Ontwikkelingslanden vangen merendeel van vluchtelingen op

Volgens nieuw onderzoek van UNHCR, worden de meeste vluchtelingen opgevangen in ontwikkelingslanden.

Young Syrian refugees walk through an informal settlement near Zahle in the Bekaa Valley, during a visit by UN High Commissioner for Refugees, Filippo Grandi on January 22, 2016. Grandi said that he had spoken to the Lebanese government regarding the difficulties many Syrian refugees are facing with regards to obtain legal residency status in Lebanon adding, "I hope there will be more openness to legalise work." Most Syrian refugees in Lebanon are legally barred from working. ; As of December 2015, UNHCR was helping over 1.8 million Syrian refugees in Lebanon who have fled the conflict in their home country, which will soon enter its fifth year.

Minstens 3,2 miljoen mensen hebben in de eerste helft van 2016 moeten vluchten voor conflict, vervolging of geweld. Voornamelijk ontwikkelingslanden hebben deze mensen opgevangen.

Volgens het UNHCR’s Mid-Year Trends 2016 rapport zijn in de eerste helft van vorig jaar 1,7 miljoen mensen ontheemd geraakt in eigen land, terwijl 1,5 miljoen mensen een grens over zijn gevlucht.

Aantal vluchtelingen blijft toenemen
Het aantal mensen op de vlucht is gedaald ten opzichte van 2015, toen in dezelfde periode 5 miljoen mensen zijn gevlucht. Het aantal ontheemden en vluchtelingen blijft echter stijgen, omdat steeds minder mensen kunnen terugkeren naar huis door voortdurende conflicten.

Meer dan de helft van deze vluchtelingen komt uit Syrië. De meeste Syriërs blijven in de regio, vooral Turkije, Jordanië, Libanon en Egypte vangen hen op. Andere landen waar veel mensen in de eerste helft van 2016 op de vlucht zijn geslagen zijn Irak, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Eritrea, Somalië, Zuid-Soedan en Soedan.

Situatie Zuid-Soedan verslechterd
De vluchtelingensituatie in Zuid-Soedan is verachtvoudigd in vergelijking met de drie jaar daarvoor. In de eerste helft van 2016 telden wij 854.200 nieuwe Zuid-Soedanese vluchtelingen. Dit aantal is in de tweede helft van 2016 nog meer gestegen. Het zijn de laaginkomenlanden in de regio die de Zuid-Soedanese vluchtelingen opvangen, zoals Soedan, Oeganda, Kenia, Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Ethiopië.

Turkije vangt de meeste vluchtelingen ter wereld op, zo’n 2,8 miljoen vluchtelingen verbleven daar mid-juni 2016. Dit was gevolgd door Pakistan (1,6 miljoen), Libanon (1 miljoen), Iran (978.000), Ethiopië (742.700), Jordanië (691.800), Kenia (523.500), Oeganda (512.600), Duitsland (478.600) en Tsjaad (386.100).

Impact voor opvanglanden inzichtelijk
“Vandaag de dag zien we niet zozeer een crisis van aantallen, maar één van samenwerking en solidariteit – vooral omdat de meeste vluchtelingen in de buurlanden verblijven van hun door oorlog geteisterde thuisland,” zegt de Hoge Commissaris van de VN-vluchtelingenorganisatie Filippo Grandi.

“De armere landen dragen het meeste bij aan de veilige opvang van mensen op de vlucht.”

Door het aantal vluchtelingen te vergelijken met de grootte van de bevolking of de economie van het gastland, maakt het UNHCR-rapport de impact op de gastlanden inzichtelijk. Gekeken naar bevolkingsgrootte, vangen Libanon en Jordanië relatief het grootste aantal vluchtelingen op, terwijl vanuit een economisch oogpunt de grootste lasten gedragen worden door Zuid-Soedan en Tsjaad.

Toename hervestiging
Een andere belangrijke bevinding van het UNHCR-rapport is de stijging van het aantal hervestigde vluchtelingen in de eerste helft van 2016, door een toename van het aantal plaatsen en het aantal deelnemende landen.  Meer dan 81.100 vluchtelingen zijn in 34 landen toegelaten in de eerste helft van 2016. In 2016 zijn in totaal meer dan 160.000 vluchtelingen hervestigd, het hoogste aantal in 20 jaar en meer dan twee keer zoveel als in 2012.