pabėgėlius bei šalis ir bendruomenes, priimančias juos. Šis forumas yra proga patvirtinti mūsų bendrą įsipareigojimą dėl Pasaulinio pabėgėlių susitarimo ir susitarti dėl tvaraus vystymosi tikslų siekio nė vieno žmogaus nepaliekant nuošalyje.“

Pasaulinis pabėgėlių susitarimas grindžia kelią bendram susitarimui dėl atsakomybės pasidalijimo ir vaidmenų jame, įskaitant visus valdžios lygius, privatųjį sektorių, plėtros agentūras ir finansines institucijas, pilietinę visuomenę, tikėjimo grupes ir pačius pabėgėlius.

Tikimasi, kad forumo metu bus pritraukta finansinė, techninė ir materialinė pagalba; pasiekti teisiniai ir politiniai pokyčiai, padėsiantys labiau integruoti pabėgėlius į visuomenę; ir kaip sprendimų dalis, bus sutarta dėl perkėlimo vietų ir saugaus pabėgėlių grįžimo užtikrinimo.

„Mums reikia daugiau tokios pagalbos, kaip ši“, – sakė Joelle Hangi iš Kongo Demokratinės Respublikos – vienos iš forumo dalyvių, remenčių pabėgėlius. „Jau yra daug bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau augant pabėgėlių skaičiui reikia daugiau žmonių, kurie mums padėtų: daugiau vyriausybių, kompanijų ir bendruomenių, kurios pasidalytų pagalbos pabėgėliams atsakomybe. Taip susigrąžinsime savo laisvę ir nepriklausomybę bei atsidėkosime tiems, kurie mums padėjo.“

Trijų dienų diskusijos, specialūs renginiai ir aukšto lygio dialogai Ženevoje susitelks į šešias pagrindines sritis: naštos ir atsakomybės pasidalijimo susitarimus; išsilavinimą; darbus ir pragyvenimo šaltinius; energetiką ir infrastruktūrą; bendrus sprendimus; ir apsaugos pajėgumą. Bus daugybė galimybių dalytis įvairiomis iniciatyvomis ir gerosiomis praktikomis, parodant, kaip Pasaulinis pabėgėlių susitarimas gali pakeisti situaciją.

Forume taip pat bus nagrinėjama, kaip humanitarinės ir plėtros priemonės gali papildyti viena kitą. Be to, atsižvelgiant į vis svarbesnį privataus sektoriaus vaidmenį, renginyje dalyvaus daugiau nei 100 įmonių ir fondų, kurie yra pasirengę įsipareigoti dėl darbo vietų, finansinės ir kitos pagalbos.

Programą ir papildomos informacijos apie Pasaulinį pabėgėlių forumą ir susijusius renginius galite rasti čia.

Forumo nuotraukas ir vaizdo įrašus galite rasti „Refugees Media“ tinklalapyje.

PABAIGA