ANO Bēgļu aģentūras septiņi galvenie aicinājumi nākamajam Eiropas Parlamentam

Nākamā Eiropas Parlamenta locekļiem ir unikāla un nozīmīga iespēja labāk aizsargāt bēgļus ES un visā pasaulē.

Konflikti, vardarbība un vajāšanas piespiež arvien vairāk cilvēku pamest savas mājas. Lielākā daļa no tiem paliek savā valstī vai glābjas kaimiņvalstīs, nevis Eiropā.

Lai gan arvien mazāk cilvēku šobrīd cenšas sasniegt drošību Eiropā, pārāk daudzi jaunas nākotnes meklējumos joprojām traģiski iet bojā jūrā. Pie sauszemes robežām turpinās pārkāpumi un neiecietības izpausmes, un daudzi cilvēki, kuri meklē aizsardzību, nevar iekļūt Eiropā.

Eiropas Savienība var uzņemties vadošu lomu, lai īstenotu bēgļu aizsardzību Eiropā un citās valstīs, tostarp atbalstot Globālo līgumu par bēgļiem. Šis jaunais globālais līgums palīdzēs sniegt spēcīgāku atbalstu valstīm, kurās dzīvo lielākā daļa bēgļu. Tas arī aicina taisnīgāk sadalīt atbildību par palīdzību tiem, kuri ir spiesti pamest savas valstis un meklēt patvērumu citur.

Rīkojoties kopīgi un saskaņoti, ES valstis var droši un humāni regulēt cilvēku ierašanos tādā veidā, kas darbojas gan bēgļu, gan viņus uzņemošo kopienu labā. Atbalstot valstis ārpus Eiropas, ES var arī mazināt bīstamos ceļojumus un palīdzēt nodrošināt ilgtermiņa iespējas bēgļiem, lai veicinātu attīstību, nevis tikai izdzīvošanu.

Uzziniet vairāk par UNHCR septiņiem galvenajiem aicinājumiem Eiropas Parlamenta kandidātiem latviski šeit: