Ženēvā sākas valstu līderu diskusijas par bēgļu jautājumiem

Šodien Ženēvā, Šveicē, sākas bēgļu situācijai veltīts globāls forums trīs dienu garumā, pievēršot uzmanību kopīgai valstu rīcībai un jauniem risinājumiem.

Globālais bēgļu forums

16.-18. decembris, Ženēva

Pirmais Globālais bēgļu forums Apvienoto nāciju organizācijas (ANO) mītnē Ženēvā, Nāciju pilī, pulcē kopā dažādas ieinteresētās puses – bēgļus, valstu līderus un valdības, ANO līderus, starptautisko institūciju, attīstības organizāciju, uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, kā arī citus.

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) kopā ar Šveici nodrošina pasākuma vietu, bet organizēšanā piedalās arī Kostarika, Etiopija, Vācija, Pakistāna un Turcija. Foruma mērķis ir veicināt jaunu pieeju un dažādu iesaistīto pušu ilgtermiņa apņemšanos paušanu, lai labāk palīdzētu bēgļiem, kā arī uzņemošajām valstīm un kopienām. Visā pasaulē vairāk nekā 70 miljoni cilvēku ir pārvietoti kara, konfliktu un vajāšanas dēļ. Vairāk nekā 25 miljoni no pārvietotajiem cilvēkiem ir bēgļi, kas šķērsojuši savas valsts robežas un nevar atgriezties mājās.

“Mēs pārejam nākamajā posmā no desmitgades, kurā pārvietoto personu un bēgļu skaits pasaulē ir tikai pieaudzis,” sacīja ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos, Filipo Grandi.

“Šonedēļ, pirmā Globālā bēgļu foruma laikā, mums ir jāvelta spēki nākamajā desmitgadē  īstenojamajiem pasākumiem, kas balstītos iepriekš uzkrātajās zināšanās, lai atbalstītu bēgļus un tos uzņemošās valstis un kopienas. Šis forums ir iespēja kolektīvi apliecināt Globālā pakta par bēgļiem ievērošanu un atbalstīt ilgtspējīgas attīstības mērķu, balstītus principā par neatstāšanu aiz muguras, ievērošanu.”

Globālais pakts par bēgļiem dod iespēju ikvienam, tai skaitā, visiem līmeņiem valstu valdībās, privātajam sektoram, attīstības organizācijām un finanšu institūcijām, pilsoniskajai sabiedrībai, reliģiskajām organizācijām un bēgļiem pašiem, uzņemties atbildību un sniegt savu ieguldījumu.

Valstu apliecinājumi foruma ietvaros aptver finansiālu, tehnisku un materiālu palīdzību, juridiskas un politiskas izmaiņas, lai veicinātu bēgļu iekļaušanos sabiedrībā, pārmitināšanas vietu nodrošināšanu, kā arī drošu bēgļu atgriešanu kā vienu no iespējamajiem bēgļu situācijas risinājumiem.

“Šāda veida palīdzība mums noderētu vēl,” teica Džoelle Hangi (Joelle Hangi) no Kongo Demokrātiskās Republikas, kura ir viena no foruma sponsoriem. “Jau tagad mēs redzam daudz sadarbības piemēru, tomēr, pieaugot bēgļu skaitam, mums noderētu lielāks atbalsts no līdzcilvēkiem, valdībām, uzņēmumiem un kopienām, lai dalītu atbildību par palīdzības sniegšanas bēgļiem. Šādi mēs atgūsim savu brīvību un neatkarību un atlīdzināsim tiem, kuri neliedza palīdzību.”

Trīs dienas ilgās diskusijas, īpašie pasākumi un augsta līmeņa dialogi Ženēvā fokusēsies uz sešām galvenajām tēmām: pasākumi sloga un atbildības dalīšanai; izglītība; darba vietas un iztika; enerģētika un infrastruktūra; risinājumi; un aizstāvības kapacitāte. Tāpat būs daudz iespēju dalīties ar iniciatīvām un labās prakses piemēriem, demonstrējot, kā Globālais pakts par bēgļiem var radīt pārmaiņas.

Forumā tiks izvērtēti arī veidi, kā pasākumi humānajā un attīstīšanas jomā papildina cits citu. Turklāt, ņemot vērā nozīmīgo privātā sektora lomu, vairāk nekā 100 uzņēmumi un fondi piedalīsies forumā, lai izziņotu savas apņemšanās tēmās, kas saistītas ar darba vietu nodrošināšanu, finansiālo atbalstu un cita veida palīdzību.

Globālā bēgļu foruma un ar to saistīto pasākumu programma, kā arī papildu informācija ir pieejama šeit.

Foto un video materiāli no foruma ir pieejami Refugees Media.